Så här skapar du en webbplats med begränsad åtkomst i FrontPage 2003

Sammanfattning

I denna artikel med stegvisa instruktioner beskrivs hur du konfigurerar en åtkomstbegränsad webbplats i Microsoft Office FrontPage 2003.

En åtkomstbegränsad webbplats kan endast kommas åt av särskilda användare. I FrontPage 2003 kan du begränsa åtkomsten till hela webbplatsen, men inte till enskilda sidor, avdelningar och mappar.

Om du vill skapa en åtkomstbegränsad webbplats i FrontPage 2003 måste du konfigurera underwebbplatsen med unika behörigheter och sedan ge behörighet åt enskilda användare. Du kan begränsa åtkomsten till en rotwebbplats, men vanligtvis är det underwebbplatser som åtkomstbegränsas med unika behörigheter.

En underwebbplats är en webbplats som är inkapslad i en annan. Som standard ärver alla underwebbplatser behörigshetsinställningarna från de överordnade webbplatserna, men du kan ange unika behörigheter för underwebbplatser. Alla underwebbplatser kan ha egna behörighetsuppsättningar som anger vem som kan bläddra på, ändra och administrera webbplatsen. Dessutom kan du konfigurera enskilda underwebbplatser med olika behörighetsnivåer och användargrupper. Överst på sidan

Använda FrontPage för att skapa en ny underwebbplats

Använd någon av följande metoder för att skapa en underwebbplats i FrontPage 2003.

Metod 1: Skapa en underwebbplats med hjälp av en guide eller från en mall

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Ny
 2. Markera och klicka på önskad webbplatstyp i åtgärdsfönstret Ny.
 3. Klicka på önskad mall i dialogrutan Webbplatsmallar.
 4. Skriv en ny plats för webbplatsen i listan Ange plats för den nya webbplatsen eller välj plats i alternativlistan.

  Till exempel är http://servernamn en rotwebbplats och http://servernamn/underwebbplatsnamn en underwebbplats. Klicka sedan på OK.
Överst på sidan

Metod 2: Använda FrontPage 2003 för att konvertera en mapp till en underwebbplats

 1. Starta FrontPage 2003, klicka på Arkiv och sedan på Öppna webbplats.
 2. Leta reda på önskad webbplats i listan Leta i och klicka sedan på Öppna.
 3. Höger klicka på mappen i Mapplista som du vill konvertera till en underwebbplats och klicka sedan på Konvertera till webbplats.

  Klicka på Ja om du uppmanas bekräfta konverteringen.
Överst på sidan

Metod 3: Använda FrontPage 2003 för att importera en webbplats till en mapp och sedan konvertera mappen till en underwebbplats

 1. Starta FrontPage 2003, klicka på Arkiv och sedan på Öppna webbplats.
 2. Leta reda på webbplatsen i listan Leta i som du vill importera underwebbplatsen till klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Arkiv och på Importera.
 4. Klicka på Lägg till fil, Lägg till mapp eller Från plats i dialogrutan Importera.
 5. Leta reda på mappen eller webbplatsen i listan Leta i som du vill importera och klicka sedan på Öppna.
 6. Konvertera mappen till en underwebbplats enligt instruktionerna ovan.
Det finns mer information om hur du skapar en underwebbplats i FrontPage 2003 i avsnittet Underwebbplats i Hjälp om FrontPage 2003.
Om du vill veta mer om hur du skapar en underwebbplats klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
292625 Dela upp en stor rotwebbplats i flera mindre underwebbplatser i FrontPage 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Överst på sidan

Använda IIS-hanteraren (Microsoft Internet Information Services) för att skapa en underwebbplats

Du kan även använda snapin-modulen för Internet Information Services (IIS) i Microsoft Management Console (MMC) för att skapa en underwebbplats. Använd någon av följande metoder.

Metod 1: Använda IIS-hanteraren för att skapa en åtkomstbegränsad underwebbplats

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Administrationsverktyg och klicka på Internet Information Services-hanteraren.
 2. Expandera namn_på_servern/Webbplatser och expandera önskad webbplats.
 3. Högerklicka på webbplatsen som du vill göra till underwebbplats, peka på Ny och klicka på Servertillägg 2002, webb.
 4. Skriv ett namn för underwebbplatsen i Namn-rutan på sidan Skapa underwebbplats och klicka sedan på Skicka.
 5. Klicka på Ändra behörigheter för underwebbplats på sidan Webbplatsadministration för "webbplats" i avsnittet Användare och roller.
 6. Klicka på Använd unika behörigheter för webbplatsen och klicka på Skicka.
 7. Gå till baka till sidan Administration genom att klicka på Administration och klicka sedan på Hantera användare.
  1. Om du vill ge en användare behörighet att komma åt webbplatsen, klickar du på Lägg till en användare.
  2. Skapa ett nytt konto eller lägg till ett befintligt på sidan Lägg till en användare i avsnittet Användare.
  3. Markera roll för användaren i avsnittet Användarroll och klicka sedan på Lägg till användare.
  4. Upprepa steg a till och med c för alla användare som ska få behörighet till underwebbplatsen.
 8. Gå till baka till sidan Administration genom att klicka på Administration och klicka sedan på Ändra inställningar för anonym åtkomst.
 9. Klicka på Av på sidan Ändra inställningar för anonym åtkomst och klicka sedan på Skicka.
Överst på sidan

Metod 2: Använda IIS-hanteraren för att konvertera en mapp i en webbplats till en åtkomstbegränsad underwebbplats

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Administrationsverktyg och klicka på Internet Information Services-hanteraren.
 2. Expandera namn_på_servern/Webbplatser och expandera önskad webbplats.
 3. Högerklicka på mappen som du vill konvertera till FrontPage-underwebbplats, peka på Alla uppgifter och klicka på Konfigurera servertillägg 2002.
 4. Skriv ett namn för underwebbplatsen i Namn-rutan på sidan Skapa underwebbplats och klicka sedan på Skicka.
 5. Klicka på Ändra behörigheter för underwebbplats på sidan Webbplatsadministration för "webbplats" i avsnittet Användare och roller.
 6. Klicka på Använd unika behörigheter för webbplatsen och klicka på Skicka.
 7. Gå till baka till sidan Administration genom att klicka på Administration och klicka sedan på Hantera användare.
  1. Om du vill ge en användare behörighet att komma åt webbplatsen, klickar du på Lägg till en användare.
  2. Skapa ett nytt konto eller lägg till ett befintligt på sidan Lägg till en användare i avsnittet Användare.
  3. Markera roll för användaren i avsnittet Användarroll och klicka sedan på Lägg till användare.
  4. Upprepa steg a till och med c för alla användare som ska få behörighet till underwebbplatsen.
 8. Gå till baka till sidan Administration genom att klicka på Administration och klicka sedan på Ändra inställningar för anonym åtkomst.
 9. Klicka på Av på sidan Ändra inställningar för anonym åtkomst och klicka sedan på Skicka.
Överst på sidan

Använda FrontPage 2003 för att konfigurera unika behörigheter för underwebbplatsen

Om webbservern kör Servertillägg för FrontPage 2002 från Microsoft, kan du använda någon av följande metoder.

Metod 1: Använda FrontPage 2003 för att konfigurera unika behörigheter från underwebbplatsen

 1. Starta FrontPage 2003 och öppna sedan underwebbplatsen.
 2. Klicka på Verktyg, peka på Server och klicka på Behörighet.
 3. Klicka på Ändra behörigheter på sidan Administration av behörigheter.
 4. Klicka på Använd unika behörigheter för webbplatsen och klicka på Skicka.
 5. Klicka på Administration för att gå till sidan Webbplatsadministration för "webbplats" och klicka sedan på Hantera användare i avsnittet Användare och roller.
 6. Om du vill ge en användare behörighet att komma åt webbplatsen, klickar du på Lägg till en användare.
 7. Skapa ett nytt konto eller lägg till ett befintligt på sidan Lägg till en användare i avsnittet Användare.
 8. Markera roll för användaren i avsnittet Användarroll och klicka sedan på Lägg till användare.
 9. Upprepa steg 6 till och med 8 för alla användare som ska få behörighet till underwebbplatsen.
 10. Gå till baka till sidan Administration genom att klicka på Administration och klicka sedan på Ändra inställningar för anonym åtkomst.
 11. Klicka på Av på sidan Ändra inställningar för anonym åtkomst och klicka sedan på Skicka.
Överst på sidan

Metod 2: Använda FrontPage 2003 för att konfigurera unika behörigheter från rotwebbplatsen

 1. Starta FrontPage 2003 och öppna rotwebbplatsen som innehåller underwebbplatsen.
 2. Klicka på Verktyg, peka på Server och klicka på Administrationsstartsida.
 3. Klicka på underwebbplatsens namn på sidan Webbplatsadministration för "webbplats" i avsnittet Underwebbplatser.
 4. Klicka på Ändra behörigheter för underwebbplats på sidan Webbplatsadministration för "webbplats" i avsnittet Användare och roller.
 5. Klicka på Använd unika behörigheter för webbplatsen och klicka på Skicka.
 6. Gå till baka till sidan Administration genom att klicka på Administration och klicka sedan på Hantera användare.
 7. Markera kryssrutorna bredvid de användarnamn som ska undantas åtkomst till underwebbplatsen och klicka sedan på Ta bort markerade användare från alla roller.
 8. Om du vill ge en användare behörighet att komma åt webbplatsen, klickar du på Lägg till en användare.
 9. Skapa ett nytt konto eller lägg till ett befintligt på sidan Lägg till en användare i avsnittet Användare.
 10. Markera roll för användaren i avsnittet Användarroll och klicka sedan på Lägg till användare.
 11. Upprepa steg 7 till och med 9 för alla användare som ska få behörighet till underwebbplatsen.
 12. Gå till baka till sidan Administration genom att klicka på Administration och klicka sedan på Ändra inställningar för anonym åtkomst.
 13. Klicka på Av på sidan Ändra inställningar för anonym åtkomst och klicka sedan på Skicka.
Överst på sidan

Använda FrontPage 2003 för att skapa en åtkomstbegränsad underwebbplats på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats

Om du vill skapa en Windows SharePoint Services-underwebbplats, använder du FrontPage 2003 för att skapa platsen och publicerar den sedan på en server som kör Windows SharePoint Services. Gör så här:

Skapa en Windows SharePoint Services-underwebbplats

 1. Starta FrontPage 2003, klicka på Arkiv och sedan på Ny.
 2. Klicka på Microsoft SharePoint-webbplats i åtgärdsfönstret Ny.
 3. Klicka på Microsoft SharePoint-webbplats i dialogrutan Webbplatsmallar.
 4. Ange platsen för Windows SharePoint Services-servern och en mapp för en underwebbplats i rutan Ange plats för den nya webbplatsen.

  Du kan även klicka på Bläddra, leta reda på Windows SharePoint Services-servern och sedan lägga till en mapp för en underwebbplats. Platsen för underwebbplatsen kan se ut så här:
  http://server/webbplatser/Windows_SharePoint_Services/ny_underwebbplats
 5. Klicka på OK.
Överst på sidan

Begränsa åtkomsten till Windows SharePoint-underwebbplatsen

 1. Starta FrontPage 2003 och öppna sedan Windows SharePoint Services-underwebbplatsen.
 2. Klicka på Verktyg, peka på Server och klicka på Administrationsstartsida.
 3. Klicka på Hantera arv av behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.
 4. Klicka på Använd unika behörigheter på sidan Hantera arv av behörigheter och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på Hantera användare på sidan Webbplatsinställningar.
 6. Markera kryssrutorna bredvid de användarnamn som ska undantas åtkomst till underwebbplatsen och klicka sedan på Ta bort markerade användare från alla roller.
 7. Om du vill ge en användare behörighet att komma åt webbplatsen, klickar du på Lägg till en användare.
 8. På sidan Lägg till en användare i avsnittet Steg 1: Välj användare, skriver du antingen e-postadresserna eller användarnamnen för användarna som du vill lägga till, eller så skriver du namnet på en eller flera webbplatsgrupper.
 9. Markera roll för användaren eller användarna i avsnittet Step 2: Välj en webbplatsgrupp och klicka sedan på Nästa.
 10. Skriv den begärda bekräftelseinformationen i alla rutor i avsnittet Steg 2: Bekräfta användare.
 11. Markera kryssrutan Skicka följande e-postmeddelande om du vill meddela dessa användare att de har lagts till i avsnittet Steg 4: Skicka e-post om du vill skicka ett meddelande till användarna som har fått behörighet till webbplatsen.
 12. Klicka på Slutför.
Överst på sidan

Referenser

301954 Konfigurera en åtkomstbegränsad webbplats i FrontPage 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 825451 – senaste granskning 6 dec. 2007 – revision: 1

Feedback