Det går inte att visa vissa PNG-bilder i Internet Explorer 6

Symptom

När en HTML-sida med PNG-bilder (Portable Network Graphics) visas i Microsoft Internet Explorer 6, saknas en eller flera bilder. I stället visas platshållare för bilderna.

Orsak

Detta problem uppstår när PNG-filens storlek är 4 097 eller 4 098 byte.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Innan du kan installera denna snabbkorrigering måste Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) vara installerat på datorn.

Det finns mer information om hur du skaffar Internet Explorer 6 SP1 på följande Microsoft-webbplats:

Omstartsinformation

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Registerinformation

Du behöver inte skapa eller ändra någon registernyckel för att aktivera snabbkorrigeringen.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
   Datum       Tid    Version        Storlek Filnamn
------------------------------------------------------
08-feb-2005 23:02 6.0.2800.1492 34,816 Pngfilt.dll

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Referenser

Om du vill veta mer om den terminologi som används i artikeln klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 822071 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback