XML-dokument öppnas som ett Word-dokument


Symptom


När du öppnar ett Microsoft Office Word 2010 XML-dokument, Microsoft Office Word 2007 XML-dokument eller ett Microsoft Office Word 2003 XML-dokument i Microsoft Internet Explorer, visas inte i dokumentet med hjälp av Internet Explorer XML-standardformatmallen i Internet Explorer och visa inte XML-koden. I stället att XML-dokumentet i ett inbäddat Word-fönster i Internet Explorer eller i ett nytt Word-fönster öppnas i Internet Explorer.

Orsak


Som standard öppnas Internet Explorer Word XML-dokument i ett inbäddat Word-fönstret eller i ett nytt Word-fönster.

Temporär lösning


Ändra dokument i anteckningar för att ta bort följande XML-kod från början av dokumentet om du vill skapa ett XML-dokument i Word som öppnas i Internet Explorer och som använder Internet Explorer standard XML-formatmallen (Visa XML-koden):
 <?mso-application progid="Word.Document"?> 

Status


Detta är avsiktligt.