Kontrollera versionen av Office 2003-produkter

En version av den här artikeln för Microsoft Office XP finns i
291331 .

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du tar reda på det exakta versionsnumret för en Microsoft Office 2003-produkt. Här finns också versionsnumren för originalutgåvor och följande Service Pack-versioner.

Mer Information

Så hittar du versionsnumret

Med hjälp av följande instruktioner kan du ta reda på vilken version av ett Microsoft Office-program som är installerad på datorn.

Obs! När det inte ingår någon uppdaterad version av programmets körbara fil i programuppdateringen, ser du efter i uppdateringsdokumentationen vilka filer som uppdateras och kontrollerar sedan de uppdaterade filernas versioner.

Metod 1: Använd dialogrutan Lägg till eller ta bort program

Du kan ta reda på versionsnumret för det installerade Microsoft Office-programmet eller de enskilda Office-produkterna genom att klicka på länken Klicka här om du vill se supportinformation i dialogrutan Lägg till eller ta bort program. Denna versionsinformation är den mest exakta dokumentationen av produktversionen på datorn. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen.
 3. Leta upp och klicka på önskad Office-utgåva eller Office-produkt i Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på länken Klicka här om du vill se supportinformation. I en meddelanderuta visas den korrekta versionsinformationen för produkten enligt Microsoft Windows Installer.
Om du använder denna metod förekommer följande versionsnummer för originalutgåvan av Office 2003 och Service Pack-versionerna:
Office 2003-program
Utgiven version
Service Pack 1 (SP1)Service Pack 2 (SP2)Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Office Access 200311.0.5614.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Excel 200311.0.5612.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office FrontPage 200311.0.5516.011.0.6356.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office InfoPath 200311.0.5531.011.0.6357.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office 2003, alla utgåvor11.0.5614.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office OneNote 200311.0.5614.011.0.6360.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Outlook 200311.0.5510.011.0.6353.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office PowerPoint 200311.0.5529.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Project 2003, Standard eller Professional11.0.5614.011.0.6707.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Publisher 200311.0.5525.011.0.6255.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Word 200311.0.5604.011.0.6359.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Visio 2003, Standard eller Professional11.0.3216.561411.0.4301.636011.0.7969.011.0.8173.0

Metod 2: Kontrollera versionsegenskapen för den körbara filen

Så här letar du upp den körbara filen och kontrollerar Office-programmets version:
 • Leta upp Office-programmets körbara fil.

  Följande är standardplatsen för dessa filer i Office 2003:
  Program\Microsoft Office\Office11
  Obs! Standardplatsen för den körbara Visio-filen är följande:
  Program\Microsoft Office\Visio11
  De körbara filerna har följande namn:
  ProgramnamnFilnamn
  Access 2003Msaccess.exe
  Excel 2003Excel.exe
  FrontPage 2003FrontPg.exe
  InfoPath 2003InfoPath.exe
  Office 2003Mso.dll
  OneNote 2003OneNote.exe
  Outlook 2003OutLLib.dll
  PowerPoint 2003PowerPnt.exe
  Project 2003WinProj.exe
  Word 2003WinWord.exe
  Visio 2003VisLib.dll
  Så här tar du reda på versionsnumret för Microsoft Outlook: kontrollera OutLLib.dll-filens version i stället för versionsnumret för Outlook.exe-filen som finns i samma katalog som de angivna körbara filerna.

  Så här tar du reda på versionsnumret för Microsoft Visio: kontrollera Vislib.dll-filens version i stället för versionsnumret för Visio.exe-filen som finns i samma katalog som den körbara Visio-filen.
Sök efter filen på hårddisken så här:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken filversion som är installerad på datorn på fliken Version.
Om du använder denna metod förekommer följande versionsnummer för originalutgåvan av Office 2003 och Service Pack-versionerna.

Obs! Standardplatsen för MSO.dll är Program\Delade filer\Microsoft Shared\OFFICE11.
Office 2003-program
Utgiven version
SP1SP2SP3
Msaccess.exe11.0.5614.011.0.6355.011.0.6566.011.0.8166.0
Excel .exe11.0.5612.011.0.6355.011.0.6560.011.0.8169.0
FrontPg.exe
11.0.5516.011.0.6356.011.0.6552.011.0.8164.0
InfoPath.exe11.0.5531.011.0.6357.011.0.6565.011.0.8165.0
Mso.dll11.0.5614.011.0.6361.011.0.6568.011.0.8172.0
Onenote.exe11.0.5510.011.0.6360.011.0.6554.011.0.8165.0
OutLLib.dll11.0.5510.011.0.6353.011.0.6565.011.0.8169.0
PowerPnt.exe11.0.5529.011.0.6361.011.0.6564.011.0.8169.0
WinProj.exe11.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.180111.3.2007.1529
Mspub.exe11.0.5525.011.0.6255.011.0.6565.011.0.8166.0
WinWord.exe11.0.5604.011.0.6359.011.0.6568.011.0.8169.0
Vislib.dll11.0.3216.011.0.4301.011.0.5509.011.0.8161.0

Metod 3: Använd dialogrutan Om Microsoft Programnamn

I dialogrutan Om Microsoft Programnamn följs produktnamnet av ett nummer. I Microsoft Office Excel 2003 kan detta exempelvis vara följande:
(11.5207.5207)
Du öppnar dialogrutan Om Microsoft Programnamn genom att klicka på Om Microsoft ProgramnamnHjälp-menyn i ett Office-program.

Om du använder denna metod förekommer följande versionsnummer för originalutgåvan av Office 2003 och Service Pack-versionerna:
Office-program
Utgiven version
SP1SP2SP3
Access 2003
11.5614.560611.6355.636011.6566.656811.8166.8172
Excel 200311.5612.560611.6355.636011.6560.656811.8169.8172
FrontPage 200311.5516.560611.6356.636011.6552.656811.8164.8172
InfoPath 200311.5531.560611.6357.636011.6565.656811.8165.8172
OneNote 200311.5510.560611.6360.636011.6554.656811.8165.8172
Outlook 200311.5510.560611.6353.636011.6568.656811.8169.8172
PowerPoint 200311.5529.560611.6361.636011.6564.656811.8169.8172
Project 200311.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801.1511.3.2007.1529
Publisher 200311.5525.560611.6255.636011.6565.656811.8166.8172
Word 200311.5604.560611.6359.636011.6538.656811.8169.8172
Visio 200311.3216.560611.4301.636011.5509.656811.8161.8172

Att tolka versionsnumret

I Microsoft Office-produkter är versionsnumret uppbyggt på följande vis:
aa.bbbb.cccc
Numret har tre delar:
 • aa: Office-versionen.
 • bbbb: Versionen av den körbara programfilen, till exempel Excel.exe.
 • cccc: Versionen av Mso.dll-filen.
Viktigt!
 • När du installerar ett Service Pack läggs bokstäverna "SP" och Service Pack-nivån till i dialogrutan Om Microsoft Programnamn. Hur dessa tecken visas beror på Mso.dll-filens version.
 • Du kan installera en snabbkorrigering eller offentlig uppdatering som innehåller korrigeringar som ingår i den senaste Service Pack-uppdateringen och uppdaterar Mso.dll-filen. I så fall läggs bokstäverna "SP" och Service Pack-nivån till för Mso.dll-filen som visas i dialogrutan Om Microsoft Programnamn. Detta gäller även om Service Pack-uppdateringen inte installeras.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  328294 En annan Service Pack-version än den förväntade visas i dialogrutan Om Microsoft >Programnamn> i Office XP och Office 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Vissa uppdateringar förändrar inte versionsnumret i dialogrutan Om Microsoft Programnamn. Därför måste du kontrollera egenskaperna hos programmets körbara fil.

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
883677 Historik över uppdateringar av Office 2003

Egenskaper

Artikel-id: 821549 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback