Felsökning av skadade Word-dokument

Denna artikel är en sammanställning av följande tidigare artiklar: 211634 och 290932

Sammanfattning

Skadade dokumentfiler kan få vilket program som helst att fungera underligt. Detta beror på att någon information i filen är felaktig.

Bästa sättet att skydda sig mot skador i dokument är att göra säkerhetskopior. Om du inte har någon säkerhetskopia av dokumentet kan du använda åtgärderna för felsökning i den här artikeln för att identifiera och möjligen återställa ett skadat Microsoft Word-dokument.
Överst på sidan

Identifiera ett skadat dokument

Skadade dokument fungerar ofta på ett sätt som inte är avsett (t.ex. upprepad sidbrytning, felaktig layout och formatering av dokument, oläsliga tecken på skärmen, felmeddelanden under bearbetning, datorn slutar svara eller kraschar när du laäser in eller visar filen eller någon annan ovanlig funktion som inte kan hänföras till programmets normala funktion). En del av detta kan bero på annat än skador på dokumentet.

Så här kan du utesluta andra faktorer än skador på dokumentet:


 1. Kontrollera om liknande saker händer i andra dokument.

 2. Kontrollera om liknande saker händer i andra program.

 3. Flytta dokumentet till en annan dator och försök få samma sak att hända.

 4. Ändra mallen som är bifogad till det skadade dokumentet till den globala mallen (Normal.dot). Om den bifogade mallen är Normal.dot avslutar du Word och byter namn på Normal.dot. Starta om Word och försök sedan få samma sak att hända igen.
  Så här ändrar du mallen som är bifogad till det skadade dokumentet till den globala mallen (Normal.dot):
  1. Öppna problemdokumentet.
  2. Klicka på Mallar och tilläggVerktyg-menyn.
  3. Om rutan Dokumentmall innehåller en annan mall än Normal.dot klickar du på Koppla.
  4. Klicka på Normal (Normal.dot) i mappen Mallar och Öppna.
 5. Starta Word med standardinställningarna. Du kan använda växeln /a för att starta Word. När du använder växeln /a läses inte några tillägg in och den befintliga Normal.dot-mallen används inte. Starta om Word med växeln /a och försök återskapa händelsen.Om du vill veta mer om hur du arbetar med växlar klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

  826857 Information om startväxeln "/a" i Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  210565 Använda kommandoradsväxlar för att starta Word 2003, Word 2002 och Word 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 6. Använd en annan skrivardrivrutin och försök sedan återskapa händelsen. Om samma sak inträffar med en annan skrivardrivrutin måste du kanske ändå ta bort din befintliga skrivardrivrutin och installera om den. Så här byter du ut skrivardrivrutinen:

  Microsoft Windows 2000
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.
  2. Högerklicka på skrivaren du vill byta ut och klicka på Ta bort.

  3. Om du uppmanas att ta bort alla filer som är associerade med skrivaren klickar du på Ja.
  4. Under Skrivaraktiviteter klickar du på Lägg till en skrivare och följer sedan instruktionerna i guiden Lägg till skrivare för ominstallation av skrivardrivrutinen i Microsoft Windows.
  Microsoft Windows XP och Microsoft Server 2003:
  1. Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.


  2. Högerklicka på skrivaren du vill byta ut och klicka på Ta bort.
  3. Om du uppmanas att ta bort alla filer som är associerade med skrivaren klickar du på Ja.
  4. Under Skrivaraktiviteter klickar du på Lägg till en skrivare och följer sedan instruktionerna i guiden Lägg till skrivare för ominstallation av skrivardrivrutinen i Microsoft Windows.
  Om du vill veta mer om felsökning av skrivarproblem i Microsoft Windows klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

  871146 Så här felsöker du allmänna utskriftsproblem i Windows 2000 när du använder Office-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  870622 Felsökning av problem vid utskrift på en lokal skrivare med hjälp av Office-program i Windows XP

  870968 Så här felsöker du allmänna utskriftsproblem i Windows Server 2003 när du använder Office-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 7. Ändra andra systemkomponenter (till exempel grafikdrivrutiner eller teckensnitt), stäng av alla program från andra tillverkare (till exempel TSR-program (terminate-and-stay-resident), teckensnittshanterare, skärmsläckare och systemgränssnitt) och försök sedan återskapa händelsen. Undvik de här programmen och systemkomponenterna genom att starta Windows i felsäkert läge. Detta är ett sätt att starta datorn så att Windows startar på enklast möjliga sätt. I felsäkert läge förbigås många drivrutiner och stödfiler som kan orsaka problem om de är skadade.

  Om du vill veta mer om hur du startar Windows i felsäkert läge klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  310353 Starta Windows XP i felsäkert läge

  202485 Beskrivning av felsäker start i Windows 2000

  Så här startar du Microsoft Windows Server 2003 i felsäkert läge:
  1. Klicka på Start och sedan på Stäng av.
  2. Klicka på Starta om och sedan på OK.
  3. När följande meddelande visas trycker du på F8:

   Välj vilket operativsystem som ska startas.
  4. Markera Felsäkert läge på menyn Avancerade alternativ för Windows med PIL-tangenterna och tryck på RETUR. Obs! NUM LOCK måste stängas av för att PIL-tangenterna på det numeriska tangentbordet ska fungera.
  5. Om du använder andra operativsystem på datorn markerar du Microsoft Windows Server 2003 på listan som visas och trycker på RETUR.
Överst på sidan

Göra ett försök att återskapa en fil

I Microsoft Office Word 2003 och Word 2002 görs automatiskt ett försök att återskapa ett skadat dokument när ett problem med filen identifieras. Du kan också "tvinga" Word att återställa ett dokument när du öppnar det. Gör så här:
 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

 2. Markera Word-dokumentet i dialogrutan Öppna.
 3. Klicka på pilen på knappen Öppna och klicka sedan på Öppna och reparera.
Om du vill veta mer om dokumentåterställning klickar du på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn. Skriv återställning i rutan Sök efter.

Överst på sidan

Åtgärder om dokumentet öppnas men inte fungerar som förväntat

Spara dokumentet i ett annat filformat och konvertera sedan tillbaka det till Word

Detta är den fullständigaste metoden för dokumentåterställning. Använd alltid den först.

Spara dokumentet i ett annat filformat. helst Rich Text Format (.rtf) eller som webbsida (.html). I dessa format bevaras formateringen i Word-dokumentet.

När du har sparat dokumentet i ett annat filformat stänger du det, öppnar det igen i Word och sparar det som Word-dokument (.doc). Om denna metod lyckas försvinner filskadan under konverteringen.

Om skadan finns kvar kan du försöka spara filen i ett annat filformat. Använd följande filformat i angiven ordning:
 • Rich Text Format (.rtf)
 • Webbsida (.html)
 • Annat ordbehandlingsformat
 • Endast text (.txt)
Överst på sidan
Obs! När du sparar en fil i formatet Endast text reparerar du kanske skadan på dokumentet, men samtidigt försvinner all dokumentformatering, grafik och makrokod. När du sparar filer i formatet Endast text måste du formatera om dem. Använd därför formatet Endast text först om du inte kan lösa problemet med andra filformat.
Överst på sidan

Kopiera allting utom det sista stycketecknet till ett nytt dokument

I Word är formatering, till exempel avsnitts- och formatmallsformatering, knuten till det sista stycketecknet.

Om du kopierar allting utom det sista stycketecknet till ett nytt dokument kan skadan lämnas kvar i det ursprungliga dokumentet.

Använd samma avsnitts- eller formatmallsformatering i det nya dokumentet som i det gamla.

Obs! Så här markerar du allting utom det sista stycketecknet:
 1. Tryck på CTRL+END och sedan på CTRL+SKIFT+HOME.
 2. Om dokumentet innehåller avsnittsbrytningar kopierar du endast texten mellan avsnittsbrytningarna. (Kopiera inte och klistra inte in avsnittsbrytningarna, eftersom det kan överföra skadan till det nya dokumentet.) Microsoft rekommenderar att du arbetar med Word-dokument i normalläget när du kopierar och klistrar in text mellan dokument, för att undvika att överföra avsnittsbrytningar mellan dokument. Du växlar till normalläget genom att klicka på NormalVisa-menyn.

Överst på sidan

Kopiera de oskadade delarna av dokumentet till ett nytt dokument

Ibland kan du avgöra var filskadan finns i dokumentet. I sådana fall kan du kopiera allting utom den skadade delen till en ny fil och sedan rekonstruera den skadade delen av dokumentet.Obs! Om dokumentet innehåller avsnittsbrytningar kopierar du endast texten mellan avsnittsbrytningarna. (Kopiera inte och klistra inte in avsnittsbrytningarna, eftersom det kan överföra skadan till det nya dokumentet.)

Överst på sidan

Åtgärder om dokumentet inte öppnas

Det finns flera sätt att öppna ett dokument. Vilken metod du använder beror på skadans natur och omfattning samt vad som händer med dokumentet. Även om många av dessa metoder brukar fungera kan inte alla skadade dokument återställas.

Överst på sidan

Öppna det skadade Word-dokumentet i snabbutskrift utan att uppdatera länkar

Ibland kan ett dokument öppnas i snabbutskrift utan att länkar uppdateras. Gör så här:
 1. Klicka på NormalVisa-menyn.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 3. Markera kryssrutan Utkastteckensnitt på fliken Visning och kryssrutan Bildplatshållare.
 4. Avmarkera kryssrutan Uppdatera automatiska länkar vid Öppna på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.
 5. Öppna dokumentet.
Om du lyckas öppna dokumentet kan du kanske återställa eller reparera filen med hjälp av åtgärderna i avsnittet "Åtgärder om dokumentet öppnas men inte fungerar som förväntat" i den här artikeln.

Överst på sidan

Infoga dokumentet som en fil i ett nytt dokument

Det sista stycketecknet i ett Word-dokument innehåller information om dokumentet. Om dokumentet är skadat kan du kanske återskapa texten om du kan utesluta detta sista stycketecken. Så här gör du om du vill komma åt ett dokument men låta det sista stycketecknet vara kvar:
 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 2. Välj Tomt dokument.
 3. Klicka på FilInfoga-menyn.
 4. Leta upp och markera det skadade dokumentet i dialogrutan Infoga fil och klicka på Infoga.
Obs! Det kan hända att du måste återställa viss formatering i det sista avsnittet i det nya dokumentet.

Överst på sidan

Öppna filen genom att länka till den

När du länkar till filen kan du kanske öppna den om en del av filhuvudet eller det sista stycketecknet finns i den skadade delen av dokumentet. Länka till en oskadad fil genom följande åtgärder och ändra sedan länken så att den pekar på den skadade filen:
 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 2. Välj Tomt dokument.
 3. Skriv Detta är ett prov i det nya dokumentet och spara det.
 4. Markera texten och klicka på KopieraRedigera-menyn.
 5. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 6. Välj Tomt dokument.
 7. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn i det nya dokumentet.
 8. Klicka på Formaterad text (RTF), markera Klistra in länk och klicka på OK.
 9. Klicka på LänkarRedigera-menyn.
 10. Markera filnamnet på det länkade dokumentet i dialogrutan Länkar och klicka på Byt källa.
 11. Markera dokumentet du inte längre kan öppna i dialogrutan Byt källa och klicka på Öppna.
 12. Stäng dialogrutan Länkar genom att klicka på OK.

  Obs! Informationen från det skadade dokumentet bör nu visas (om det finns data eller text som kan återskapas).
 13. Klicka på LänkarRedigera-menyn.
 14. Klicka på Bryt länk i dialogrutan Länkar.
 15. Svara Ja på följande fråga:

  Är du säker på att du vill avbryta markerade länkar?
Du kan nu formatera om det återställda dokumentet och spara det.

Överst på sidan

Använda konverteraren Återskapa text från alla filformat

Med konverteraren Återskapa text från alla filformat kan du extrahera text från alla filer, inte bara Word-filer.

Konverteraren Återskapa text från alla filformat har emellertid vissa begränsningar: Dokumentformatering går förlorad. Allting som inte är text går förlorat. Grafik, fält, ritobjekt och andra objekt som inte är text går förlorade. Sidhuvuden, sidfötter, fotnoter, slutkommentarer och fälttext finns kvar som enbart text. När dokumentet har återställts finns det dessutom vissa binära data som inte har konverterats, främst i början och slutet av dokumentet. Du måste ta bort dessa data innan du formaterar om och sparar filen som Word-dokument.

Om du vill veta mer om hur du återställer text från vilken fil som helst klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

290946 Återskapa text från valfri fil med hjälp av konverteraren "Återskapar text från en godtycklig fil" i Word 2002 och Word 2003

Överst på sidan

Öppna filen i WordPad

Om du inte kan öppna ett skadat dokument i Word (vanligtvis på grund av skador i filhuvudet), kan du filtrera bort de skadade dokumentdelarna genom att öppna dokumentet i WordPad och sedan spara filen i RTF-format (Rich Text Format). När du sparar en fil i RTF-format i WordPad, tas alla strängar som inte stöds bort.

Obs! En del formatering kommer att gå förlorad.

Så här öppnar du filen i WordPad:
 1. Starta WordPad. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör och klicka på WordPad.
 2. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 3. Klicka på Word för Windows (*.doc) i rutan Filformat.
 4. Markera önskat dokument och klicka sedan på Öppna.
 5. Word-dokumentet bör öppnas.
 6. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 7. Skriv ett nytt filnamn med filnamnstillägget .rtf i rutan Filnamn.
 8. Klicka på RTF-format (*.rtf) i rutan Filformat. Innan du klickar på OK bör du notera vilken mapp filen sparas i, så att du lätt kan hitta den när du startar om Word. Klicka på OK.
 9. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 10. Starta om Word och öppna filen du sparade i WordPad (filen har namnet du gav den i steg 7).
 11. Klicka på Spara somArkiv-menyn, och spara filen som ett Word-dokument (.doc).
Du kan nu formatera om det nya dokumentet och lägga till grafik, fält och annan formatering som det skadade dokumentet innehöll.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 826864 – senaste granskning 30 maj 2006 – revision: 1

Feedback