MS03-034: Fel i NetBIOS kan leda till utelämnande av information

Symptom

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) är en API som kan användas i program i ett lokalt nätverk (LAN). NetBIOS innehåller en enhetlig uppsättning kommandon för att begära de tjänster på lägre nivå som krävs för att hantera namn, genomföra sessioner och skicka datagram mellan noder i ett nätverk.

På grund av ett säkerhetsproblem i Microsoft Windows kan en angripare se information i datorns minne via ett nätverk. Problemet berör NetBT-tjänsten (NetBIOS över TCP/IP) NBNS (NetBIOS Name Server). Denna tjänst gör det möjligt att hitta en dators IP-adress med hjälp av dess NetBIOS-namn och omvänt.

Under vissa förutsättningar kan svaret på en NetBT-namntjänstförfrågan även innehålla slumpmässiga data från måldatorns minne. Det kan vara HTML-data, om en webbläsare används på måldatorn, eller andra typer av data som fanns i minnet när måldatorn svarade på en NetBT-namntjänstförfrågan.

En angripare kan skicka en NetBT-namntjänstförfrågan till måldatorn och sedan kontrollera om det ingår slumpmässiga data från datorns minne i svaret.


Obs! Om normala säkerhetsrutiner följs och port 137 för UDP (User Datagram Protocol) är stängd i brandväggen förhindras angrepp från Internet.

Begränsande faktorer
 • All information lämnas ut helt slumpmässigt.
 • Som standard är dessa portar stängda i Brandvägg för Internet-anslutning. Brandvägg för Internet-anslutning finns i Windows XP och Windows Server 2003.
 • För att kunna utnyttja detta säkerhetsproblem måste en angripare skicka en särskild NetBT-förfrågan till port 137 på måldatorn och sedan leta efter slumpmässiga data från datorns minne i svaret. I intranätmiljöer är dessa portar normalt tillgängliga, men på datorer som är anslutna till Internet blockeras de vanligen av en brandvägg.

Lösning

Information om säkerhetskorrigeringen

Om du vill veta mer om hur du löser detta säkerhetsproblem klickar du på någon av följande länkar:

Windows Server 2003 (alla versioner)

Information om hämtning

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:Windows Server 2003 (32-bitarsversioner)Windows Server 2003 (64-bitarsversioner) Utgivningsdatum: 3 september 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Denna säkerhetskorrigering kräver den utgivna versionen av Windows Server 2003.

Installationsinformation

Denna säkerhetskorrigering stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.

Information om distribution

Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
WindowsServer2003-KB824105-x86-ENU /u /q
Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
WindowsServer2003-KB824105-x86-ENU /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till ett enda kommando.

Information om hur du distribuerar denna säkerhetskorrigering med Software Update Services finns på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat denna säkerhetskorrigering.

Information om borttagning

Använd verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort denna korrigeringsfil.

Systemadministratörer kan ta bort säkerhetskorrigeringen med verktyget Spuninst.exe, Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB824105$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Ersättningsinformation

Denna säkerhetskorrigering ersätter inte några andra säkerhetskorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetskorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.Datum Tid Version Storlek Filnamn Mapp Plattform
---------------------------------------------------------------------------
18-jul-2003 15:15 5.2.3790.69 534 016 Netbt.sys Rtmgdr Ia64
18-jul-2003 15:15 5.2.3790.69 534 016 Netbt.sys Rtmqfe Ia64

18-jul-2003 15:16 5.2.3790.69 195 072 Netbt.sys Rtmgdr X86
18-jul-2003 15:15 5.2.3790.69 195 072 Netbt.sys Rtmqfe X86
Obs! När denna säkerhetskorrigering installeras på en dator med Windows Server 2003, kontrolleras automatiskt om några av de filer som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras filerna från snabbkorrigeringen till datorn. Annars kopieras GDR-filerna (General Distribution Releases) till datorn.
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i ett uppdateringspaket för Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Du kan kontrollera vilka filer som har installerats med denna säkerhetskorrigering genom att granska följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB824105\Filelist
Använd informationen om datum/tid och version i filinformationstabellen för att kontrollera att rätt filer finns på datorn.

Windows XP

Information om hämtning
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:


Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition och Windows XP Tablet PC EditionWindows XP 64-bitarsutgåva version 2002Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003 Utgivningsdatum: 3 september 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Denna säkerhetskorrigering kräver den utgivna versionen av Windows XP eller Windows XP Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Installationsinformation

Denna säkerhetskorrigering stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.

Information om distribution

Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
WindowsXP-KB824105-x86-ENU /u /q
Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
WindowsXP-KB824105-x86-ENU /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till ett enda kommando.

Information om hur du distribuerar denna säkerhetskorrigering med Software Update Services finns på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat denna säkerhetskorrigering.

Information om borttagning

Använd verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort denna korrigeringsfil.

Ersättningsinformation

Denna säkerhetskorrigering ersätter inte några andra säkerhetskorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetskorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.


Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition och Windows XP Tablet PC Edition


Datum Tid Version Storlek Filnamn Plattform
-------------------------------------------------------------------------------
23-jul-2003 16:15 5.1.2600.117 149 120 Netbt.sys X86 (före SP1)
08-jul-2003 21:48 5.1.2600.1243 149 248 Netbt.sys X86 (med SP1)
Windows XP 64-bitarsutgåva version 2002

Datum Tid Version Storlek Filnamn Plattform
-------------------------------------------------------------------------------
23-jul-2003 16:15 5.1.2600.117 553 088 Netbt.sys Ia64 (före SP1)
08-jul-2003 21:49 5.1.2600.1243 553 728 Netbt.sys Ia64 (med SP1)


Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003

Datum Tid Version Storlek Filnamn Mapp Plattform
---------------------------------------------------------------------------
18-jul-2003 15:15 5.2.3790.69 534 016 Netbt.sys Rtmgdr Ia64
18-jul-2003 15:15 5.2.3790.69 534 016 Netbt.sys Rtmqfe Ia64
Obs! Versionerna för Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Tablet PC Edition och Windows XP 64-bitarsutgåva version 2002 är förpackade som paket för dubbla lägen.
Om du vill veta mer om paket för dubbla lägen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328848 Beskrivning av uppdateringspaket för dubbla lägen för Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Obs! När denna säkerhetskorrigering installeras på en dator med Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003, kontrolleras automatiskt om några av de filer som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras filerna från snabbkorrigeringen till datorn. Annars kopieras GDR-filerna (General Distribution Releases) till datorn.
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i ett uppdateringspaket för Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Du kan kontrollera vilka filer som har installerats med denna säkerhetskorrigering genom att granska följande registernyckel:

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB824105\Filelist
Windows XP med Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB824105\Filelist
Använd uppgifterna om datum/tid och version i filinformationstabellen för att kontrollera att rätt filer finns på datorn.

Windows 2000 Server

Information om hämtning


Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Utgivningsdatum: 3 september 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Obs! Denna säkerhetskorrigering kan inte installeras i Windows 2000 Datacenter Server. Vänd dig till din OEM-leverantör om du vill veta hur du skaffar en säkerhetskorrigering för Windows 2000 Datacenter Server.
Om du vill veta mer om Windows 2000 Datacenter Server klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
265173 Datacenter-programmet och Windows 2000 Datacenter Server-produkten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Denna säkerhetskorrigering kräver Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) eller Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Installationsinformation

Denna säkerhetskorrigering stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Du kan kontrollera att säkerhetskorrigeringen är installerad på datorn genom att ta reda på om följande registernyckel finns:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB824105

Information om distribution

Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
Windows2000-KB824105-x86-ENU /u /q
Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
Windows2000-KB824105-x86-ENU /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till ett enda kommando.

Information om hur du distribuerar denna säkerhetskorrigering med Software Update Services finns på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat denna säkerhetskorrigering.

Information om borttagning

Använd verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort denna korrigeringsfil.

Systemadministratörer kan ta bort säkerhetskorrigeringen med verktyget Spuninst.exe, Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB824105$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Ersättningsinformation

Denna säkerhetskorrigering ersätter inte några andra säkerhetskorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetskorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
16-jul-2003 17:44 5.0.2195.6783 163 600 Netbt.sys
Du kan kontrollera vilka filer som har installerats med denna säkerhetskorrigering genom att granska följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB824105\Filelist
Använd informationen om datum/tid och version i filinformationstabellen för att kontrollera att rätt filer finns på datorn.

Windows NT Workstation 4.0 Workstation och Windows NT Server 4.0 Server

Information om hämtning
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:


Windows NT Workstation 4.0 och Windows NT Server 4.0 Server: Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition: Utgivningsdatum: 3 september 3 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Denna säkerhetskorrigering kräver Windows 4.0 Service Pack 6a (SP6a) eller Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6).

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
152734 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Denna säkerhetskorrigering stöder följande installationsväxlar:
 • /y : Utför borttagning (endast med /m eller /q).
 • /f: Tvinga program att stängas vid avstängning av datorn.
 • /n: Skapa inte en avinstallationsmapp.
 • /z: Starta inte om när uppdateringen är klar.
 • /q : Använd tyst eller oövervakat läge utan användargränssnitt (denna växel inbegriper /m).
 • /m : Använd oövervakat läge med användargränssnitt.
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.

Information om distribution

Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan några åtgärder från användaren på en dator med Windows NT 4.0 använder du följande kommando:
WindowsNT4Server-KB824105-x86-ENU.EXE /q
Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan några åtgärder från användaren på en dator med Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition, använder du följande kommando:
WindowsNT4TerminalServer-KB824105-x86-ENU.EXE /q
Om du vill installera säkerhetskorrigeringen på en dator med Windows NT 4.0 utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
WindowsNT4Server-KB824105-x86-ENU.EXE /z
Om du vill installera säkerhetskorrigeringen på en dator med Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition, utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
WindowsNT4TerminalServer-KB824105-x86-ENU.EXE /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till ett enda kommando.

Information om hur du distribuerar denna säkerhetskorrigering med Software Update Services finns på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat säkerhetskorrigeringen.

Information om borttagning

Använd verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort denna säkerhetskorrigering.

Systemadministratörer kan ta bort denna säkerhetskorrigering med verktyget Hotfix.exe. Hotfix.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB824105$. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Ersättningsinformation

Denna säkerhetskorrigering ersätter inte några andra säkerhetskorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetskorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.


Windows NT 4.0 Server:

Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
16-jul-2003 13:44 4.0.1381.7224 125 296 Netbt.sys
Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition:

Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
16-jul-2003 13:44 4.0.1381.7224 125 296 Netbt.sys
Du kan kontrollera om säkerhetskorrigeringen är installerad på datorn genom att se efter om samtliga filer i filinformationstabellen finns på datorn.

Workaround

Även om Microsoft uppmanar alla kunder att installera säkerhetskorrigeringen så snart som möjligt, finns det flera sätt att tillfälligt förhindra att säkerhetsproblemet utnyttjas.

Dessa lösningar är tillfälliga åtgärder som endast bidrar till att blockera angreppsvägarna. Det underliggande säkerhetsproblemet finns kvar.

Följande avsnitt innehåller information om hur datorn kan skyddas från angrepp. I avsnitten beskrivs olika lösningar som kan användas, beroende på datorns konfiguration och önskad funktionsnivå.
 • Blockera TCP och UDP på port 137 i brandväggen på de aktuella datorerna.

  Port 137 används av NetBT-namntjänsten. Om TCP och UDP blockeras i brandväggen kan det förhindra att dessa säkerhetsproblem utnyttjas för angrepp på datorer bakom brandväggen. Använd Brandvägg för Internet-anslutning (finns endast i Windows XP och Windows Server 2003). Om du använder Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP eller Windows Server 2003 för att skydda Internet-anslutningen blockeras som standard inkommande NetBT-trafik från Internet. Mer information om aktivering av Brandvägg för Internet-anslutning och andra tillgängliga alternativ finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Blockera den aktuella porten med hjälp av ett IPSec-filter (Internet Protocol security) på datorn.

  Nätverkskommunikation på datorer med Windows 2000 kan säkras med hjälp av IPSec.
  Om du vill veta mer om IPSec och filter klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  313190 Använda IPSec-IP-filterlistor i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  813878 Blockera vissa nätverksprotokoll och portar med hjälp av IPSec (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • Inaktivera NetBIOS över TCP/IP (NetBT).

  Du kan också inaktivera NetBT på datorer med Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003. Mer information om åtgärder och resultat finns i avsnittet "NetBIOS over TCP/IP (NetBT) concepts" i dokumentationen till Windows 2000:
Mer information om hur du skyddar datorn online finns på följande Microsoft-webbplats:

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett säkerhetsproblem i de Microsoft-produkter som nämns i avsnittet Gäller.

Mer Information

Mer information om detta säkerhetsproblem finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 824105 – senaste granskning 16 juni 2009 – revision: 1

Feedback