HTML-sidor visas endast delvis eller inte alls, eller så slutar nätverket svara

Symptom

När Microsoft Internet Explorer tar emot komprimerade HTTP-data kan något av följande inträffa:
 • HTML-sidorna visas inte alls, eller endast delvis.
 • HTTP-anslutningen slutar svara.

Orsak

Detta problem beror på att Internet Explorer inte läser alla data i HTTP-svarsmeddelandet.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Obs! Denna korrigering kommer att ingå i Internet Explorer 6.0 Service Pack 2
Internet Explorer 6.0 SP1
  Datum    Tid   Version    Storlek Filnamn
-------------------------------------------------------
18-okt-2003 3:15:28 6.0.2800.1282 484 352 Urlmon.dll
Internet Explorer 6.0 för Windows Server 2003
  Datum   Tid  Version   Storlek Filnamn
-------------------------------------------------------
2004-09-07 16:08 6.0.3790.209 513 536 Urlmon.dll
Den japanska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn
-------------------------------------------------------
2003-10-18 03:20 6.0.2800.1268 484 352 Urlmon.dll
Den koreanska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn
-------------------------------------------------------
2003-10-18 03:20 6.0.2800.1268 484 352 Urlmon.dll

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Internet Explorer 6.

Mer Information

I Internet Explorer använder Urlmon.dll en intern buffert för att läsa komprimerade data. Urlmon.dll fyller denna buffert med mer data när dessa tas emot, och tömmer bufferten när komponentens klient (Mshtml) läser informationen. Den datamängd som ligger kvar i bufferten kan vara liten (8 byte eller mindre) och när informationen dekomprimeras kan informationens storlek bli 0 byte. Oftast består dessa data av gzip-ramdata. När Mshtml tar emot 0 byte anses dataöverföringen vara klar, vilket medför att dataströmmen stängs. Detta resulterar i att HTML-sidan ibland blir trunkerad. Om detta inträffar vid referenser till filtyperna JS eller CSS kan HTTP-anslutningen sluta svara. Problemet kan uppstå intermittent eller konstant, beroende på serverns konfiguration. När du har installerat snabbkorrigeringen bör du tömma cachelagret så att alla filer har korrekt HTTP-version.
Egenskaper

Artikel-id: 823386 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback