MS04-030: Säkerhetsproblem vid XML-meddelandehantering i WebDAV kan leda till DoS-attack

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-030 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Obs! I WebDAV-programuppdateringen som hör till Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-030 ingår en ny post för IIS-metabasen med beteckningen WebDAVMaxAttributesPerElement.

Om du vill veta mer om hur du använder den nya posten klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

888164 Det finns risk för en DoS-attack om XML-indata skickas till en WebDAV-server, och XML-koden har många attribut för varje XML-element

Egenskaper

Artikel-id: 824151 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback