Felsökning av utebliven utskrift i Word

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs olika metoder att diagnostisera och lösa problem som gör att du inte kan skriva ut ett Microsoft Word-dokument.

Mer Information

Om du vill veta mer om utskriftsproblem i Word klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
826862 Felsökning av utskriftsproblem i Word

Följande är exempel på utskriftsproblem:
 • Felmeddelanden och andra meddelanden visas vid försök att skriva ut en fil.
 • Skrivaren svarar inte.
 • Filer skrivs ut som meningslösa symboler.
I den här artikeln behandlas inte problem med utskrifter, t.ex. problem med att placera utskriften på kuvert, grafik som saknas och felaktiga sidnummer.

Obs! Innan du fortsätter kan du läsa om kända problem i Word som kan stämma in på dina skrivarproblem i avsnittet "Referenser". Om du inte hittar någon artikel som motsvarar ditt felmeddelande eller skrivarproblem kan du felsöka problemet enligt anvisningarna i den här artikeln.

För att lösa ett utskriftsproblem i Word måste du fastställa orsaken till problemet. Orsakerna tillhör vanligen någon av följande kategorier:
 • Skadade dokument eller skadat innehåll i dokument
 • Själva Word-programmet
 • Skrivardrivrutinen
 • Windows-operativsystemet
 • Anslutning eller maskinvara
Dra inga förhastade slutsatser om utskriftsproblemet, utan förlita dig i stället på systematisk felsökning när du ska fastställa orsaken.

Använd följande tester.

Steg 1: Prova att skriva ut andra dokument

Skadade dokument eller dokument som innehåller skadad grafik eller skadade teckensnitt kan orsaka utskriftsfel i Word. Innan du installerar om drivrutiner eller program kontrollerar du om det går att skriva ut från Word. Följ instruktionerna nedan.

Word 2013, Word 2010 och Word 2007

 1. Öppna ett nytt tomt dokument i Word.
 2. Skriv följande text på dokumentets första rad:
  =rand(10)
 3. Tryck på Retur. Genom detta infogas tio stycken med exempeltext.
 4. Försök att skriva ut dokumentet.
 5. Om det lyckas byter du till ett annat teckensnitt eller infogar ClipArt, en tabell eller ett ritobjekt.

  Så här byter du teckensnitt:
  1. Markera exempeltexten med muspekaren.
  2. Klicka på Start.
  3. I listan Teckensnitt väljer du ett annat teckensnitt.
  Så här infogar du ClipArt:
  1. Klicka på fliken Infoga och sedan på Clip Art. (I Word 2013 klickar du på fliken Infoga och sedan på Onlinebilder.)
  2. Lämna rutan Söktext i åtgärdsfönstret Infoga ClipArt tom och klicka sedan på Sök. (I Word 2013 anger du en term i sökrutan Office.com Clip Art och klickar sedan på Sök.)
  3. Högerklicka på en bild och klicka sedan på Infoga.
  4. Stäng åtgärdsfönstret ClipArt.
  Så här infogar du en tabell:
  1. Klicka på Infoga, Tabell och sedan på Infoga tabell.
  2. Ange antalet rader och kolumner som du vill ha och klicka sedan på OK.
  Så här infogar du ett ritobjekt:
  1. Klicka på Infoga och sedan på Figurer.
  2. Dubbelklicka på en av figurerna.
 6. Testa utskriftsfunktionen igen.

Word 2003

 1. Öppna ett nytt tomt dokument i Word.
 2. Skriv följande text på dokumentets första rad:
  =rand(10)
 3. Tryck på Retur. Genom detta infogas tio stycken med exempeltext.
 4. Försök att skriva ut dokumentet.
 5. Om det lyckas byter du till ett annat teckensnitt eller infogar ClipArt, en tabell eller ett ritobjekt.

  Så här byter du teckensnitt:
  1. Markera exempeltexten med muspekaren.
  2. Klicka på TeckenFormat-menyn.
  3. Markera ett annat teckensnitt i listan Teckensnitt och klicka på OK.
  Så här infogar du ClipArt:
  1. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka på Clip Art.
  2. Lämna rutan Söktext i åtgärdsfönstret Infoga ClipArt tom och klicka på Sök.
  3. Högerklicka på en bild och klicka sedan på Infoga.
  4. Stäng åtgärdsfönstret Infoga ClipArt.
  Så här infogar du en tabell:
  1. Peka på InfogaTabell-menyn, och klicka sedan på Tabell.
  2. Klicka på OK.
  Så här infogar du ett ritobjekt:
  1. Peka på VerktygsfältVisa-menyn och sedan på Rita.
  2. Markera en ritfigur i verktygsfältet Rita.
  3. Klicka var som helst i dokumentet, dra muspekaren och släpp sedan knappen.
 6. Testa utskriftsfunktionen igen.
Föregående tester visar om det går att skriva ut från Word över huvud taget. Testerna kan också ge ledtrådar om vissa teckensnitt eller viss grafik som inte kan skrivas ut.

Om testdokumentet skrivs ut utan problem, men du ändå inte kan skriva ut det ursprungliga dokumentet, kan detta vara skadat. Detta kan stämma även om du kan skriva ut samma dokument på en annan dator, eftersom det finns flera situationer då symtomen på filskada ger sig till känna på vissa datorer men inte på andra.

Förlita dig även nu på systematisk felsökning i stället för förhastade antaganden. Om du inte kan skriva ut ett visst dokument, men kan skriva ut andra dokument i Word, kan det röra sig om ett skadat dokument. Anpassa felsökningen efter detta. För mer information om felsökning av skadade Word-dokument klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
826864 Felsökning av skadade Word-dokument

Om det inte går att skriva ut alls från Word, eller om det inte går att skriva ut ett visst teckensnitt eller en viss typ av grafik, fortsätter du med "Steg 2: Prova att skriva ut i andra program."

Steg 2: Prova att skriva ut i andra program

Problemets omfattning kan också ge ledtrådar till dess orsak. Vissa skrivarproblem påverkar exempelvis bara Word, medan andra påverkar flera eller samtliga Windows-baserade program.

Följande tester kan bidra till att klargöra om problemet berör andra program än Word.

Test i WordPad

 1. Klicka på Start, peka på Program (i Windows XP pekar du på Alla program), peka på Tillbehör och klicka sedan på WordPad. (I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten för att komma till startskärmen, sedan skriver du WordPad och klickar på ikonen.)
 2. Skriv Detta är ett prov. i det tomma WordPad-dokumentet.
 3. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 4. Skriv ut filen genom att klicka på OK eller Skriv ut.
Om "Steg 1: Prova att skriva ut andra dokument" visade att utskriftsproblemet bara uppstår i samband med vissa teckensnitt eller grafiska bilder kan du försöka återskapa problemet i WordPad. Gör det genom att använda samma teckensnitt eller infoga samma typ av grafiska bild. (Du väljer ett annat teckensnitt i WordPad på samma sätt som i Word.)

Så här infogar du en bild i WordPad:
 1. Klicka på ObjektInfoga-menyn.

  Obs!I Windows 8 och Windows 7 klickar du på Infoga objekt på fliken Start.
 2. Gör något av följande eller bådadera:
  • Om du vill skapa en ny bild klickar du på Skapa nytt och väljer sedan en objekttyp i listan. Klicka till exempel på Paintbrush-bild om du vill skapa en testbild med Microsoft Paint.
  • Om du vill infoga en bild från en fil markerar du alternativet Skapa från fil och klickar sedan på Bläddra för att välja filen.
När du har utfört testen i WordPad kan du prova utskriftsfunktionerna i webbläsaren eller andra Office-program. Du kan också försöka skriva ut en testsida på skrivaren Så här skriver du ut en textsida:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.

  Obs!
  • I Windows XP klickar du på Start och sedan på Skrivare och fax.
  • I Windows Vista klickar du på Start och sedan på Skrivare.
  • I Windows 7 klickar du på Start och sedan på Enheter och skrivare.
  • I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten för att komma till startskärmen, sedan skriver du Skrivare, klickar på Inställningar och sedan på Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på ikonen för din skrivare, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på Skriv ut testsida på fliken Allmänt.
Om du upptäcker att du inte kan skriva ut en testsida eller att du inte kan skriva ut i flera eller samtliga Windows-baserade program, rör det sig om ett problem med skrivardrivrutinen, Windows, maskinvaran eller anslutningen. Om du vill veta mer om felsökning av utskriftsproblem i Windows klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
163551 Felsökning av utskriftsproblem i Windows 2000 och Windows NT 4.0 (Detta kan vara på engelska)

314085 Avancerad felsökning när det inte går att skriva ut i Windows XP

314073 Avancerad felsökning av utskriftsproblem i nätverk i Windows XP (Detta kan vara på engelska)

Om problemet är begränsat till ett visst teckensnitt kan det bero på att teckensnittsfilen är skadad. Om du vill veta mer om hur du testar och installerar om teckensnitt klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
314960 Installera eller ta bort ett teckensnitt i Windows

Om du utan problem kan skriva ut i alla program förutom Word fortsätter du med "Steg 3: Prova att skriva ut med olika skrivardrivrutiner."

Du kan kanske lösa utskriftsproblemet med Windows hjälp och felsökare för utskrifter.
 • I Windows 8 och Windows 7 kan du köra felsökningsguiden för utskriftsproblem genom att klicka på Start, skriva utskrift och sedan välja Hitta och åtgärda utskriftsproblem.
 • I Windows Vista och Windows XP klickar du på Start, väljer Hjälp och support och söker på utskrift eller utskriftsfelsökning.

Steg 3: Prova att skriva ut med olika skrivardrivrutiner

Om Word är det enda program på datorn som du inte kan skriva ut från, ligger det nära till hands att anta att problemet orsakas av Word. Kom ihåg att Word är nära knutet till skrivaren. Det innebär att ett mindre problem med skrivardrivrutinen påverkar Word före andra program.

För att ta reda på om problemet orsakas av skrivardrivrutinen kan du prova olika drivrutiner. Om utskriftsproblemet i Word endast uppstår när du skriver ut dokument som använder ett visst teckensnitt eller en viss typ av grafik kan du försöka skriva ut till en annan skrivare.

Om ingen annan skrivare är tillgänglig kan du kontakta tillverkaren och ta reda på om det finns en uppdaterad version av skrivardrivrutinen eller en annan drivrutin som fungerar med din skrivarmodell. I avsnittet "Referenser" finns information om hur du kontaktar andra tillverkare.

Om utskriftsproblemet i Word uppstår även när du skriver ut dokument som endast består av text, kan du prova att skriva ut från Word med en allmän drivrutin eller en drivrutin för endast text. Gör så här:

Obs! I vissa versioner av Windows behöver du ha tillgång till installations-CD:n för Windows eller en nätverksenhet som innehåller installationsfilerna för Windows.

Windows 8, Windows 7 och Windows Vista

 1. Använd någon av följande metoder som passar din situation:
  • För Windows Vista: Klicka på Start och sedan på Skrivare.
  • För Windows 7: Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
 2. Klicka på Lägg till en skrivare.
 3. Klicka på Lägg till en lokal skrivare på den första skärmen i guiden Lägg till skrivare.
 4. Kontrollera att kryssrutan Använd en befintlig port är markerad, ändra alternativet i listrutan till Fil: (Skriv till fil) och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på Allmän i listan Tillverkare och sedan på Nästa.
 6. Låt standardnamnet på skrivaren vara, klicka på Nästa och sedan på Slutför.
 7. När installationen av drivrutinen är klar öppnar du ett dokument i Word och gör det av följande som bäst stämmer in på din situation:
  • För Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Skriv ut.
  • För övriga versioner: Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 8. Gör följande som bäst stämmer in på din situation:
  • För Word 2010: Klicka på skrivarens listrutemeny och klicka sedan på Skriv ut.
  • För övriga versioner: Markera kryssrutan Skriv till fil, och klicka sedan på OK.
 9. Ändra plats till Mina dokument och döp filen till Test.prn.
 10. Klicka på OK.

Windows XP

 1. Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.
 2. Klicka på Lägg till en skrivare under Skrivaraktiviteter.
 3. Klicka på Nästa på den första skärmen i guiden Lägg till skrivare.
 4. Klicka på Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn, se till att kryssrutan Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt är avmarkerad och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på FIL för port och sedan på Nästa.
 6. Klicka på Allmän i listan Tillverkare och sedan på Nästa.
 7. Klicka på FIL för port och sedan på Nästa.
 8. Svara Ja på frågan om skrivaren ska användas som standardskrivare, och klicka sedan på Nästa.
 9. Svara Nej på frågan om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på Slutför.
 10. När installationen av drivrutinen är klar öppnar du ett dokument i Word och klickar sedan på Skriv utArkiv-menyn.
 11. När dialogrutan Skriv till fil visas markerar du Mina dokument som plats för filen och skriver följande filnamn:
  Test.prn
 12. Klicka på OK.

Windows 2000

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.
 2. Dubbelklicka på ikonen Lägg till skrivare.
 3. Klicka på Nästa på den första skärmen i guiden Lägg till skrivare.
 4. Klicka på Lokal skrivare och sedan på Nästa.
 5. Klicka på FIL för port och sedan på Nästa.
 6. Klicka på Allmän i listan Tillverkare.
 7. Klicka på Allmän/endast text i listan Skrivare, och klicka sedan på Nästa.
 8. Svara Ja på frågan om skrivaren ska användas som standardskrivare, och klicka sedan på Nästa.
 9. Klicka på Dela inte ut den här skrivaren och sedan på Nästa.
 10. Svara Nej på frågan om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på Slutför.
 11. När installationen av drivrutinen är klar öppnar du ett dokument i Word och klickar sedan på Skriv ut.
 12. När dialogrutan Skriv till fil visas markerar du Mina dokument som plats för filen och skriver följande filnamn:
  Test.prn
 13. Klicka på OK.
Om det visas ett felmeddelande i Word när du skriver ut filer med endast text, men inte när du skriver ut med skrivardrivrutinen allmän/endast text, är det möjligt att skrivardrivrutinen är skadad. Kontakta i så fall tillverkaren för att få hjälp med att ta bort skrivardrivrutinen och installera en uppdaterad version. I avsnittet "Referenser" finns information om hur du kontaktar andra tillverkare.

Om utskriftsproblemet kvarstår med en annan drivrutin fortsätter du med "Steg 4: Testa programfiler och inställningar för Word."

Steg 4: Testa programfiler och inställningar för Word

När du har kontrollerat att utskriftsproblemet inte är begränsat till ett visst dokument eller en viss skrivardrivrutin, och att det är begränsat till Word-programmet, testar du Word-programmet genom att starta med standardinställningarna.
Om du vill veta mer om hur du startar med standardinställningarna klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
820919 Felsökning av problem vid start eller användning av Word 2003 eller Word 2002

921541 Felsöka problem som uppstår när du startar eller använder Word
Om problemet återkommer installerar du om programfiler som saknas eller är skadade genom att köra Identifiera och reparera så här.
Word 2013 och Word 2010

 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Använd en av följande procedurer, beroende på din Windows-version:
  • Windows 7 och Windows Vista: klicka på Start och skriv sedan lägg till ta bort.
  • Windows XP och Windows Server 2003: klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  • Windows 2000: klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
 3. Öppna Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på Ändra eller ta bort program, Microsoft Office (Microsoft Office Word), eller Office- eller Word-versionen i listan Installerade program, och sedan på Ändra.
 5. Klicka på Reparera eller Reparera Word (Reparera Office) och sedan på Fortsätt eller Nästa.

Word 2007

 1. Starta Word 2007.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.
 3. Klicka på Resurser, Diagnostisera och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Word 2003

 1. Klicka på Identifiera och repareraHjälp-menyn i Word.
 2. Klicka på Start.
 3. Sätt in CD:n för Word eller Office om du uppmanas till det och klicka sedan på OK.
Om utskriftsproblemet är kvar när du har reparerat installationen av Word eller Office är nästa steg att kontrollera om det finns några problem med Windows.


Steg 5: Kontrollera om det finns några problem i Windows

För att kontrollera om det finns några enhetsdrivrutiner eller minnesresidenta program som hindrar utskrift startar du Windows i felsäkert läge och skriver sedan ut till en fil i Word. Starta i felsäkert läge genom att följa instruktionerna för din version av Windows.

Windows 8, Windows 7 och Windows Vista

 1. Ta ut alla disketter samt CD- och DVD-skivor ur datorn och starta om den.
 2. Klicka på StartStart-knappen , pilen intill Lås och Starta om.

  Obs! I Windows 8 klickar du på Inställningar från snabbknappsmenyn och sedan på Energi och Starta om.
 3. Tryck och håll ned F8 när datorn startar om.

  Obs! Du måste hålla ned F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas måste du försöka att starta om datorn. Det gör du genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och sedan stänga av och starta om datorn.
 4. Markera alternativet Felsäkert läge på skärmen Avancerade startalternativ med piltangenterna och tryck på RETUR.
 5. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörighet.

Windows XP

Obs! Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.

Varning! När du följer instruktionerna i den här artikeln kanske Systemåterställning inte längre blir tillgängligt, och tidigare skapade återställningspunkter kan tas bort.
Om du vill veta mer om hur du använder Systemåterställning för att återställa datorn till ett tidigare tillstånd, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP

 1. Klicka på Start, Kör och skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msconfig
 2. Klicka på OK.
 3. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt, och avmarkera sedan alla följande kryssrutor.

  Obs! Du kan inte avmarkera kryssrutan Använd ursprunglig BOOT.INI.
 4. Starta om datorn genom att klicka på OK och sedan på Starta om.
Om du vill veta mer om hur du utför en ren omstart av Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310353 Konfigurera Windows XP för start i ett "ren start"-tillstånd

Windows 2000

 1. Starta om datorn.
 2. Tryck på F8 när följande meddelande visas:
 3. Klicka på Felsäkert läge på menyn Avancerade alternativ för Windows 2000 och tryck på RETUR.
 4. När Windows har startat i felsäkert läge startar du Word och skriver sedan lite text i ett nytt dokument.
 5. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 6. Markera kryssrutan Skriv till fil i dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på OK.
 7. När dialogrutan Skriv till fil visas markerar du Mina dokument som plats för filen och skriver följande filnamn:
  Test.prn
 8. Klicka på OK.
Om du vill veta mer om felsäkert läge i Windows 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
202485 Beskrivning av felsäker start i Windows 2000

Om utskriftsproblemet inte uppstår när du startar Windows i felsäkert läge, använder du felsökning i ren miljö för att ta reda på orsaken till problemet.
Om du vill veta mer om felsökning vid ren start kan du klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
281770 Felsökning av Windows 2000 i felsäkert läge (Detta kan vara på engelska)
Besök följande Microsoft-webbplats för felsökningsinstruktioner och en automatisk lösning för vanliga skrivarproblem i Windows:
Egenskaper

Artikel-id: 826845 – senaste granskning 31 jan. 2013 – revision: 1

Feedback