Konvertera många dokument automatiskt till Word-format i Word 2003

BUG #: 12082 (Content Maintenance)

En version av den här artikeln för Word 2002 finns i 313714 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Sammanfattning

Den här artikeln om Konverteringsguiden i Microsoft Office Word 2003 innehåller följande information:


 • Hur du installerar Konverteringsguiden.
 • Hur du använder Konverteringsguiden.
 • Hur avancerade användare kan visa makrokoden i Konverteringsguiden.

Överst på sidan

Vad är Konverteringsguiden?

Konverteringsguiden är en mall med filnamnstillägget .wiz. Den innehåller makron för satsvis konvertering av markerade filer till eller från Word-format. Följande makron ingår:
MakronamnBeskrivning
AutoNew.MainDet här makrot körs automatiskt när du klickar på Konverteringsguiden i fönstret Nytt dokument.
StartConversionWizardDet här makrot körs när du öppnar Konverteringsguiden.
AutoOpen.MainDet här makrot används inte.


Överst på sidan

Installera Konverteringsguiden

Konverteringsguiden installeras med installationsprogrammet för Word 2003. Installera Konverteringsguiden enligt följande anvisningar.

Obs! Om du inte ändrar installationsprogrammet så att komponenten inte är tillgänglig, installeras Konverteringsguiden normalt när Word 2003 används första gången.
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort program.

 4. Klicka på Ändra eller ta bort program, Microsoft Office 2003 eller Microsoft Word 2003 och Ändra.
 5. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Nästa.
 6. Markera kryssrutan Välj avancerad anpassning av program och klicka på Uppdatera.

 7. Gör följande i dialogrutan Avancerad anpassning:
  1. Expandera Microsoft Word.

  2. Expandera Guider och mallar.

  3. Klicka på Fler guider och Kör allt från datorn.

 8. Installera Konverteringsguiden genom att klicka på Uppdatera.
Överst på sidan

Använda Konverteringsguiden

Så här använder du Konverteringsguiden:


 1. Öppna fönstret Nytt dokument genom att klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Klicka på På datorn i fönstret Nytt dokument.

 3. Klicka på fliken Andra dokument.
 4. Dubbelklicka på Konverteringsguiden och sedan på OK.


Gör så här om du vill veta mer om Konverteringsguiden: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv Konverteringsguiden i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.


Överst på sidan

Visa makrokoden i Konverteringsguiden

Om du är avancerad användare kan du visa makrokoden i Konverteringsguiden. Den här extra informationen behövs inte för att konvertera flera dokument till eller från Word-format. Så här visar du koden i Konverteringsguiden:
 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 2. Klicka på mappen med exempelmakromallen i rutan Leta i.
 3. Klicka på Alla filer (*.*) i rutan Filformat och sedan på lämplig exempelmakromall.
 4. Håll SKIFT nedtryckt och klicka på Öppna.

 5. Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Makron så att dialogrutan Makron öppnas.

 6. Klicka på exempelmakromallen du just öppnade i listan Makron i.

 7. Klicka på lämpligt makro och sedan på Redigera.
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 826174 – senaste granskning 16 juni 2006 – revision: 1

Feedback