Genvägsfält för Office ingår inte i Office 2003

Sammanfattning

Genvägsfältet för Office är inte tillgängligt i Microsoft Office 2003. Start-menyn i Microsoft Windows XP kan emellertid användas för att starta ett Office-program eller öppna en fil eller mapp. Dessutom kan fältet Snabbstart användas i Windows XP och Microsoft Windows 2000 för att starta ett Office-program eller öppna en fil eller mapp.

Mer Information

Följande instruktioner gäller Start-menystilen i Windows XP. Om du använder den klassiska Start-menystilen för Windows eller Start-menystilen för Windows 2000 hittar du information i Hjälp i Windows.

Lägga till ett Office-program på Start-menyn

Så här lägger du till ett Office-program på Start-menyn:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och peka på Microsoft Office.
 2. Högerklicka på Office-programmet du vill lägga till på Start-menyn och klicka på Fäst på Start-menyn.

Upprepa åtgärderna för ytterligare program du vill lägga till på Start-menyn.

Obs!
 • Om du vill ta bort ett program från programmen du har fäst på Start-menyn högerklickar du på programmet och klickar sedan på Ta bort från den här listanStart-menyn.
 • Om du vill ändra ordningen mellan programmen i listan drar du ett program till en ny plats.

Lägga till en fil eller mapp på Start-menyn

Klicka på filen eller mappen som du vill lägga till i Den här datorn eller Utforskaren och dra den till Start-menyn.


Mer information om anpassning av Start-menyn finns i Hjälp i Windows.

Visa fältet Snabbstart

Om du vill visa fältet Snabbstart gör du något av följande.

Windows XP

 1. Högerklicka i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Markera kryssrutan Visa Snabbstartfältet på fliken Aktivitetsfältet och klicka på Verkställ.

Windows 2000

Högerklicka i en tom del av Aktivitetsfältet, klicka på Verktygsfält och klicka på Snabbstart. Om du högerklickar i en tom del av Aktivitetsfältet och inte ser alternativet Verktygsfält avmarkerar du kryssrutan Lås Aktivitetsfältet.
Obs!
 • Om du vill ändra storlek på fältet Snabbstart eller flytta det till en annan plats i Aktivitetsfältet pekar du på det lodräta strecket till vänster i Aktivitetsfältet och drar det sedan åt vänster eller höger.
 • Om du vill skapa ett flytande aktivitetsfält drar du verktygsfältet från Aktivitetsfältet till skrivbordet.

Lägga till ett Office-program i fältet Snabbstart

Klicka på ikonen för programmet du vill lägga till i Den här datorn eller Utforskaren, och dra den sedan till fältet Snabbstart i Aktivitetsfältet. Detta finns intill Start -knappen.

Lägga till ett Office-verktygsfält i Aktivitetsfältet

Så här lägger du till ett Office-verktygsfält i Aktivitetsfältet:
 1. Högerklicka i ett tomt område i Aktivitetsfältet.
 2. Peka på Verktygsfält och klicka på Nytt verktygsfält.
 3. Leta upp mappen C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Program i dialogrutan Nytt verktygsfält, klicka på mappen Microsoft Office och klicka på OK.

Använda en tidigare Office-version tillsammans med Office 2003

Office 2003 kan användas parallellt med en tidigare Office-version. Om du har två Office-versioner kan du använda Office-genvägar för Office 2003. Gör så här:
 1. Högerklicka i ett tomt utrymme i Office-genvägar och klicka på Anpassa.
 2. Klicka på fliken Knappar och knappen Lägg till fil.
 3. Leta upp Office11-mappen i dialogrutan Lägg till fil och dubbelklicka på Office-programmet du vill lägga till i Office-genvägar.
 4. Upprepa steg 2 och 3 tills du har lagt till alla Office-program du vill ha med, och klicka sedan på OK.

Om du vill veta mer om hur du använder Office 2003 tillsammans med tidigare Office-versioner klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

828956 Använda flera versioner av Microsoft Office med Office 2003

Egenskaper

Artikel-id: 822573 – senaste granskning 20 maj 2008 – revision: 1

Feedback