Ändra företags- och användarnamn i Office 2003

En version av den här artikeln för Microsoft Office XP finns i290528 .

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du ändrar företagsnamnet i Office 2003 efter installationen genom ändringar i Microsoft Windows-registret. Dessutom beskrivs hur du ändrar användarnamnet.

Obs! Detta gäller för tidigare versioner av Office (före Microsoft Office XP): om du vill ändra det företagsnamn som visas på välkomstskärmarna för Office och i dialogrutan Om programnamn på Hjälp-menyn (där programnamn är det program som du använder), måste du ta bort Office, köra installationen igen och sedan skriva ett nytt företagsnamn.

Överst på sidan

Så här ändrar du företagsnamnet

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003


Så här ändrar du företagsnamnet som visas i Office-program:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{GUID}
  där GUID är produktkoden för den installerade Office-versionen, till exempel {90280409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}. Det kan finnas mer än enGUID under undernyckeln Uninstall. Markera i så fall varje GUID i tur och ordning tills du hittar den som har rätt produktnamn för värdet DisplayName, till exempel "Microsoft Office Professional Edition 2003".

  Om nyckeln inte finns letar du upp och klickar på följande nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Current Version/Installer/Userdata/S-1-5-18/Products/{GUID}/InstallProperties
  där GUID är produktkoden för den installerade Office-versionen, till exempel {9040820900063D11C8EF00054038389C }. Det kan finnas mer än en GUID under undernyckeln Products. Expandera i så fall varje GUID i tur och ordning, och sök i mappen InstallProperties tills du hittar den som har rätt produktnamn för värdet DisplayName, till exempel "Microsoft Office Professional Edition 2003".
 4. Dubbelklicka på RegCompany i kolumnen Namn.

  Obs! Om du inte hittar RegCompany går du tillbaka till steg 3 och letar upp och markerar den andra registernyckeln.
 5. Ändra texten i rutan Data och klicka på OK.
 6. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo
 7. Klicka på Byt namnRedigera-menyn.
 8. Skriv OldUserInfo och tryck på RETUR.
 9. Klicka på AvslutaRegister-menyn.

  När du startar ett Office-program avspeglar företagsnamnet som visas den ändring som du gjorde i steg 5.
Obs! Om företagsnamnet ändras i alla program utom ett när du följer dessa instruktioner, letar du upp följande nyckel, tar bort den och startar om Office:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Office-program\UserInfo

Här är Office-program det Office-program där det felaktiga företagsnamnet fortfarande visas.

Överst på sidan

Så här ändrar du användarnamnet

Du kan ändra användarnamnet i Excel 2003, PowerPoint 2003 och Word 2003. Det räcker med att du ändrar det i något av dessa program för att det ska ändras även i övriga Office 2003-program. Så här ändrar du användarnamnet:

Överst på sidan

Excel 2003

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Allmänt.
 3. Skriv in användarnamnet i rutan Användarnamn.
 4. Klicka på OK.
Överst på sidan

PowerPoint 2003

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Allmänt.
 3. Skriv in användarnamnet i rutan Namn.
 4. Klicka på OK.
Överst på sidan

Word 2003

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Användarinformation.
 3. Skriv in användarnamnet i rutan Namn.
 4. Klicka på OK.
Överst på sidan

Referenser

Om du vill läsa information från Microsoft Office Online om hur du ändrar filegenskaper besöker du följande Microsoft-webbplats:Om du vill läsa information från Microsoft Office Online om hur du lägger till, ändrar eller tar bort personlig information, besöker du följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 821550 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback