MS03-032: Augusti 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer

Tekniska uppdateringar

 • 4 november 2003: I "Information om borttagning" har referensen ändrats från "Internet Explorer Q818529" till "Internet Explorer Q822925".
 • 19 september 2003: Avsnittet "Kända problem" har uppdaterats med felmeddelandet "HTTP 404 - Filen hittades inte".
 • 12 september 2003: Avsnittet "Filinformation" har uppdaterats med en korrigerad fillista för Internet Explorer 5.5 SP2.
 • 9 september 2003: Följande ändringar har gjorts av denna artikel:
  • Avsnittet "Filinformation" har uppdaterats med korrigeringar av filmanifesten för Internet Explorer 6 (32 bitar) för Windows Server 2003, Internet Explorer 6 (64 bitar) för Windows Server 2003 (64-bitarsversioner) och Windows XP, 64-bitarsutgåva, version 2003, Internet Explorer 5.5 SP2 för Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition och Windows 98, andra utgåvan, samt Internet Explorer 5.01 för Windows 2000 SP4 och SP3.
  • Avsnittet "Kända problem" har uppdaterats med dokumentation av ett fel som uppstår när en förfrågan görs till ASP.NET 1.0 i Windows XP eller ett försök görs att avinstallera den här korrigeringsfilen om Baan Front Office Client är installerad.
 • 25 augusti 2003: Avsnittet "Krav på omstart" har uppdaterats för att ange att det inte är nödvändigt att logga in som administratör för att slutföra installationen av Internet Explorer 6-versioner av den här uppdateringen.

Symptom

Microsoft har släppt en kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer. I korrigeringsfilen ingår uppdateringar för de problem som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
818529 MS03-020: Juni 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer

Genom denna kumulativa korrigeringsfil åtgärdas även följande nyupptäckta säkerhetsproblem:
 • Ett säkerhetsproblem i Internet Explorers modell för säkerhet mellan olika domäner. Genom denna säkerhetsmodell förhindras delning av information i fönster för olika domäner. Felet kan medföra att skript körs i zonen Den här datorn. En angripare som vill utnyttja detta fel måste vara värd för en webbplats med en webbsida där säkerhetsproblemet förekommer och locka en användare att besöka sidan. När användaren har besökt webbplatsen kan angriparen köra ett skadligt skript genom att hämta filer från webbläsarens cache på samma sätt som i Internet Explorer, och göra så att skriptet får tillgång till information i en annan domän. I värsta fall kan detta göra det möjligt för den webbplatsansvarige att överföra skadlig skriptkod till en användares dator i kontexten Den här datorn. Dessutom kan detta fel också göra det möjligt för angriparen att köra en körbar fil som redan finns i det lokala systemet eller att se filer på datorn. Detta fel beror på att en fil från Internet med en viss typ av URL kan förekomma i den webbläsar-cache som körs i zonen Den här datorn.
 • Ett säkerhetsproblem uppstår på grund av felaktig bestämning i Internet Explorer av en objekttyp som returneras från en webbserver. En angripare skulle kunna utnyttja detta säkerhetsproblem för att köra valfri kod på en användares dator. När en användare besöker angriparens webbplats kan angriparen utnyttja säkerhetsproblemet utan några åtgärder från användaren. En angripare kan också utnyttja säkerhetsproblemet genom ett HTML-formaterat e-postmeddelande.
 • Ett säkerhetsproblem som upptäcktes i ActiveX-kontrollen BR549.dll. Genom denna korrigeringsfil anges Kill-biten i ActiveX-kontrollen BR549 (CLSID: 167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF). I denna kontroll implementerades stöd för Microsoft Windows Rapporteringsverktyg, som inte längre stöds av Internet Explorer. Det har visat sig att kontrollen ger upphov till ett säkerhetsproblem. Genom att Kill-biten anges för denna kontroll förhindrar korrigeringsfilen att kontrollen körs eller åter förs in på användarnas datorer. På så sätt skyddas kunder som har installerat kontrollen.
  Om du vill veta mer om Kill-biten klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  240797 Hindra en ActiveX-kontroll från att köras i Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Dessutom har återgivningen av HTML-filer i Internet Explorer ändrats för att korrigera ett fel. Detta fel kan medföra att webbläsaren eller Microsoft Outlook Express upphör att fungera. Ett märke för indatatyp återges inte korrekt i Internet Explorer. När en användare visar en angripares webbplats kan användaren oavsiktligt medverka till att angriparen kan utnyttja säkerhetsproblemet. Dessutom kan en angripare utforma ett HTML-e-postmeddelande, som kan orsaka att Outlook Express upphör att fungera när e-postmeddelandet öppnas eller förhandsgranskas.

Begränsande faktorer

 • Som standard körs Internet Explorer i Windows Server 2003 i Förbättrad säkerhetskonfiguration. Denna standardkonfiguration bidrar till att förhindra angrepp. Om Förbättrad säkerhetskonfiguration har inaktiverats i Internet Explorer finns det inget skydd mot dessa säkerhetsproblem.
 • Angriparen kan också skapa en webbplats med en webbsida där dessa säkerhetsproblem utnyttjas. Det går inte att tvinga användare till en skadlig webbplats. I stället måste angriparen locka dit dem, vanligen genom att få dem att klicka på en länk till angriparens webbplats.
 • Kod som körs på datorn körs endast med den inloggade användarens behörighet.
Obs!
 • I likhet med den tidigare kumulativa korrigeringsfil för Internet Explorer som publicerades tillsammans med säkerhetsbulletin MS03-020 (818529), anger denna kumulativa korrigeringsfil också Kill-biten på följande ActiveX-kontroller:

  BeskrivningFilnamnCLSIDReferens
  Microsoft HTML-hjälpkontrollHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  ActiveX Plugin-kontrollPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  DirectX-filgranskarkontrollXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Om du vill veta mer om Kill-biten klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  240797 Hindra en ActiveX-kontroll från att köras i Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • Eftersom denna korrigeringsfil anger Kill-biten i Microsoft HTML-hjälpkontrollen, kan det finnas brutna länkar i Hjälp om du inte har installerat den uppdaterade HTML-hjälpkontrollen från artikel 811630 i Microsoft Knowledge Base.
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  811630 Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp

 • I likhet med föregående kumulativa korrigeringsfiler för Internet Explorer, som publicerades tillsammans med säkerhetsbulletinerna MS03-004 (810847), MS03-015 (813489) och MS03-020 (818529), medför denna kumulativa korrigeringsfil att metoden window.showHelp upphör att fungera, om du inte har installerat uppdateringen av HTML-hjälpen. Om du har installerat den uppdaterade HTML-hjälpkontrollen från artikel 811630 i Microsoft Knowledge Base, kan du ändå utnyttja funktionerna i HTML-hjälpen efter att du har installerat denna uppdatering.
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  811630 Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp

Lösning

Information om hämtning

Du kan hämta och installera denna uppdatering på följande Microsoft Windows Update-webbplats och installera sedan den viktiga uppdateringen 822925: Administratörer kan hämta denna uppdatering från Microsoft Download Center eller Microsoft Windows Update-katalogen för distribution till flera datorer. Om du vill installera uppdateringen senare på en eller flera datorer, kan du söka efter det här artikelnumret med hjälp av den avancerade sökfunktionen i Windows Update Catalog.
Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner från Windows Update-katalogen

Du kan hämta denna uppdatering från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna installera den här uppdateringen. Du kan hämta och installera uppdateringen genom att besöka följande Windows Update-webbplats och installera den viktiga uppdateringen 822925: Du installerar en hämtad version av denna uppdatering genom att köra paketet med den kritiska uppdateringen 822925 med hjälp av lämpliga installationsväxlar. Administratörer kan distribuera denna uppdatering med hjälp av Microsoft Software Update Services (SUS).
Om du vill veta mer om SUS klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

810796 Översikt över Software Update Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Använd Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) för att kontrollera att denna uppdatering har installerats. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats: Du kan eventuellt också kontrollera att uppdateringen har installerats med hjälp av någon av följande metoder:
 • Kontrollera att Q822925 finns med i fältet Uppdaterade versioner i dialogrutan Om Internet Explorer. Du kan inte använda denna metod i Windows Server 2003 eller Windows XP 64-bitarsversion 2003, eftersom fältet Uppdaterade versioner inte uppdateras genom paketet för dessa operativsystem.
 • Jämför versionerna av de uppdaterade filerna på datorn med avsnittet Filinformation i denna artikel.
 • Kontrollera att nedanstående registerposter finns.
  • Windows Server 2003 och Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003:

   Kontrollera att DWORD-värdet Installed har datavärdet 1 i följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822925
  • Alla övriga Windows-versioner:

   Kontrollera att DWORD-värdet IsInstalled har datavärdet 1 i följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{377483c2-e4b4-4ee8-b577-9aed264c8735}

Förutsättningar

Microsoft har testat de versioner av Windows och Internet Explorer som nämns i denna artikel för att kontrollera om de påverkas av säkerhetsproblemen, och för att fastställa att problemen elimineras genom den uppdatering som beskrivs i denna artikel.

För att du ska kunna installera de versioner av denna uppdatering som gäller Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 måste du använda Internet Explorer 6 (version 6.00.3790.0000) i Windows Server 2003 (32- eller 64-bitars) eller i Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003.

För att du ska kunna installera de versioner av denna uppdatering som gäller Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) måste du använda Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2002, Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 4 (SP2), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) , Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) eller Windows Millennium Edition (ME).

För att kunna installera uppdateringen för Internet Explorer 6 måste du använda Internet Explorer 6 (Version 6.00.2600.0000) i Windows XP.

För att du ska kunna installera uppdateringsversionen för Internet Explorer 5.5 måste du använda Internet Explorer 5.5 SP2 (version 5.50.4807.2300) i Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a eller Windows Millennium Edition.

För att du ska kunna installera uppdateringsversionen för Internet Explorer 5.01 måste du använda Internet Explorer 5.01 SP4 (version 5.00.3700.1000) i Windows 2000 SP4 eller Internet Explorer 5.01 SP3 (version 5.00.3502.1000) i Windows 2000 SP3.

Obs! Versioner av Windows eller Internet Explorer som inte nämns i denna artikel befinner sig antingen i produktlivscykelns utökade fas eller stöds inte längre. Du kan installera vissa av de uppdateringspaket som beskrivs i denna artikel i dessa versioner av Windows och Internet Explorer. Microsoft har emellertid inte testat dessa versioner för att kontrollera om de påverkas av säkerhetsproblemen och för att fastställa att säkerhetsproblemen elimineras genom den uppdatering som beskrivs i denna artikel. Microsoft rekommenderar att du uppgraderar till en version av Windows och Internet Explorer som stöds och sedan installerar lämplig uppdatering. Om du använder en version av Windows eller Internet Explorer som befinner sig i produktlivscykelns utökade fas och du har ett Extended Support Contract, kan du kontakta din Technical Account Manager (TAM) eller Applications Development Consultant (ADC) för information om en uppdatering för din konfiguration.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Internet Explorer som du använder, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
164539 Ta reda på vilken version av Internet Explorer som är installerad

Mer information om hur länge du kan få support på Windows-komponenter finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur du skaffar Internet Explorer 6 SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6

Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.5 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
276369 Så här skaffar du den senaste Service Pack-uppdateringen för Internet Explorer 5.5

Om du vill veta mer om hur du skaffar Internet Explorer 5.01 SP3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
267954 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.01

Krav på omstart

För Internet Explorer 6 måste installationen av uppdateringen slutföras genom en omstart. För Internet Explorer 5.01 och 5.5 måste du starta om datorn och sedan logga in som administratör för att slutföra installationen på datorer med Windows NT och Windows 2000.

Status för tidigare uppdateringar

Den här uppdateringen ersätter MS03-020: Juni 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer (818529).

Installationsväxlar

Versioner av denna korrigeringsfil för Windows Server 2003 (inklusive Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003) stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Om du till exempel vill installera korrigeringsfilen för Windows Server 2003 32-bitars utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /u /q
Om du vill installera korrigeringsfilen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till ett enda kommando.

Information om hur du distribuerar denna korrigeringsfil med Software Update Services finns på följande Microsoft-webbplats: Övriga uppdateringspaket för denna korrigeringsfil stöder följande växlar:
 • /q : Använd tyst läge eller förhindra att meddelanden visas när filerna extraheras.
 • /q:u: Använd tyst läge för användare. Detta innebär att vissa dialogrutor visas för användaren.
 • /q:a Använd tyst läge för administratör. Detta innebär att inga dialogrutor visas för användaren.
 • /t: sökväg Ange platsen för den temporära mapp som används i installationsprogrammet eller målmappen för extrahering av filer (vid användning av /c).
 • /c Extrahera filerna utan att installera dem. Om /t: sökväg inte anges ombeds du ange en målmapp.
 • /c: sökväg Ange sökväg och namn för Setup .inf- eller EXE-filen.
 • /r:n Starta aldrig om datorn efter installationen.
 • /r:i Uppmana användaren att starta om datorn när en omstart krävs, utom när denna växel används tillsammans med växeln /q:a.
 • /r:a Starta alltid om datorn efter installationen.
 • /r:s Starta om datorn efter installationen, utan att användaren tillfrågas.
 • /n:v Kontrollera inte versionen. Använd denna växel med försiktighet för att installera uppdateringen i valfri version av Internet Explorer.
Om du till exempel vill installera uppdateringen utan några åtgärder från användaren, och inte tvinga fram en omstart av datorn, använder du följande kommando:
q822925.exe /q:a /r:n

Filinformation

Den engelska versionen av denna korrigeringsfil har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.


Nedanstående filer installeras i mappen %Windir%\System i Windows 98, andra utgåvan, och Windows Millennium Edition. De installeras i mappen %Windir%\System32 i Windows NT 4.0, i Windows 2000, i Windows XP och i Windows Server 2003.

Internet Explorer 6 (32-bitars) för Windows Server 2003


Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.64 2 917 376 Mshtml.dll RTMGDR
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.59 1 394 176 Shdocvw.dll RTMGDR
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.75 509 440 Urlmon.dll RTMGDR
05-aug-2003 22:35 6.0.3790.72 2 917 376 Mshtml.dll RTMQFE
05-aug-2003 22:35 6.0.3790.59 1 394 176 Shdocvw.dll RTMQFE
05-aug-2003 22:35 6.0.3790.75 509 440 Urlmon.dll RTMQFE

Internet Explorer 6 (64-bitars) för Windows Server 2003 64-bitarsversioner och Windows XP 64-utgåva, version 2003


Datum Tid Version Storlek Filnamn Plattform Mapp
-----------------------------------------------------------------------------
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.64 8 209 920 Mshtml.dll IA64 RTMGDR
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.59 3 359 744 Shdocvw.dll IA64 RTMGDR
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.75 1 271 808 Urlmon.dll IA64 RTMGDR
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.64 2 917 376 Wmshtml.dll X86 RTMGDR
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.59 1 394 176 Wshdocvw.dll X86 RTMGDR
05-aug-2003 22:37 6.0.3790.75 509 440 Wurlmon.dll X86 RTMGDR
05-aug-2003 22:30 6.0.3790.72 8 209 920 Mshtml.dll IA64 RTMQFE
05-aug-2003 22:30 6.0.3790.59 3 359 744 Shdocvw.dll IA64 RTMQFE
05-aug-2003 22:30 6.0.3790.75 1 271 808 Urlmon.dll IA64 RTMQFE
05-aug-2003 22:35 6.0.3790.72 2 917 376 Wmshtml.dll X86 RTMQFE
05-aug-2003 22:35 6.0.3790.59 1 394 176 Wshdocvw.dll X86 RTMQFE
05-aug-2003 22:35 6.0.3790.75 509 440 Wurlmon.dll X86 RTMQFE

Internet Explorer 6 SP1 (32-bitars) för Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition och Windows 98, andra utgåvan


Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
13-jul-2003 20:02 6.0.2800.1226 2 793 472 Mshtml.dll
23-maj-2003 17:15 6.0.2800.1203 1 338 880 Shdocvw.dll
13-jul-2003 20:05 6.0.2800.1226 395 264 Shlwapi.dll
13-jul-2003 20:03 6.0.2800.1226 483 840 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bitars) för Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2002


Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
13-jul-2003 03:18 PM 6.0.2800.1226 9 078 784 Mshtml.dll
23-maj-2003 12:39 PM 6.0.2800.1203 3 648 000 Shdocvw.dll
13-jul-2003 03:27 PM 6.0.2800.1226 1 095 168 Shlwapi.dll
13-jul-2003 03:24 PM 6.0.2800.1226 1 412 096 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 (32-bitars) för Windows XP


Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
17-jun-2003 22:20 6.0.2730.1700 2 762 752 Mshtml.dll
11-jul-2003 14:59 6.0.2722.900 34 304 Pngfilt.dll
05-mar-2002 00:09 6.0.2715.400 548 864 Shdoclc.dll
22-maj-2003 22:49 6.0.2729.2200 1 336 320 Shdocvw.dll
11-jul-2003 14:59 6.0.2730.1200 391 168 Shlwapi.dll
11-jul-2003 14:59 6.0.2715.400 109 568 Url.dll
11-jul-2003 14:57 6.0.2731.1000 481 792 Urlmon.dll
06-jun-2002 17:38 6.0.2718.400 583 168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 för Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition och Windows 98, andra utgåvan


Datum Tid Version Storlek Filnamn
----------------------------------------------------------
17-jun-2003 22:03 5.50.4930.1700 2 759 440 Mshtml.dll
17-okt-2002 00:01 5.50.4922.900 48 912 Pngfilt.dll
22-maj-2003 23:09 5.50.4929.2200 1 149 200 Shdocvw.dll
12-jun-2003 20:24 5.50.4930.1200 300 816 Shlwapi.dll
05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84 240 Url.dll
10-jul-2003 20:23 5.50.4931.1000 451 344 Urlmon.dll
06-jun-2002 21:27 5.50.4918.600 481 552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 för Windows 2000 SP4 och SP3


Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
18-jun-2003 00:32 5.0.3806.1700 2 281 744 Mshtml.dll
12-jun-2003 23:15 5.0.3806.1200 48 912 Pngfilt.dll
12-jun-2003 23:08 5.0.3806.1200 1 099 536 Shdocvw.dll
12-jun-2003 23:07 5.0.3806.1200 279 824 Shlwapi.dll
05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84 240 Url.dll
12-jun-2003 23:16 5.0.3806.1200 409 360 Urlmon.dll
12-jun-2003 23:16 5.0.3806.1200 445 200 Wininet.dll
Obs!
 • När denna säkerhetskorrigering installeras på en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003, kontrolleras automatiskt om några av de filer som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras RTMQFE-filerna till datorn. Annars kopieras RTMGDR-filerna till datorn.
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  824994 Beskrivning av innehållet i ett uppdateringspaket för Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • På grund av filberoenden och installations- eller borttagningskrav kan dessa uppdateringar också innehålla andra filer.

Information om borttagning

Använd verktyget Lägg till eller ta bort program (eller Lägg till/ta bort program) på Kontrollpanelen för att ta bort denna uppdatering. Klicka på Internet Explorer Q822925 och sedan på Ändra/ta bort (eller Lägg till/ta bort).

I Windows Server 2003 och Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003, kan systemadministratörer använda verktyget Spuninst.exe för att ta bort denna korrigeringsfil. Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
I alla övriga Windows-versioner kan systemadministratörer ta bort uppdateringen med verktyget Ieuninst.exe. Genom denna korrigeringsfil installeras verktyget Ieuninst.exe i mappen %Windir%. Det här verktyget stöder följande kommandoradsväxlar:
 • /? Visa listan över växlar som stöds.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Om du till exempel vill ta bort den här uppdateringen utan användaråtgärder använder du följande kommando:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q822925.inf
Obs! Detta kommando förutsätter att Windows är installerat i mappen C:\Windows.

Mer Information

Mer information om denna korrigeringsfil finns på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

 • Efter installation av den kumulativa säkerhetskorrigeringen för Internet Explorer som ingår i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS03-032 visas följande felmeddelande vid försök att besöka webbsidor som öppnas av JavaScript-funktioner i ramar eller fönster:
  HTTP 404 - Filen hittades inte
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  827667 Felmeddelandet "HTTP 404 - Filen hittades inte" visas vid försök att besöka webbsidor som öppnas av JavaScript-funktioner i ramar eller fönster

 • Efter installation av den här korrigeringsfilen kan följande felmeddelande visas vid en förfrågan till ASP.NET 1.0 som körs i Windows XP:
  Servertillämpningen är inte tillgänglig
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  827641 PROGRAMFEL: Felmeddelandet "Servertillämpningen är inte tillgänglig" visas av ASP.NET efter installation av säkerhetsuppdateringen MS03-032 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • Följande felmeddelande visas vid försök att ta bort den här korrigeringsfilen:
  Ett fel uppstod vid försök att avinstallera korrigeringsfilen.
  Det här problemet kan uppstå om Baan Front Office Client är installerad. Baan Front Office Client lägger till information i strängvärdet Path i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Lös problemet så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Högerklicka på strängvärdet Path och klicka sedan på Ändra.
  4. Ta bort semikolonet (;) och all text efter "Internet Explorer" i rutan Data. Rutan Data ska till exempel innehålla text av följande slag:

   C:\Program\Internet Explorer
 • För att korrekt ta bort (avinstallera) mer än en kumulativ uppdatering för Internet Explorer på en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003, måste uppdateringarna tas bort i samma ordning som de installerades. Om du till exempel först installerar 818529 och sedan 822925 måste 822925 tas bort före 818529.
 • På en dator med Windows 2000 eller Windows XP kan du installera den viktiga uppdateringen 813489 eller 818529 när du har installerat den viktiga uppdateringen 822925. Om du gör det ersätts de uppdaterade filerna i den viktiga uppdateringen 822925 av de äldre filerna i den viktiga uppdateringen 813489 eller 818529. Lös problemet genom att installera om den viktiga uppdateringen 822925.
 • Du kan installera versionen av den viktiga uppdateringen 822925 för Internet Explorer 5.5 SP2 på en dator med Windows 2000 SP3 och Internet Explorer 5.01 SP3. Lös problemet genom att ta bort versionen av den viktiga uppdateringen 818529 för Internet Explorer 5.5 SP2 och sedan installera versionen av den viktiga uppdateringen 818529 för Internet Explorer 5.01 SP3. Administratörer kan använda verktyget Ieuninst.exe för att ta bort uppdateringen Internet Explorer 5.5 SP2. Mer information finns i "Information om borttagning" i denna artikel. Om du till exempel vill ta bort uppdateringen utan användaråtgärder använder du följande kommando:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Obs! Detta kommando förutsätter att Windows är installerat i mappen C:\Windows.
 • När du har tagit bort den viktiga uppdateringen 818529 på en dator med Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition eller Windows 98, andra utgåvan, kan du inte ta bort tidigare kumulativa uppdateringar för Internet Explorer (till exempel den viktiga uppdateringen 813489). Detta är avsiktligt. Det går bara att ta bort den senaste kumulativa uppdateringen som har installerats.
 • Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå efter installation av denna uppdatering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problem efter installation av uppdateringar för Internet Explorer eller Windows

Egenskaper

Artikel-id: 822925 – senaste granskning 17 maj 2011 – revision: 1

Feedback