Så här infogar du videoklipp i FrontPage 2003

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du lägger till ett videoklipp i en webbsida i FrontPage 2003. Artikeln innehåller en beskrivning av hur du infogar videofiler som stöds (filformat som visas i listan Filformat i dialogrutan Videoklipp) och hur du infogar videofiler som inte stöds (filformat som inte visas i listan Filformat i dialogrutan Videoklipp).

Följande filtyper visas i listan Filformat i dialogrutan Videoklipp när du markerar en videofil:
 • Alla videofiler (*.avi; *.asf; *.ram; *.ra)
 • Windows-videofiler (*.avi)
 • Windows Media-filer (*.asf)
 • Real Audio-filer (*.ram; *.ra)

Överst på sidan

Infoga ett videofilformat som stöds

Gör så här för att infoga en videofil som visas i listan Filformat:
 1. Starta FrontPage 2003 och öppna webbsidan där du vill infoga videoklippet.
 2. Klicka på SidaVisa-menyn (om alternativet inte redan är markerat) och klicka sedan på Design längst ned på sidan.
 3. Placera insättningspunkten där du vill infoga videoklippet.
 4. Peka på BildInfoga-menyn och klicka sedan på Videoklipp.
 5. Leta upp och klicka på önskad videofil i dialogrutan Videoklipp och klicka sedan på Öppna.
 6. Gör så här för att förhandsgranska webbsidan med videofilen du infogade:
  1. Peka på Förhandsgranska i webbläsarenArkiv-menyn och klicka sedan på önskad webbläsare.
  2. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill spara ändringarna.
  3. Om dialogrutan Spara inbäddade filer visas, anger du önskade alternativ och klickar sedan på OK.
Överst på sidan

Ange uppspelningsalternativ för en video

Gär så här för att ange uppspelningsalternativ för en videofilm:
 1. Starta FrontPage 2003 och öppna webbsidan med videofilen du infogade.
 2. Klicka på SidaVisa-menyn (om alternativet inte redan är markerat) och klicka sedan på Design längst ned på sidan.
 3. Högerklicka på videoklippet och klicka sedan på Bildegenskaper.
 4. Klicka på fliken Videoklipp.
 5. Ange önskade slingalternativ under Upprepa.
 6. Ange önskat startalternativ under Start.
 7. Klicka på OK.
Överst på sidan

Infoga ett videofilformat som inte stöds

Gör så här för att infoga en videofil som inte visas i listan Filformat:
 1. Starta FrontPage 2003 och öppna webbsidan där du vill infoga videoklippet.
 2. Klicka på SidaVisa-menyn (om alternativet inte redan är markerat) och klicka sedan på Design längst ned på sidan.
 3. Klicka på WebbkomponentInfoga-menyn.
 4. Klicka på Avancerade kontroller i listan Komponenttyp.
 5. Dubbelklicka på Plugin-program i listan Välj en kontroll.
 6. Skriv URL:en för filen som ska läsas in med plugin-programmet i rutan Datakälla eller leta efter filen genom att klicka på Bläddra.
 7. Skriv meddelandet som ska visas i webbläsare utan stöd för plugin-program i rutan Meddelande för webbläsare utan plugin-stöd.
 8. Ange höjd och bredd (i bildpunkter) för plugin-programmet i rutorna Höjd och Bredd under Storlek.
 9. Markera kryssrutan Dölj plugin-program om du vill att plugin-programmet ska döljas när sidan visas i en webbläsare.
 10. Konfigurera justering, kantlinjetjocklek och lodräta och vågräta mellanrum under Layout.
 11. Om du vill ange CSS-egenskaper som en infogad stil för plugin-programmet, klickar du på Stil och anger sedan önskade inställningar.
 12. Klicka på OK.
Överst på sidan

Referenser

Det finns mer information om hur du lägger till videoklipp i webbsidor i FrontPage 2003 i hjälpen för FrontPage. Klicka på Hjälp om Microsoft Office FrontPageHjälp-menyn. Skriv lägga till videoklipp i rutan Sök, och visa sedan hjälpavsnitten genom att trycka på RETUR.


Ytterligare information om Microsoft FrontPage finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 825508 – senaste granskning 6 jan. 2006 – revision: 1

Feedback