Så här skriver du ut ett sidintervall i ett dokument med flera avsnitt i Word 2003

En version av denna artikel för Microsoft Word 2002 finns i
290984 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Sammanfattning

Denna artikel innehåller information om utskrift av en sida eller ett sidintervall i Word 2003.

Mer Information

I Word kan du skapa dokument med fler avsnitt där olika sidnumrering används i varje avsnitt. Om du vill ange en sida eller ett sidintervall som ska skrivas ut, måste du ange både sida eller sidor och avsnittsnummer. I ett dokument med flera avsnitt som innehåller mer än en sida, måste du även ange ett avsnittsnummer.
Använd följande syntax i rutan Sidor:
sidnummeravsnittsnummer-sidnummeravsnittsnummer
Du kan t ex skriva s1a1-s2a2 för att skriva ut sida 1 i avsnitt 1 till sida 2 i avsnitt 2.

Gör så här om du vill skriva ut en sida eller ett sidintervall i Word:
 1. Rulla till sidan där utskriften ska påbörjas och klicka på valfri plats i marginalerna.

  Anteckna sid- och avsnittsnummer som visas i statusfältet.
 2. Rulla till sista sidan som du vill skriva ut och klicka på valfri plats i marginalerna.

  Anteckna sid- och avsnittsnummer som visas i statusfältet.
 3. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 4. Klicka på Sidor och skriv intervallet med syntax s(nr)a(nr)-s(nr)a(nr) i rutan.

  Om du t ex vill skriva ut sida 5 i avsnitt 3 till och med sida 2 i avsnitt 4, skriver du s5a3-s2a4. Om du vill skriva ut sidor eller avsnitt som inte följer på varandra, skriver du sid- och avsnittsnummer avgränsade med komma (,). Om du t ex vill skriva ut avsnitt 3 och 5 (men inte 4), skriver du a3,a5. Om du vill skriva ut sida 2 till 5 i avsnitt 3, och sida 1 till 4 i avsnitt 5, skriver du s2a3-s5a3,s1a5-s4a5.
 5. Skriv ut intervallet genom att klicka på OK.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du skriver ut ett sidintervall i ett dokument med flera avsnitt i Word 2002 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
290984 Skriva ut ett sidintervall i ett dokument med flera avsnitt i Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 826218 – senaste granskning 13 maj 2010 – revision: 1

Feedback