Skapa ett automatiskt formulär med ifyllnadsfält i Word 2003

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du skapar ett enkelt formulär i ett Word 2003-dokument som automatiskt uppmanar en användare att fylla i information.

Överst på sidan

Skapa mallen

Så här skapar du en mall med automatiska ifyllnadsfält:

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Klicka på På min dator i avdelningen Mallar i åtgärdsfönstret Nytt dokument.
 3. Markera Mall i rutan Skapa ny.
 4. Klicka på Tomt dokument och sedan på OK.

 5. Skapa ifyllnadsfälten med någon av följande metoder:
  • Metod 1: Skapa ett fält med hjälp av menyerna.   1. Placera insättningspunkten där du vill infoga textfältet.

   2. Klicka på FältInfoga-menyn.

   3. Klicka på Koppla dokument i listan Kategorier.

   4. Klicka på Fyll i listan Fältnamn.

   5. Skriv meddelandet du vill ska visas i rutan Fältegenskaper Fråga.
   6. Klicka på OK. Ett exempel på meddelandet visas. Klicka på OK om du vill komma tillbaka till dokumentet.

    Obs! Om du vill se fältkoden du har infogat högerklickar du i fältet och klickar sedan på Visa/dölj fältkoder. Du kan också trycka på ALT+F9 på tangentbordet.
   7. Upprepa steg a till och med f för varje plats i dokumentet där du vill infoga ett ifyllnadsfält.
  • Metod 2: Skapa ett fält med hjälp av tangenttryckningar.
   1. Placera insättningspunkten där du vill infoga fältet.

   2. Tryck på CTRL+F9. Klammerparenteser ({ }) visas i dokumentet.
   3. Placera insättningspunkten innanför klammerparenteserna.

   4. Skriv:
    FILLIN "meddelande"
    , där meddelande är instruktionen som visas i Word.

    Obs! Om du trycker på F9 medan insättningspunkten fortfarande är kvar i fältet kan du se ett exempel på meddelandet. Du behöver inte göra detta för att skapa ifyllnadsfältet. 6. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 7. Ge mallen ett namn.
Överst på sidan

Använda mallen

Så här skapar du nya dokument som baseras på den nya mallen:

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 2. Klicka på På min dator i avdelningen Mallar i åtgärdsfönstret Nytt dokument.

 3. Markera mallen i dialogrutan Mallar, under Allmänt, och klicka på OK.
Ett nytt dokument skapas i Word, samtliga ifyllnadsfält i dokumentet söks upp och uppmaningarna visas för användaren.

Överst på sidan

Referenser

Det finns också ett verktygsfält för Formulär som kan användas för att skapa formulär. Så här visar du det: klicka på Visa, peka på Verktygsfält och klicka på Formulär.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 826211 – senaste granskning 16 juni 2006 – revision: 1

Feedback