Felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas när data anslås på en webbplats som kräver verifiering

Symptom

Data från en POST-begäran skickas inte i Internet Explorer och felmeddelandet "Sidan kan inte visas" kan visas. Det här problemet kan uppstå under följande förhållanden:
  • En POST-begäran har gjorts på en ny anslutning med en målsida som kräver verifiering.
  • Servern svarar omedelbart på POST-begäran med "401 Åtkomst nekas" och stänger av anslutningen.

Orsak

Servern stänger av anslutningen utan att hela begärantexten har lästs, och återställer anslutningen när den tar emot ramar som berör enhetstexten för POST-begäran. Eftersom anslutningen återställs kan Internet Explorer (Wininet.dll) inte läsa svaret "401 Åtkomst nekas" och bearbeta det.

Lösning

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Datum Tid Version Storlek Filnamn
-------------------------------------------------------
27-maj-2003 14:57 6.0.2800.1204 586 752 Wininet.dll

Workaround

Du kanske kan undvika problemet genom att använda POST-begäran på en redan verifierad anslutning. Detta kan till exempel innebära att du skickar en GET-begäran före POST-begäran.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.

Mer Information

Genom snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln implementeras en kodändring i Wininet.dll till:
  • Identifiera RESET-tillståndet vid en POST-begäran.
  • Spara data som ska anslås.
  • Gör en ny POST-begäran med innehållslängden inställd på 0. Detta förhindrar återställningen och gör att verifieringsprocessen kan slutföras.
  • Upprepa den ursprungliga POST-begäran.
Egenskaper

Artikel-id: 821814 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback