Felsökning av skadade presentationer i PowerPoint 2003 och PowerPoint 2002

En version av denna artikel för Microsoft PowerPoint 2000 finns i 207377 .

Sammanfattning

Om en Microsoft Office PowerPoint 2003-presentation inte fungerar som förväntat kan det bero på att presentationen är skadad. Detta kan visa sig på följande vis:
 • Ogiltigt sidfel, allmänt skyddsfel eller felmeddelanden om ogiltig instruktion.
 • När du försöker öppna en presentation visas något av följande felmeddelanden:
  Det här är inte en PowerPoint-presentation.
  Den typ av fil som representeras av filnamn.ppt kan inte öppnas
  Delar av filen saknas.
 • Felmeddelanden om slut på minne eller otillräckliga systemresurser.
Om problemet är begränsat till en viss presentation kan det hända att presentationen är skadad. Denna artikel innehåller några vanliga förslag på vad du kan göra för att återställa en skadad presentation. Du måste emellertid vara medveten om att dessa åtgärder inte garanterar att du lyckas återställa den skadade presentationen. Beroende på skadans art kan det hända att du i vissa fall inte kan återställa några data alls och måste skapa den skadade presentationen på nytt.


Obs! Problemen kan ha andra orsaker än en skadad presentation.

Mer Information

Om du kommer fram till att presentationen är skadad, kan du försöka återställa den skadade filen med nedanstående metoder. Metoderna i denna artikel är ordnade under följande rubriker:

Allmän felsökning

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Starta om Windows i felsäkert läge genom att hålla ned CTRL-tangenten medan du startar om datorn. När meddelandet visas om att Windows startas trycker du på F8 och klickar sedan på Felsäkert lägeStart-menyn.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

180902 Starta en dator med Windows 98 i felsäkert läge

192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

290367 Felsökning av Office-program i Microsoft Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om du kan öppna presentationen när Microsoft Windows har startat i felsäkert läge, finns det en systemkonflikt som hindrar dig från att öppna presentationen.


Tillbaka till början

Om du inte kan öppna en presentation

Gör något av följande om du fortfarande inte kan öppna presentationen.

Metod 1: Dra presentationen till PowerPoint-programfilen

 1. Ta reda på var PowerPoint-programmet finns på datorn.

  Standardplatsen för PowerPoint 2003 är:
  C:\Program\Microsoft Office\Office11
  Standardplatsen för PowerPoint 2002 är:
  C:\Program\Microsoft Office\Office10
 2. Dra den skadade presentationen till PowerPoint-programikonen.

Metod 2: Dubbelklicka på PowerPoint-presentationen i Utforskaren

Försök öppna filen genom att dubbelklicka på PowerPoint-presentationen i Utforskaren.

Metod 3: Försök infoga bilder i en tom presentation

Gör följande för att försöka infoga bilder i en tom presentation:
 1. Klicka på NyArkiv-menyn och klicka sedan på Tom presentation i åtgärdsfönstret Ny presentation.

  När du gör det skapas en tom rubrikbild. Du kan ta bort denna bild senare när du har återskapat presentationen.
 2. Klicka på Bilder från filInfoga-menyn och klicka sedan på fliken Sök presentation.
 3. Klicka på Bläddra.

  Markera den skadade presentationen och klicka sedan på Öppna.
 4. Klicka på Infoga alla.

  Om åtgärden lyckas infogas alla bilder från den skadade presentationen, utom bildbakgrunden, i den nya presentationen.
 5. Spara presentationen.

  Om presentationen ändå inte ser ut som förväntat kan du försöka använda den skadade presentationen som en mall. Gör så här:
  1. Säkerhetskopiera presentationen.
  2. Klicka på BilddesignFormat-menyn.
  3. Klicka på Bläddra i Bilddesign-fönstret.
  4. Markera den skadade presentationen och klicka sedan på Använd.
  Den nya bildbakgrunden ersätts av den skadade presentationens bildbakgrund.

  Obs! Om det inte fungerar som förväntat kan det hända att mallen har skadat presentationen. Använd i så fall säkerhetskopian och skapa bildbakgrunden på nytt.

Metod 4: Försök öppna den temporära filversionen av presentationen

När du redigerar en PowerPoint-presentation skapas en temporär kopia av filen med namnet PPT####.tmp, där #### utgörs av ett slumpmässigt fyrsiffrigt tal. Denna fil kan finnas i samma mapp som presentationen eller i mappen med temporära filer. När du ändrat filnamnstillägget till .PPT kan det hända att filen kan öppnas i PowerPoint. Så här öppnar du den temporära filen:
 1. Öppna först den mapp som presentationen öppnades från och leta efter en fil med namnet PPT####.tmp.


  Om filen inte finns där måste du söka efter den. Hoppa annars över steg 2 till och med 4.
 2. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.


  Obs! I Microsoft Windows 2000 eller Windows Millennium Edition (Me) klickar du på Start, pekar på Sök och klickar sedan på Filer eller mappar. I Microsoft Windows XP klickar du på Start och sedan på Sök.
 3. Skriv PPT*.tmp i rutan Namn eller Sök efter filer eller mappar med följande namn.
 4. Klicka på Den här datorn i rutan Sök i och klicka sedan på Sök nu.
 5. Gör så här om du hittar filen:
  1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Byt namn.
  2. Byt filnamnstillägget från TMP till PPT, så att filnamnet ser ut så här: PPT####.ppt
  3. Försök öppna filen i PowerPoint.
Om det finns mer än en fil från den gång du senast sparade presentationen, måste du kanske öppna alla filer för att se om någon av dem är den temporära kopian.

Metod 5: Försök öppna presentationen i PowerPoint Viewer

Om du kan öppna presentationen i PowerPoint Viewer kan det hända att installationen av PowerPoint är skadad eller att presentationen innehåller skadade objekt.

Metod 6: Flytta presentationen till en annan dator

I vissa fall kan du öppna PowerPoint-presentationen om du kopierar den till en annan dator. Om du kan öppna presentationen granskar du varje bild för att se om det finns några tomma objektplatshållare. Ta i så fall bort dem. Spara presentationen igen och kopiera sedan tillbaka den till den ursprungliga datorn.

Metod 7: Flytta presentationen till en annan disk

Det kan hända att presentationen inte kan läsas från den plats där den är sparad för tillfället. Kopiera presentationen till en annan disk. Du kan till exempel kopiera presentationen från en diskett till hårddisken.

Obs! Om du inte kan kopiera presentationen från den disk där den är sparad kan det hända att den är korslänkad med andra filer eller mappar eller att den finns i en skadad sektor på disken. Försök med metod 8.

Metod 8: Kör ScanDisk

Reparera alla fel på enheten genom att köra ScanDisk. Reparera alla korslänkade filer och konvertera förlorade fragment till filer.

Obs! Även om presentationen identifieras som korslänkad i ScanDisk och repareras, är detta ingen garanti för att den kan läsas i PowerPoint.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

315265 Så här felkontrollerar du en hårddisk i Windows XP

156571 Så här kör du Scandisk i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

186365 ScanDisk för Windows (Scandskw.exe) i Windows 98/ME (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Tillbaka till början

Om det går att öppna en skadad presentation

Metod 1: Försök använda den skadade presentationen som en mall

Infoga bilderna i en tom presentation och använd sedan den skadade presentationen som en mall för att bevara bildbakgrunden. Gör så här:
 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

  När du gör det skapas en tom rubrikbild. Du kan ta bort denna bild senare när du har återskapat presentationen.
 2. Klicka på Bilder från filInfoga-menyn och klicka sedan på fliken Sök presentation.
 3. Klicka på Bläddra, markera den skadade presentationen och klicka sedan på Öppna.
 4. Klicka på Infoga alla.

  Om åtgärden lyckas infogas alla bilder från den skadade presentationen, utom bildbakgrunden, i den nya presentationen.
 5. Spara presentationen. Om presentationen inte ser ut som förväntat, kan du försöka använda den skadade presentationen som en mall. Gör så här:
  1. Säkerhetskopiera presentationen.
  2. Klicka på BilddesignFormat-menyn.
  3. Klicka på Bläddra i Bilddesign-fönstret.
  4. Markera den skadade presentationen och klicka sedan på Använd.
  Den nya bildbakgrunden ersätts av den skadade presentationens bildbakgrund.

  Obs! Om det inte fungerar som förväntat kan det hända att mallen har skadat presentationen. Använd i så fall säkerhetskopian och skapa bildbakgrunden igen.

Metod 2: Klistra in bilderna från den skadade presentationen i en ny presentation

Flytta bilderna från den skadade presentationen till en tom presentation genom att kopiera och klistra in dem. Gör så här:
 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn, leta reda på den skadade presentationen och klicka sedan på Öppna.
 2. Klicka på NyArkiv-menyn och klicka sedan på Tom presentation i åtgärdsfönstret Ny presentation.
 3. Klicka på BildsorteringVisa-menyn.

  Om felmeddelanden visas när du byter vy, kan du prova med att byta till dispositionsläge i stället.
 4. Klicka på en bild som ska kopieras.
 5. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

  Om du vill kopiera mer än en bild i taget kan du hålla ned SKIFT och klicka på varje bild du vill kopiera.
 6. Växla till den nya presentationen.

  Klicka på den nya presentationen som du skapade i steg 2 på Fönster-menyn.
 7. Klicka på BildsorteringVisa-menyn.
 8. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.
 9. Upprepa steg 5 till och med 9 tills hela presentationen har överförts.
Obs! I vissa fall kan en enda skadad bild ställa till med problem för hela presentationen. Om det händer något konstigt i den nya presentationen när du har kopierat en bild till den, är bilden sannolikt skadad. Skapa bilden igen eller kopiera delar av bilden till en ny bild.

Metod 3: Spara presentationen som RTF (Rich Text Format)

Om hela presentationen är skadad, kan det enda sättet att återställa filen vara att spara den som RTF. Om detta lyckas återställs endast den text som visas i dispositionsläget. Gör så här:
 1. Öppna presentationen.
 2. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 3. Klicka på Disposition/RTF i listan Filformat.
 4. Skriv önskat namn i rutan Filnamn, välj en plats där presentationen ska sparas och klicka sedan på Spara.
 5. Stäng presentationen.
Obs! Om du vill fortsätta arbeta när du har öppnat RTF-presentationen klickar du ÖppnaArkiv-menyn. Klicka på Alla dispositioner eller Alla filer i rutan Filformat. RTF-presentationer visas inte om du klickar på alternativet Presentationer.

Tillbaka till början
Egenskaper

Artikel-id: 826810 – senaste granskning 20 feb. 2006 – revision: 1

Feedback