Det går inte att installera vissa uppdateringar eller program i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln finns en Fix it-lösning som kan användas för att åtgärda vissa problem som förhindrar att du kan installera vissa uppdateringar eller program i Windows XP. Kör denna Fix it-lösning när du upplever ett fel som anges i avsnittet symptom i Windows XP. I denna Fix it-lösning används flera lösningsmetoder för dig automatiskt.

Om Fix it-lösningen inte löser ditt problem kan du testa vissa avancerade manuella metoder.

Lösning

Automatisk lösning med Fix it-paket

Om du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på Fix it-knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.

Anteckningar om Microsoft Fix it

Metoder som automatiseras av Fix it-lösningen

Avancerade manuella metoder

Metod 1: Byt namn på filen Edb.log
Metod 2: Inaktivera tillfälligt hinder för att lägga till fler tillförlitliga utgivare, och installera lämpliga certifikat i certifikatarkivet Betrodda utgivare
Metod 3: Verifiera status för alla certifikat i certifieringssökvägen och importera certifikat som saknas eller är skadade från en annan dator
Metod 4: Rensa temporärfilen och starta om installationen av snabbkorrigeringen eller Service Pack-uppdateringen
Metod 5: Töm programdistributionsmappen
Metod 6: Genomför en uppgradering på plats

Symptom

När du försöker hämta en ActiveX-kontroll, installera en uppdatering till Windows eller till en Windows-komponent, installera ett service pack för Windows eller en Windows-komponent eller installera ett program från Microsoft eller en annan tillverkare uppstår ett eller flera av följande problem:
Obs! De här problemen kan uppstå av de här skälen.
 • Följande felmeddelande visas vid försök att installera ett program eller en uppdatering:
  Ingen digital signatur hittades
  Den digitala Microsoft-signaturen garanterar att programvaran har testats tillsammans med Windows och att den inte har ändrats sedan den testades.
  Den programvara du tänker installera innehåller ingen digital Microsoft-signatur. Det finns därför ingen garanti för att programvaran fungerar korrekt i Windows.
  Programpaketets namn
  Om du vill söka efter digitalt signerad Microsoft-programvara, går du till Windows Update-webbplatsen på http://update.microsoft.com och se om någon är tillgänglig.
  Vill du fortsätta med installationen?

  Om du klickar på Mer information visas följande felmeddelande:
  Microsoft Windows
  Signaturen på programpaketet som du vill installera är ogiltig. Programpaketet har inte signerats korrekt.

  När du klickar på OK i den första dialogrutan visas ett meddelande om att installationen har lyckats, eller så visas följande felmeddelande:
  Uppdateringspaketets namn
  Det gick inte att utföra den kryptografiska åtgärden på grund av en lokal säkerhetsinställning.
 • När du försöker installera en uppdatering eller en Service Pack-uppdatering visas ett felmeddelande av följande slag:
  • Uppdateringspaketets namn
   Det gick inte att verifiera integriteten för filen Update.inf. Kontrollera att krypteringstjänsten körs på denna dator.
  • Det gick inte att installera katalogfiler.
  • Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP. (Förklara varför testningen är viktig.)

   Den här programvaran kommer inte att installeras. Kontakta systemadministratören.
  • Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med den här Windows-versionen. (Förklara varför testningen är viktig.)
 • När du försöker installera ett Service Pack för Windows XP visas ett felmeddelande av följande slag:
  Det gick inte att verifiera filens integritet. Kontrollera att krypteringstjänsten körs på denna dator.
 • När du försöker installera MDAC 2.8 (Microsoft Data Access Components) visas ett felmeddelande av följande slag:
  INF-installationsfel. Orsak: Det gick inte att verifiera tidsstämplaren och/eller certifikatet. De kan vara felaktiga.

 • %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log kan växa till 20 megabyte (MB), fastän filen normalt är mindre än 1 MB.
 • När du försöker installera ett paket från webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update visas ett meddelande av följande slag:
  Programmet har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows (Designed for Windows) och kommer inte att installeras.
 • I filen %systemroot%\Windowsupdate.log visas en en post för något av följande fel:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da 
  • 0x8007f01e
 • När du använder Microsoft Windows Update på en Windows XP-baserad dator fungerar inte uppdateringen och felmeddelandet "0x8007f007" visas. Detta kan inträffa oavsett vilken typ av uppdatering du har valt.
 • Filen Svcpack.log kan innehålla poster av följande slag:
  937.406: GetCatVersion: Det gick inte att hämta versionsinformation från C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat med felet 0x57 
  937.437: GetCatVersion: Det gick inte att hämta versionsinformation från C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat med felet 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog misslyckades för Tmp.0.scw.cat; error=0xfffffbfe.
  940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles misslyckades:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED
  955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, kunde inte ta bort värdet SpRecoverCmdLine, fel 0x2
  955.125: DoInstallation: Det gick inte att avregistrera spuninst.exe för återställning.
  962.656: DeRegistering the Uninstall Program -> Windows Server 2003 Service Pack, 0
  962.656: Det gick inte att installera katalogfiler.
  1448.406: Meddelande som visas för användaren: Det gick inte att installera katalogfiler.
  1448.406: Användarindata: OK
  1448.406: Update.exe extended error code = 0xf01e
  1448.406: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance.

Orsak

De här problemen kan bero på något av följande:
 • Loggfilen eller databasen är skadad i mappen %Systemroot%\System32\Catroot2.
 • Cryptographic Services är inaktiverat.
 • Andra Windows-filer är skadade eller saknas.
 • Det gick inte att verifiera tidsstämplaren eller certifikatet. De kan vara felaktiga.
 • Attributet Hidden finns i mappen %Windir% eller i en av dess undermappar.
 • Grupprincipinställningen Beteende vid installation av osignerad icke-drivrutin (endast Windows 2000) är Tillåt inte installation eller Varna men tillåt installation eller det binära värdet Princip är inte 0 i följande registernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Grupprincipinställningen Aktivera hinder för att lägga till fler tillförlitliga utgivare är aktiverad, och certifikatarkivet Betrodda utgivare innehåller inte rätt certifikat. Denna grupprincipinställning finns under Användarkonfiguration, under Windows-inställningar, under Underhåll av Internet Explorer, under Säkerhet, under Inställningar för Authenticode i MMC-snapin-modulen Grupprincip.
 • Du installerar Internet Explorer 6 SP1, och säkerhetsuppdatering 823559 (MS03-023) är installerad. Om du vill veta mer om det här problemet läser du Felmeddelandet "Programmet du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram..." visas vid försök att installera Internet Explorer 6 Service Pack 1 .
 • Programdistributionsmappen är skadad.

Referenser

Detta problem har rapporterats vid följande uppdateringar:
328310 MS02-071: Fel i meddelandehanteringen i Windows WM_TIMER kan medföra utökad behörighet

810565 Hyperlänkar öppnas i Internet Explorer i stället för i standardwebbläsare eller Hjälp- och supportcenter

327979 Spel slutar svara (låser sig) eller avslutas oväntat vid uppspelning av inledande videoklipp

322011 Fax kan inte förhandsgranskas i faxkonsolen

811630 Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp

810577 MS03-005: Oskyddad buffert i Windows-omdirigeraren kan innebära behörighetshöjning

329441 Det går inte att skapa en nätverksanslutning efter återställning av Windows XP

329170 MS02-070: Fel i SMB-signering möjliggör ändring av grupprincip

810833 MS03-001: Oskyddad buffert i Locator-tjänsten kan medföra att kod får köras


Mer Information

Om du vill veta mer om konfiguration av automatiska uppdateringar i Windows XP läser dukonfigurera och använda Automatiska uppdateringar i Windows XP .
Egenskaper

Artikel-id: 822798 – senaste granskning 26 feb. 2014 – revision: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)

Feedback