Inaktivera användning av USB-lagringsenheter

Beskrivning av problemet

Du vill förhindra att användare ansluter till en USB-lagringsenhet som är ansluten till en dator som kör Windows XP, Windows Server 2003 eller Windows 2000. I den här artikeln presenteras två metoder som du kan använda.

Lösning

Använd den metod nedan som bäst passar din situation för att förhindra att användare ansluter till USB-lagringsenheter.

Om ingen USB-lagringsenhet redan är installerad på datorn

Om det inte finns någon USB-lagringsenhet på datorn tilldelar du användaren eller gruppen Neka-behörigheter till följande filer:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
När du gör detta kan användare inte installera någon USB-lagringsenhet på datorn. Så här tilldelar du en användare eller grupp Neka-behörigheter till filerna Usbstor.pnf och Usbstor.inf:
 1. Starta Utforskaren och leta upp mappen %SystemRoot%\Inf.
 2. Högerklicka på filen Usbstor.pnf och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Lägg till användaren eller gruppen du vill ge Neka-behörigheter i listan Grupp- eller användarnamn.
 5. I listan Behörigheter för användarnamn eller gruppnamn markerar du kryssrutan Neka vid Fullständig behörighet.

  Obs! Lägg även till systemkontot i Neka-listan.
 6. Markera systemkontot i rutan Grupp- eller användarnamn.
 7. I listan Behörigheter för användarnamn eller gruppnamn markerar du kryssrutan Neka vid Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.
 8. Högerklicka på filen Usbstor.inf och klicka sedan på Egenskaper.
 9. Klicka på fliken Säkerhet.
 10. Lägg till användaren eller gruppen du vill ge Neka-behörigheter i listan Grupp- eller användarnamn.
 11. I listan Behörigheter för användarnamn eller gruppnamn markerar du kryssrutan Neka vid Fullständig behörighet.
 12. Markera systemkontot i rutan Grupp- eller användarnamn.
 13. I listan Behörigheter för användarnamn eller gruppnamn markerar du kryssrutan Neka vid Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

Om en USB-lagringsenhet redan är installerad på datorn


Om en USB-lagringsenhet redan är installerad på datorn kan du ändra registret så att enheten inte fungerar när användaren ansluter till datorn. Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig


Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP
Om det redan finns en USB-lagringsenhet på datorn anger du Start-värdet i följande registernyckel som 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Detta gör att USB-lagringsenheten inte fungerar när användaren ansluter den till datorn. Så här anger du Start-värdet:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. Dubbelklicka på Start i informationsfönstret.
 5. Skriv 4 i rutan Data, klicka på Hexadecimal (om det inte redan är markerat) och klicka sedan på OK.
 6. Avsluta Registereditorn.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Mer information

Kontakta leverantören av USB-enheten och fråga om det finns en ny drivrutin. Information om maskinvaruleverantören hittar du på följande webbplats:Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 823732 – senaste granskning 25 sep. 2011 – revision: 1

Feedback