Infoga skannade bilder i Office 2007 och Office 2003-programmen

Sammanfattning

I de program som finns i avsnittet "Gäller" kan du använda en skanner för att infoga bilder i ett dokument. I denna artikel beskrivs två metoder för att infoga bilder i ett dokument och i vilka situationer du ska använda respektive metod.

Överst på sidan

Anpassad infogning

Om du vill infoga en enstaka bild från en skanner i ett dokument kan du använda metoden "anpassad infogning". I denna metod utnyttjas det program som medföljer skannern. Gör så här för att infoga en bild med denna metod:

Office 2007

Alternativet Från skanner eller kamera som lägger till bilder i ett dokument finns inte tillgängligt i Microsoft Office 2007-paketet. Du kan istället lägga till bilder från kameran eller skannern genom att hämta bilderna till datorn. Kopiera dem sedan från datorn till Microsoft Office Word 2007. Du kan också använda Microsoft Clip Organizer för att få bilder från kameran eller skannern. Gör följande när du har hämtat en bild till datorn:

 1. Öppna ett Word 2007-dokument.
 2. På fliken Infoga klickar du på Bild i gruppen Illustrationer.
 3. Leta upp den bild som du vill lägga till i dokumentet och klicka sedan på Infoga.

Office 2003

 1. Starta något av de program som finns i avsnittet "Gäller".
 2. Placera det objekt du vill läsa in på (eller i) skannern.
 3. Klicka på Infoga, peka på Bild och klicka sedan på Från skanner eller kamera.
 4. Om du har flera skannrar anslutna till datorn väljer du en skanner under Enhet. Klicka sedan på Anpassad infogning.
 5. Följ proceduren i skannerprogrammet för inskanning av bilder.


  När inläsningen är klar har bilden infogats i ditt dokument.
Obs! Bilden infogas där insättningspunkten eller markören står.

Obs! Om du inte vill ändra inställningarna och om enheten är en skanner kan du välja Webbkvalitet eller Utskriftskvalitet i stället för Anpassad infogning i steg 4.


Överst på sidan

Dokumentinläsning

I Microsoft Office Document Scanning används ett program som ingår i Microsoft Office 2007 eller Microsoft Office 2003. Använd denna metod när du vill skanna ett helt dokument (som innehåller mer än en sida). Gör så här:

Office 2007

 1. Starta något av de program som finns i avsnittet "Gäller".
 2. Klicka på Start och peka på Program.
 3. Peka på Microsoft Office-verktyg och klicka på Microsoft Office-verktyg.
 4. I listan Microsoft Office-verktyg klickar du på Microsoft Clip Organizer.
 5. Placera det eller de objekt som du vill skanna i din skanner.
 6. Klicka på Arkiv, klicka på Lägg till klipp i Organizer och klicka sedan på Från skanner eller kamera.

  Obs! Förinställningarna är optimerade för olika typer av dokument. Standardinställningen är Svartvit.
 7. När du har läst in bilden eller dokumentet kontrollerar du att alla sidor som du vill infoga i dokumentet är markerade.
 8. Klicka på Arkiv och på Spara.
 9. Kontrollera att TIFF visas i rutan Filformat.
 10. I dialogrutan Spara som namnger du filen och klickar sedan på Spara.
 11. Växla tillbaka till det program du startade i steg 1.
 12. På fliken Infoga klickar du på Bild i gruppen Illustrationer.
 13. Markera den inlästa bilden i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  De bilder som du har läst in infogas i dokumentet.
Obs! Om skannerns förinställda upplösning inte är 300 dpi ombeds du ändra upplösningen för skannern. Ändra inställningarna av upplösningen när du ombeds göra det och klicka sedan på Skanna för att fortsätta avbildningsprocessen.

Office 2003

 1. Starta något av de program som finns i avsnittet "Gäller".
 2. Klicka på Start och peka på Program.
 3. Peka på Microsoft Office-verktyg och klicka på Microsoft Office-verktyg.
 4. Klicka på Microsoft Office Document Scanning i listan Microsoft Office-verktyg.
 5. Placera det eller de objekt som du vill läsa in i din skanner.
 6. Välj en förinställning i dialogrutan Skanna nytt dokument och klicka på Skanna.

  Obs! Förinställningarna är optimerade för olika typer av dokument. Standardinställningen är Svartvit.
 7. När du har läst in bilden eller dokumentet kontrollerar du att alla sidor som du vill infoga i dokumentet är markerade.
 8. Klicka på Arkiv och på Spara.
 9. Kontrollera att TIFF visas i rutan Filformat i dialogrutan Spara som, namnge filen och klicka sedan på Spara.
 10. Växla tillbaka till det program du startade i steg 1.
 11. Peka på BildInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.
 12. Markera den inlästa bilden i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  De bilder som du har läst in infogas i dokumentet.
Obs! Om skannerns förinställda upplösning inte är 300 dpi ombeds du ändra upplösningen för skannern. Ändra inställningarna av upplösningen när du ombeds göra det och klicka sedan på Skanna för att fortsätta avbildningsprocessen.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 827100 – senaste granskning 2 jan. 2012 – revision: 1

Feedback