Inaktivera tal- och handskriftsigenkänning i Office 2003

En version av den här artikeln för Microsoft Office XP finns i326526 .

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du inaktiverar tal- och handskriftsigenkänning.

Microsoft Office har funktioner för igenkänning av tal och handskrift. Du kan använda taligenkänning för att diktera text i valfritt Office-program. Du kan även använda rösten för att markera alternativ på menyer, i verktygsfält, i dialogrutor och i åtgärdsfönster. (Alternativ i dialogrutor och åtgärdsfönster kan bara markeras i amerikanska versioner av Office.) Taligenkänning installeras vid en standardinstallation eller en fullständig installation av Office. Om du gör en anpassad installation installeras funktionerna som en del av funktionen Alternativa indata från användaren i Delade funktioner i Office.

Du kan använda handskriftsigenkänning för att ange text i ett Microsoft Office-program genom att skriva för hand i stället för att använda tangentbordet. Du kan skriva med hjälp av en mus eller en inmatningsenhet för handskrift från ett annat företag. I Office-program kan denna handskrift automatiskt omvandlas till text. I Microsoft Word och Microsoft Outlook (om du har Word som e-postredigerare) kan inmatningen stå kvar som ett "pennobjekt" i din egen handskrift. Handskriftsigenkänning stöder även en ritfunktion, så att du kan ha med handritade skisser i ditt Word-dokument.

När du har installerat Office och aktiverat tal- och handskriftsigenkänning blir dessa funktioner en del av operativsystemet. De kan inte tas bort, inte ens i Underhållsläget i installationsprogrammet för Office.

Överst på sidan

Redigera registret

Innan du inaktiverar tal- och handskriftsigenkänning måste du redigera registret.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Tryck på CTRL+ALT+DEL och klicka sedan på Aktivitetshanteraren.
 2. På fliken Processer klickar du på Ctfmon.exe om Ctfmon.exe finns med i listan. Klicka sedan på Avsluta process.
 3. Stäng fönstret Aktivitetshanteraren.
 4. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 5. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 6. Klicka på Microsoft Office version 2003 i listan Installerade program och sedan på Ändra.
 7. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Nästa.
 8. Markera kryssrutan Välj avancerad anpassning av program och klicka på Nästa.
 9. Gör följande i rutan Avancerad anpassning:
  1. Expandera Microsoft Office.
  2. Expandera Microsoft Excel, klicka på symbolen intill Text till tal och klicka sedan på Inte tillgänglig.
  3. Expandera Delade funktioner i Office.
  4. Expandera Alternativa indata från användaren.
  5. Klicka på symbolen intill Tal och sedan på Inte tillgänglig.
  6. Klicka på symbolen intill Handskrift och sedan på Inte tillgänglig.
  7. Klicka på symbolen intill Microsoft-handskriftskomponent och sedan på Inte tillgänglig.
  8. Expandera Språkverktyg.
  9. Expandera Franska, klicka på symbolen intill Engelsk-fransk översättning och klicka sedan på Inte tillgänglig.
  10. Expandera Spanska, klicka på symbolen intill Engelsk-spansk översättning och klicka sedan på Inte tillgänglig.
 10. Klicka på Uppdatera.
 11. När uppdateringen är klar klickar du på Start och sedan på Kör.
 12. Skriv regsvr32 /u msctf.dll i rutan Öppna och klicka sedan på OK. Klicka på OK när du ombeds bekräfta.
 13. Klicka på Start, Kör, skriv regedit.exe i rutan Öppna och klicka på OK.
 14. Leta upp och klicka på följande registernyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
 15. Högerklicka på posten Ctfmon.exe, klicka på Ta bort och klicka på Ja.
 16. Avsluta Registereditorn.
 17. Upprepa steg 1 till och med 16 för varje profil på datorn.


Överst på sidan

Inaktivera handskriftsigenkänning

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella alternativ.
 3. Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.
 4. Klicka på Information på fliken Språk.
 5. På fliken Avancerat markerar du kryssrutan Inaktivera avancerade texttjänster.
 6. Klicka på OK. Klicka på Ja om du ombeds bekräfta ändringen och sedan på OK.
Överst på sidan

Inaktivera taligenkänning

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella alternativ.
 3. Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.
 4. Klicka på Information på fliken Språk.
 5. Under Installerade tjänster klickar du på Taligenkänning, Ta bort och OK.
 6. Verkställ alla ändringar genom att klicka på OK. Du måste kanske starta om datorn.
Obs! Funktioner och komponenter i Office som kräver filen Ctfmon.exe inaktiveras som standard vid en installation i en Terminal Server-miljö. Även om dessa funktioner kan aktiveras genom en anpassad installation, rekommenderar Microsoft att CTFMON förblir inaktiverat i en Terminal Server-miljö eftersom det kan uppstå prestandaproblem. Överst på sida

Ytterligare åtgärder för Terminal Server-miljöer

 1. Du måste ersätta den befintliga Standardanvändare-profilen med en kopia av en ren, uppdaterad profil för att säkerställa att lämpliga konfigurationer sprids till nya användare.
 2. Befintliga användarprofiler kräver ett skript för borttagning av ovannämnda CTFMON.EXE-registervärde från profilen, eftersom dessa värden redan finns och därför startar CTFMON.EXE för varje användarsession, om du inte tar bort den.
  1. Innan du skapar skriptet måste du först skapa en REG-fil. Följande är ett exempel på en DisableCTF.reg-filtext:
   REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF] "Disable Thread Input Manager"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\MSUTB] "ShowDeskBand"=dword:00000000 
  2. När REG-filen har skapats kan du använda följande skriptexempel för att ta bort registervärdet CTFMON.EXE:
   Rem *****Implements registry settings to prevent CTFMON.EXE from re-registering itself on the system***** REGEDIT -s <Path>\DisableCTF.REG 
Skriptet kan tas bort eller inaktiveras när dessa inställningar har tagits bort från befintliga profiler. Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 823586 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback