Begränsningar för Internet Explorer 6.0 SP1

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs registerinställningar för nya användarbegränsningar som en datoradministratör kan använda i Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1).

Mer Information

Internet Explorer 6.0 SP1 ger datoradministratörer större möjlighet att begränsa användarnas tillgång till olika programfunktioner. Samtliga följande värden är av typen DWORD. Ställ in värdet på 1 om du vill aktivera det. Ställ in det på noll (0) om du vill inaktivera det.

Obs! Du kan göra de flesta av de här inställningarna med hjälp av Grupprincip eller Internet Explorer Administration Kit (IEAK). I de flesta fall måste Internet Explorer startas om för att ändringarna ska börja gälla.

Begränsningsvärden i registernycklarna HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions och HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

De här registernycklarna har följande begränsningsvärden:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
När en datoradministratör begränsar menykommandon genom att implementera lämpligt registervärde, visas kanske följande felmeddelande vid försök att använda menykommandona:
Åtgärden har avbrutits på grund av begränsningar i datorn. Kontakta systemadministratören.
 • NoFileOpen: Stänger av kommandot ÖppnaArkiv-menyn.
 • NoFileNew: Stänger av kommandot NyttArkiv-menyn.
 • NoBrowserOptions: Stänger av kommandot InternetalternativVerktyg-menyn.
 • NoSelectDownloadDir: Stänger av Spara i dialogrutan Filhämtning.
 • NoBrowserClose: Stänger av knappen Stäng längst upp till höger i fönster och dialogrutor. Det här registervärdet stänger också av kommandot StängArkiv-menyn.
Följande registervärden tar bort tillhörande meny när lämplig registernyckel och lämpligt registervärde implementeras:
 • NoBrowserSaveAs: Tar bort kommandot Spara somArkiv-menyn.
 • NoFavorites: Tar bort Favoriter-menyn och inaktiverar fältet Favoriter.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Tar bort kommandot Dagens tipsHjälp-menyn.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Tar bort kommandot För Netscape-användare Hjälp-menyn.
 • NoHelpItemTutorial: Tar bort kommandot Internet Explorer Tutorial Hjälp-menyn.
 • NoHelpItemSendFeedback: Tar bort kommandot Skicka feedback Hjälp-menyn.
 • NoPrinting: Tar bort kommandot Skriv utArkiv-menyn.
 • No_LaunchMediaBar: Tar bort kommandot Mediefältet när användaren spelar upp onlineinnehåll.
Följande menyer inaktiveras när lämplig registernyckel och registervärde läggs till:
 • NoTheaterMode: Inaktiverar F11-tangenten (helskärmsläge)
 • NoBrowserContextMenu: Inaktiverar snabbmenyn när användaren högerklickar på en webbsida.
 • NoFindFiles: Stänger av kommandot F3 och Sökfältet.
 • NoViewSource: Stänger av kommandot KällaVisa-menyn. Om användaren inte ska ha några möjligheter alls att visa källan måste emellertid värdet NoBrowserContextMenu läggas till.
 • NoOpeninNewWnd: Stänger av kommandot CTRL+N och kommandot Öppna för att öppna ett nytt fönster.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Gör att kryssrutan Varna alltid vid filer av den här typen i dialogrutan Filhämtning inte är tillgänglig, så att den alltid är markerad.

  Obs! Det här värdet gäller inte någon fil som anges vara osäker.

  Om du vill veta mer om listan över osäkra filer i Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  291369 Information om listan över osäkra filer i Internet Explorer 6

 • NoNavButtons: Inaktiverar navigeringsknapparna Bakåt och Framåt i verktygsfältet.
 • NoHelpMenu: Inaktiverar Hjälp-menyn i Internet Explorer.
 • No_MediaBarOnlineContent: Inaktiverar uppspelning av onlineinnehåll.

Begränsningsvärden i registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Följande begränsningsvärden för verktygsfält finns i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


När följande meny har begränsats med hjälp av lämpligt register-DWORD-värde kan följande felmeddelande visas:
Åtgärden har avbrutits på grund av begränsningar i datorn. Kontakta systemadministratören.


 • NoToolbarOptions: Felmeddelandet visas när du klickar på kommandona på Visa-menyn utom Anpassa och Lås verktygsfälten.

  Följande menyer tas bort när lämpligt DWORD-registervärde läggs till:
 • NoToolBar: Tar bort verktygsfältet. Du kan emellertid lägga till standardknappar på Visa verktygsfält-menyn. För att aktivera den här inställningen fullständigt måste du aktivera DWORD-värdet NoToolbarOptions.
 • NoAddressBar: Tar bort Adressfältet.
 • NoLinksBar: Tar bort Länkfältet. Följande felmeddelande visas när användaren klickar på LänkarVerktygsfält-menyn:
  Åtgärden har avbrutits på grund av begränsningar i datorn. Kontakta systemadministratören.

  Begränsningsvärden i registernyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  Följande begränsningsvärden finns i följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Följande menyer tas bort när lämpligt DWORD-registervärde läggs till:
 • NoWindowsUpdate: Tar bort kommandot Windows UpdateVerktyg-menyn.
Så här inaktiverar du kommandot SynkroniseraVerktyg-menyn:
 1. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Obs! Om undernyckeln inte finns skapar du den. Gör så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
  3. Skriv Internet Explorer och tryck på RETUR.
  4. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
  5. Skriv Infodelivery och tryck på RETUR.
  6. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
  7. Skriv Restrictions och tryck på RETUR.
 2. Högerklicka på undernyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions, peka på Ny/Nytt och klicka på DWORD-värde.
 3. Skriv NoManualUpdates och tryck på RETUR.
 4. Högerklicka på NoManualUpdates och klicka på Ändra.
 5. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 823057 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback