Beskrivning och användning av guiden Spara inställningar

Sammanfattning

När du använder guiden Spara inställningar i Office 2003 för att spara dina profiler eller återställa tidigare sparade profiler, kan du bara spara dem på en fil lokalt eller i nätverket. Från och med Office 2003 kan du inte längre spara dina profiler på Internet.

När du kör guiden Spara inställningar kan du spara eller återställa dina konfigurationsinställningar för Office 2003-program. Dessa inställningar sparas i en profilinställningsfil (OPS-fil). Denna fil är en ögonblicksbild av registerinställningar och tillhörande filer för din Office-konfiguration.

Om du sparar dina Office-inställningar i en OPS-fil skrivs inte inställningarna till filen förrän du klickar på Slutför. På samma sätt uppdateras inte datorn om du återställer dina inställningar från en OPS-fil förrän du klickar på Slutför.

Mer Information

Du kan använda guiden Spara inställningar för att:
 • Spara inställningar för Office-program i en profilinställningsfil (OPS-fil).

  eller
 • Återställa tidigare sparade inställningar från en OPS-fil.

Installera guiden Spara inställningar

Guiden Spara inställningar installeras normalt tillsammans med Office. Så har tar du reda på om guiden Spara inställningar är installerad:
 1. Klicka på Start och peka på Alla program.
 2. Peka på Microsoft Office-verktyg.
Om guiden Spara inställningar inte visas på Microsoft Office-verktyg-menyn har guiden inte installerats.

Gör i så fall så här:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på Ändra eller ta bort program.
 5. Klicka på Microsoft Office 2003 i listan Installerade program och Ändra.
 6. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner i dialogrutan Installationsprogram för Microsoft Office 2003 och klicka på Nästa.
 7. Expandera Office-verktyg i trädet Funktioner som ska installeras.
 8. Klicka på Guiden Spara inställningar och Kör allt från datorn.
 9. Klicka på Uppdatera.
 10. Klicka på OK när installationen är klar.

Spara eller återställa inställningar

Du kan spara dina Office-inställningar från datorn eller återställa inställningarna till datorn eller en annan dator.

Spara inställningar

Alternativet Spara inställningarna från den här datorn innebär att dina Office-konfigurationsinställningar samlas in från Office-programmen du har installerat.

Så här sparar du inställningarna:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft Office och peka på Microsoft Office-verktyg.
 3. Klicka på Guiden Spara inställningar för Microsoft Office 2003.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Spara inställningarna från den här datorn och Nästa.
 6. Skriv in platsen där du vill spara filen, och klicka på Slutför.
Obs! Om du vill spara inställningarna till en annan plats än standardplatsen (till exempel en nätverksresurs) klickar du på Bläddra.


Obs! I guiden Spara inställningar sparas bara användaralternativ som har ändrats från standardvärdena. Om du till exempel väljer alternativet Snabbspara i Word, men inte ändrar alternativet Skapa alltid säkerhetskopia, sparas bara inställningen Snabbspara i OPS-filen.

Viktigt! OPS-filen skapas inte och det sker ingen skrivning förrän du klickar på Slutför.

Återställa tidigare sparade inställningar

Alternativet Återställ tidigare sparade inställningar innebär att dina Office-konfigurationsinställningar återställs från OPS-filen du anger.

Så här återställer du inställningarna:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft Office-verktyg och klicka på Guiden Spara inställningar.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Återställ tidigare sparade inställningar på den här datorn och Nästa.
 5. Skriv sökvägen till OPS-filen i rutan Återställ inställningar från fil och klicka på Slutför.
Viktigt! Inställningarna importeras inte från OPS-filen förrän du klickar på Slutför.

Filer och mappar som sparas i guiden Spara inställningar

I guiden Spara inställningar sparas endast filer och undermappar från följande platser:
<AppData>\Microsoft\AddIns
<AppData>\Microsoft\ClipGallery
<AppData>\Microsoft\Excel
<AppData>\Microsoft\FrontPage
<AppData>\Microsoft\Graph
<AppData>\Microsoft\Office
<AppData>\Microsoft\Outlook
<AppData>\Microsoft\PowerPoint
<AppData>\Microsoft\Proof
<AppData>\Microsoft\Queries
<AppData>\Microsoft\Signatures
<AppData>\Microsoft\Stationery
<AppData>\Microsoft\Templates
<AppData>\Microsoft\Themes
<AppData>\Microsoft\InfoPath
<AppData>\Microsoft\OneNote
<AppData>\Microsoft\InterConnect
<AppData>\Microsoft\Word

Obs! <<AppData>> avser följande mappar på hårddisken.
Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000:
C:\Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data

Filer som utesluts i guiden Spara inställningar

I guiden Spara inställningar sparas inte följande filer:
*.ost
*.pab
*.pst
*.tmp
<AppData>\Microsoft\Word\*.ASD
<AppData>\Microsoft\Word\*.WBK

Filer som tas bort innan data återställs från OPS-filen

I guiden Spara inställningar tas följande mappar bort innan data skrivs från OPS-filen:
<AppData>\Microsoft\Office\Shortcut Bar
<AppData>\Microsoft\FrontPage

Filer som inte tas bort

Följande filer tas inte bort innan inställningarna återställs från OPS-filen:
*.pab
*.pst
*.dic
*.ost

Registerinställningar som sparas

I guiden Spara inställningar sparas registerinställningar från följande registernycklar. Alla värden och undernycklar i det angivna trädet inkluderas:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Project
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut Bar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web Server

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
I guiden Spara inställningar sparas också registerinställningarna för följande registernycklar. Endast värden under dessa nycklar importeras, men inga undernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Registerinställningar som inte sparas

I guiden Spara inställningar importeras inte följande registernycklar till profilen. Alla värden och undernycklar i det angivna trädet utesluts:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
I guiden Spara inställningar importeras inte följande registernycklar till profilen. I guiden Spara inställningar utesluts endast de angivna värdena, men inte undernycklarna.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignatureRegisterinställningar som återställs vid återställning av inställningar

I guiden Spara inställningar tas följande nycklar bort innan anpassade värden skrivs från OPS-filen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles
Följande nycklar återställs till standardvärdena innan anpassade värden skrivs från OPS-filen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
Egenskaper

Artikel-id: 826809 – senaste granskning 11 nov. 2003 – revision: 1

Feedback