Förhindra att filer öppnas automatiskt i Excel 2003

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du förhindrar att filer öppnas automatiskt vid start av Microsoft Office Excel 2003.


Överst på sidan

Förhindra att filer öppnas i Excel

Vid start av Excel 2003 öppnas automatiskt alla filer i XLStart-mappen, oberoende av filtyp. Om du har angett en alternativ startmapp för Excel (klicka på Alternativ och fliken AllmäntVerktyg-menyn) öppnas dessutom alla filer i denna mapp. Detta kan medföra att Excel slutar svara eller tar mycket lång tid att starta om något av följande gäller:
 • Filerna på någon av platserna är inte giltiga Excel-filer.
 • Filerna är lagrade i ett nätverk med en långsam anslutning.
Använd någon av följande metoder för att förhindra att filer på dessa platser öppnas när du startar Excel.

Överst på sidan

Ta bor filer från XLStart-mappen och de alternativa startmapparna

Så här tar du bort filer från XLStart-mappen och de alternativa startmapparna:
 1. Starta Excel.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Anteckna mappen i rutan Vid start öppnas alla filer i.

  Obs! Om du inte vill att några filer alls ska öppnas vid start tar du bort innehållet i den här rutan.
 5. Klicka på OK.
 6. Avsluta Excel.
 7. Starta Utforskaren eller dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet.
 8. Leta upp följande mapp.
  • Excel 97 och Excel 2000:
   C:\Program\Microsoft Office\OFFICE\XLSTART
  • Excel 2002:
   C:\Program\Microsoft Office\OFFICE10\XLSTART
  • Excel 2003:
   C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\XLSTART
 9. Markera alla filer du inte vill ska öppnas vid start av Excel och flytta dem till en annan mapp.
 10. Om du använder Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 letar du upp följande mapp:
  C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART
 11. Markera alla filer du inte vill ska öppnas automatiskt vid start av Excel och flytta dem till en annan mapp.
 12. Leta upp mappen du antecknade i steg 4.
 13. Markera alla filer du inte vill ska öppnas automatiskt vid start av Excel och flytta dem till en annan mapp.
Överst på sidan

Starta Excel i felsäkert läge

Vid start av Excel öppnas alla filer i XLStart-mapparna eller den alternativa startmappen. För att förhindra att filerna på dessa platser öppnas vid start av Excel kan du starta Excel i felsäkert läge. Då hindrar du alla tillägg, anpassningar av verktygsfält och startmappar från att laddas när Excel startas.
Du startar Excel 2002 och senare i felsäkert läge genom att hålla ned CTRL-tangenten medan du startar Excel. Följande meddelande visas:
Excel har upptäckt att du håller ned CTRL. Vill du starta Excel i felsäkert läge?
Om du klickar på Ja startar Excel i felsäkert läge. Du kan sedan rensa den alternativa startplatsen enligt tidigare beskrivning. I alla versioner av Excel kan du använda en kommandoradsväxel för att starta Excel i felsäkert läge.

Överst på sidan

Använda kommandoradsväxlar

Om det finns filer i XLStart-mappen eller i den alternativa startmappen som du inte vill ska öppnas vid start av Excel, och du inte vill flytta filerna till en annan mapp, kan du använda kommandoradsväxlar för att förhindra att filerna öppnas. Växlarna /safe och /automation kan båda användas för detta.

Obs! Växeln /safe startar Excel i felsäkert läge. Växeln /automation inaktiverar alla filer som öppnas automatiskt och alla makron som körs automatiskt.

Så här använder du en kommandoradsväxel för att starta Excel:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv någon av följande rader i rutan Öppna:
  Excel.exe /safe

  Excel.exe /automation
 3. Klicka på OK.
Obs! Om Microsoft Windows Installer startar när du använder någon av dessa kommandoradsväxlar avbryter du starten av Excel genom att klicka på Avbryt.

Överst på sidan

REFERENSER

Gör så här om du vill veta mer om den alternativa startmappen: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv ange ytterligare en startmapp i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Gör så här om du vill veta mer om standardfilplatsen (standardarbetsmappen): klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv ange standardarbetsmappen i dialogrutan spara som i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Gör så här om du vill veta mer om hur du kan bestämma hur Excel ska starta: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv anpassa hur Excel ska startas i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Om du vill veta mer om startmappar i Excel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
291218 Använda Excel-startmappar i Excel 2002

826837 Åtgärdsfönster försvinner vid start av Excel

Om du vill veta mer om felmeddelanden eller om flera arbetsböcker som öppnas vid start av Excel, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
323626 XL: Felmeddelandet "SYLK: Filformatet är ogiltigt" visas vid försök att öppna en fil

224134 XL2000: Felmeddelande: Filformatet är ogiltigt

211919 XL2000: "Filformatet är ogiltigt" visas när cirkulerad arbetsbok öppnas

242417 XL2000: Nya arbetsböcker öppnas upprepade gånger vid start av Excel

240150 Använda Excel-startmappar i Excel 2000

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 826922 – senaste granskning 5 mars 2008 – revision: 1

Feedback