Återskapa en förlorad fil i Word 2007 eller Word 2003

INLEDNING

I vissa fall kan Microsoft Office Word-dokument gå förlorade. Det kan exempelvis bero på att Word måste avslutas på grund av ett fel, eller att det skett ett strömavbrott under redigering eller om du stänger dokumentet utan att spara ändringar.I den här artikeln beskrivs sex metoder för att återskapa ett förlorat dokument.

Tyvärr går det inte att återskapa alla dokument. Om du exempelvis inte har sparat ett dokument, kan hela dokumentet vara borta. Om du har sparat ett dokument riskerar du bara att förlora ändringarna du gjort sedan du sparade det sist. Men oroa dig inte. Många dokument går att återskapa delvis eller helt.Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen. Några av de här metoderna omfattar steg som kräver att du startar om datorn, så skriv gärna ut artikeln först så är det lättare att följa instruktionerna.

Mer Information

Använd metoderna i den ordning de presenteras. Om någon av metoderna fungerar och du lyckas återskapa ett förlorat dokument är du klar, och behöver inte fortsätta med de övriga stegen.

Metod 1: Sök efter det ursprungliga dokumentet

Det ursprungliga dokumentet kan finnas kvar på datorn. Följ stegen nedan för att försöka hitta dokumentet:
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Längst ned till vänster i rutan Windows Desktop Search klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten, om alternativet finns.
 3. I rutan Sökassistenten klickar du på Alla filer och mappar.
 4. I rutan Hela eller en del av filnamnet skriver du namnet på dokumentet du söker efter.
 5. I rutan Leta i klickar du på Den här datorn och sedan på Sök.
Om dokumentet inte visas i sökfönstret kan du ha skrivit fel namn eller också har dokumentet ett annat namn. Så här söker du efter alla Word-dokument:
 1. I Sökassistenten klickar du på Påbörja en ny sökning.
 2. Klicka på Alla filer och mappar och kopiera sedan och klistra in (eller skriv) följande text i Hela eller en del av filnamnet: och klicka på Sök.
  *.doc
Om filen fortfarande inte visas i fönstret kan dokumentet ha hamnat i papperskorgen. Så här ser du efter om dokumentet finns i papperskorgen:
 1. Dubbelklicka på Papperskorgen på skrivbordet.
 2. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.
 3. Klicka på Ordna ikonerVisa-menyn och sedan på Borttagningsdatum.
 4. Bläddra igenom filerna.

  Om du hittar dokumentet högerklickar du på det och klickar sedan på Återställ för att ta tillbaka det till ursprungsplatsen.
Obs! Microsoft har för närvarande inga verktyg för att återställa dokument som har raderats eller tömts från papperskorgen. Men på Internet kan det finnas verktyg från andra leverantörer som återställer raderade dokument.

Metod 2: Sök efter säkerhetskopior för Word

Om den föregående metoden inte fungerade kan huvuddokumentet vara borta. Men det kan finnas en säkerhetskopia av dokumentet. Med alternativet Skapa alltid säkerhetskopia i Word skapas säkerhetskopior av alla dokument du skapar.

Börja med att följa något av stegen nedan för att ta reda på om alternativet Skapa alltid säkerhetskopia är aktiverat:
 • Om du använder Microsoft Office Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen, klicka på Word-alternativ längst ned till höger och sedan på Avancerat. Bläddra genom rubrikerna till avsnittet Spara mot slutet av listan. Om alternativet Skapa alltid säkerhetskopia i avsnittet Spara är markerat, har en kopia av dokumentet skapats i Word.
 • Om du använder Microsoft Office Word 2003: Klicka på AlternativVerktyg-menyn. Alternativet Skapa alltid säkerhetskopia finns på fliken Spara. Om Skapa alltid säkerhetskopia är markerat har en säkerhetskopia av dokumentet skapats i Word.
Om Skapa alltid en säkerhetskopia inte är markerat går du till metod 3: "Göra ett försök att återskapa en fil."

Om Skapa alltid en säkerhetskopia är markerat letar du reda på säkerhetskopian av dokumentet så här:
 1. Leta upp mappen där du senast sparade dokumentet.
 2. Sök efter filer med filnamnstillägget .wbk.

  Om det inte finns några filer med filnamnstillägget .wbk i den ursprungliga mappen kan du söka i datorn efter alla filer med filnamnstillägget .wbk:
  1. Klicka på Start och sedan på Sök.
  2. Längst ned till vänster i rutan Windows Desktop Search klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten.
  3. I rutan Sökassistenten klickar du på Alla filer och mappar.
  4. I rutan Hela eller del av filnamnet: kopierar och klistrar du in (eller skriver) följande text:
   *.wbk
  5. I rutan Leta i klickar du på Den här datorn och sedan på Sök.
 3. Om du hittar några filer med namnet "Säkerhetskopia av" följt av namnet på dokumentet du söker, öppnar du säkerhetskopian så här:
  1. Starta Word.
  2. Gör något av följande:
   • Om du använder Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen, Öppna, Alla filer (*.*) i rutan Filformat, leta upp och markera filen och klicka sedan på Öppna.
   • Om du använder Word 2003: Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och sedan på Alla filer (*.*) i rutan Filformat, leta upp och markera filen och klicka sedan på Öppna.

Metod 3: Gör ett försök att återskapa en fil

Om ingen säkerhetskopia av dokumentet har skapats i Word, kan du försöka återskapa dokumentet med den automatiska återställningsfunktionen.

Obs! Funktionen Återskapa automatiskt i Word säkerhetskopierar öppna dokument när ett fel inträffar. Vissa fel kan förhindra att en återskapningsfil skapas. Funktionen Återskapa automatiskt är inte en ersättning för att spara ett dokument.

Om alternativet Spara information för återskapning var [] minut är markerat skapas en tillfälligt återskapad fil som innehåller de senaste ändringarna i dokumentet. Varje gång Word startar söker det efter automatiskt återskapade filer. Om sådana filer hittas visas de i åtgärdsfönstret Återskapa dokument.

Gör först något av följande för att se efter om alternativet Spara information för återskapning var [] minut är markerat:
 • Om du använder Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen, Word-alternativ och sedan på Spara. Alternativet Spara information för återskapning [] var finns i avsnittet Spara dokument.
 • Om du använder Word 2003: Klicka på AlternativVerktyg-menyn. Alternativet Spara information för återskapning var [] minut finns på fliken Spara.
Om alternativet Spara information för återskapning var [] minut är markerat försöker du stänga Word och öppna det igen. Om åtgärdsfönstret Återskapa automatiskt visas till vänster på skärmen klickar du på dokumentet för att återställa det.

Om alternativet Spara information för återskapning var [] minut inte är markerat kan du försöka tvinga fram ett försök att återskapa dokumentet.Gör något av följande för att tvinga fram ett försök att återskapa dokumentet:
 • Om du använder Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen, klicka på Öppna, markera Word-dokumentet, klicka på nedpilen på Öppna-knappen längst ned till höger i fönstret Öppna, och klicka sedan på Öppna och reparera.
 • Om du använder Word 2003: Klicka på ÖppnaArkiv-menyn, markera Word-dokumentet, klicka på nedpilen på Öppna-knappen längst ned till höger i fönstret Öppna, och klicka sedan på Öppna och reparera.

Metod 4: Återställ återskapade filer manuellt

Om Word inte kan öppna den återskapade filen automatiskt eller med alternativet Öppna och reparera, kan det bero på att filen är sparad på en icke-standardplats. I så fall måste du söka efter filen manuellt.

Så här söker du manuellt efter automatiskt återskapade filer:
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Längst ned till vänster i rutan Windows Desktop Search klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten, om alternativet finns.
 3. I rutan Sökassistenten klickar du på Alla filer och mappar.
 4. I rutan Hela eller del av filnamnet: kopierar och klistrar du in (eller skriver) följande text:
  *.ASD
 5. Klicka på Den här datorn i rutan Sök i.
 6. Klicka på Sök.
Om en fil med namnet dokumentnamn.asd visas i fönstret, gör du så här för att öppna dokumentet:
 1. Starta Word.
 2. Gör något av följande:
  • Om du använder Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.
  • Om du använder Word 2003: Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 3. Klicka på Alla filer (*.*) i listan Filformat.
 4. Leta upp och markera ASD-filen.
 5. Klicka på Öppna.
 6. Starta om datorn.
 7. Starta Word.
Om filen hittas, öppnas åtgärdsfönstret Återskapa dokument till vänster på skärmen och det saknade dokumentet visas som dokumentnamn [Original] eller som dokumentnamn [Återställd]. Gör i så fall något av följande:
 • I Word 2007 gör du följande: dubbelklicka på filen i åtgärdsfönstret Återskapa dokument, klicka på Microsoft Office-knappen, klicka på Spara som och spara dokumentet som en DOCX-fil.
 • I Word 2003 gör du följande: dubbelklicka på filen i åtgärdsfönstret Återskapa dokument, klicka på Spara somArkiv-menyn och spara sedan dokumentet som en DOC-fil.
Obs! Om en fil i återställningsfönstret inte öppnas som den ska, går du till avsnittet "Felsökning av skadade dokument" och läser om hur du öppnar skadade filer.

Metod 5: Sök efter tillfälliga filer

Om du inte hittar en återställd fil eller en säkerhetskopia av det saknade dokumentet kan du försöka återskapa dokumentet med hjälp av dina tillfälliga filer.

Så här söker du efter det saknade dokumentet bland dina tillfälliga filer:
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Längst ned till vänster i rutan Windows Desktop Search klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten.
 3. I rutan Sökassistenten klickar du på Alla filer och mappar.
 4. I rutan Hela eller del av filnamnet: kopierar och klistrar du in (eller skriver) följande text:
  *.TMP
 5. Klicka på Den här datorn i rutan Sök i.
 6. Klicka på de två v-formade tecknen bredvid När ändrades den?.
 7. Klicka på Ange datum och skriv från- och till-datum för tiden sedan du senast öppnade filen.
 8. Klicka på Sök.
 9. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.
 10. Klicka på Ordna ikoner efterVisa-menyn och sedan på Ändrad.
 11. Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet.
Om du hittar dokumentet kan du läsa mer i "Felsökning av skadade dokument" i den här artikeln om hur du återskapar information från dokumentet.

Metod 6: Sök efter filer som börjar med ~

Vissa tillfälliga filer har ett tildetecken (~) i början av namnet. De filerna visas kanske inte i listan över tillfälliga filer i metod 5: "Sök efter tillfälliga filer".

Så här söker du efter filer som börjar med ~:
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Längst ned till vänster i rutan Windows Desktop Search klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten, om alternativet finns.
 3. I rutan Sökassistenten klickar du på Alla filer och mappar.
 4. I rutan Hela eller del av filnamnet: kopierar och klistrar du in (eller skriver) följande text:
  ~*.*
 5. Klicka på Den här datorn i rutan Sök i.
 6. Klicka på de två v-formade tecknen bredvid När ändrades den?.
 7. Klicka på Ange datum och skriv från- och till-datum för tiden sedan du senast öppnade filen.
 8. Klicka på Sök.
 9. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.
 10. Klicka på Ordna ikoner efterVisa-menyn och sedan på Ändrad.
 11. Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet.
Om du hittar dokumentet kan du läsa mer i "Felsökning av skadade dokument" i den här artikeln om hur du återskapar information från dokumentet.

Felsökning av skadade dokument

I Word sker ett försök att automatiskt återskapa ett skadat dokument om ett problem upptäcks. Du kan också "tvinga" fram ett försök att återställa ett dokument när du öppnar det.

Så här tvingar du fram ett försök att återskapa ett dokument:
 1. Gör något av följande, beroende på vilken Word-version du har:
  • Om du använder Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.
  • Om du använder Word 2003: Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 2. Klicka på Alla filer (*.*) i listan Filformat.
 3. Markera dokumentet i dialogrutan Öppna.
 4. Klicka på nedpilen på knappen Öppna längst ned till höger i fönstret Öppna, och klicka sedan på Öppna och reparera.

NÄSTA STEG

Om du har använt de här metoderna och fortfarande har problem med att återställa ett dokument, kan du gå till webbplatsen Microsoft Hjälp och support och hitta andra lösningar på problemet. Där hittar du bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Sök efter teknisk supportinformation och verktyg som hjälper dig att själv lösa problem med Microsoft-produkter.
 • Produktlösningscenter: Se vanliga frågor om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använd webben när du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Hjälp och support eller ge synpunkter.
Om problemen ändå är kvar när du har använt de här resurserna, kan du kontakta supporten:

Referenser

Om du vill veta mer om felsökning av filer som är skadade eller inte kan öppnas klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

826864 Felsökning av skadade Word-dokument

290946 Återskapa text från valfri fil med hjälp av konverteraren "Skapa åter text från alla filformat" i Word 2002 och Word 2003

Egenskaper

Artikel-id: 827099 – senaste granskning 31 jan. 2013 – revision: 1

Feedback