Länkade bilder visas inte när presentationen och bilderna flyttas till en annan enhet eller mapp i PowerPoint 2003

Symptom

Om du flyttar en PowerPoint 2003-presentation och bilderna som är länkade till presentationen till en annan enhet eller mapp, visas inte bilderna. I stället visas platshållare för bilderna, trots att de finns i samma mapp som presentationen.

Exempel: Du skapar en presentation som innehåller många länkade bilder och skriver den till en skrivbar cd-skiva (CD-R). När du öppnar presentationen på skivan på en annan dator visas inte bilderna, trots att de finns på skivan.

Orsak

Problemet beror på att mappen med bilderna har flyttats. I PowerPoint används absoluta sökvägar för länkade bilder. Om enhetsbokstaven eller sökvägen ändras, visas inte bilderna. Problemet kan uppstå när en presentation som skapades på enhet C skrivs till rotkatalogen på en skrivbar cd-skiva och sedan öppnas från cd-enheten, vanligtvis enhet D. Eftersom sökvägarna till de länkade bilderna börjar med C, går det inte att hitta bilderna.

Workaround

Du kan undvika problemet på något av följande sätt:

Metod 1: Använd funktionen Paketera för CD

I PowerPoint 2003 finns en funktion som kallas Paketera för CD. Om du vill kunna köra en presentation på en annan dator kan du använda denna funktion för att lägga alla filer som behövs i en enda arkivfil. Om du har en cd-brännare kan du kopiera presentationer till en tom skrivbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW) eller en CD-RW-skiva med befintligt innehåll (detta innehåll skrivs dock över). Du kan även använda funktionen Paketera för CD för att kopiera presentationen till en mapp på datorn, en nätverksplats eller, om du inte vill inkludera visningsprogrammet, till en diskett i stället för till en cd-skiva. Sedan kan du packa upp filen på måldatorn eller nätverksresursen och köra presentationen.

När du paketerar presentationen infogas länkade filer automatiskt, men du kan även välja att inte infoga dem. Du kan också lägga till andra filer i presentationspaketet. Med funktionen Paketera för CD konverteras de absoluta sökvägarna för bildlänkarna till relativa sökvägar. Till exempel konverteras sökvägen "C:\Mina dokument\Mina bilder\bild001.jpg" till "bild001.jpg".

Paketera en presentation och tillhörande filer

Gör så här för att använda funktionen Paketera för CD för en presentation som ska köras på en annan dator:
 1. Öppna önskad presentation. Spara presentationen om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats tidigare.

  Obs! Du bör kontrollera personlig och dold information och avgöra om den ska tas med innan du ger presentationen till andra. Du kan t ex ta bort kommentarer, pennanteckningar och markeringar innan du paketerar presentationen.
 2. Sätt i en cd-skiva i cd-enheten.

  Obs!
  • Följande typer cd-skivor stöds: Tomma inspelningsbara cd-skivor (CD-R), tomma återskrivningsbara cd-skivor (CD-RW) och återskrivningsbara cd-skivor med innehåll som inte är skrivskyddat.
  • Om du använder en cd-r-skiva ska du kopiera alla filer som du vill ha på skivan.

   När filerna har kopierats går det inte att lägga till fler filer på skivan.
 3. Klicka på Paketera för CDArkiv-menyn.
 4. Skriv ett namn för skivan i rutan Namn på CD.
 5. Gör något av följande för att ange vilka presentationer som ska tas med och i vilken ordning de ska spelas upp:
  • Klicka på Lägg till filer om du vill lägga till fler presentationer eller filer som inte inkluderas automatiskt. Markera önskade filer och och klicka sedan på Lägg till.
  • Som standard körs presentationerna automatiskt i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras. Om du vill ändra uppspelningsordningen markerar du en presentation och klickar på knappen Uppåtpil eller knappen Nedåtpil för att flytta den till en annan plats i listan.

   Obs! Som standard visas redan den presentation som är öppen i listan Filer som ska kopieras. Filer som är länkade till presentationen, t ex grafikfiler, inkluderas automatiskt, men visas inte i listan Filer som ska kopieras. Dessutom inkluderas Microsoft Office PowerPoint Viewer som standard så att den paketerade presentationen kan köras på datorer som inte har PowerPoint installerat.
  • Om du vill ta bort en presentation, markerar du den och klickar på Ta bort.
 6. Om du vill ändra standardinställningarna klickar du på Alternativ och gör något av följande:
  • Avmarkera kryssrutan PowerPoint Viewer om du inte vill ha med PowerPoint Viewer.
  • Du kan förhindra att presentationer spelas upp automatiskt eller ange andra uppspelningsalternativ genom att välja önskad inställning i listan Välj hur du vill att presentationer ska spelas upp i PowerPoint Viewer.
  • Om du vill inkludera TrueType -teckensnitt kan du markera kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.
  • Om du vill lösenordsskydda öppning och redigering av alla paketerade presentationer skriver du önskat lösenord under Lösenordsskydda PowerPoint-filerna.
  • Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.
 7. Klicka på Kopiera till CD.

  Obs! Du kan använda denna procedur om du vill paketera en eller flera presentationer i en mapp på datorn eller i nätverket i stället för på en cd-skiva: Klicka på Kopiera till mapp i stället för på Kopiera till CD och ange sedan mappinformationen.

Använda makrokod för att ange relativ sökväg

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart i förklarande syfte och gör inga utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått. Detta omfattar men begränsas inte till underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.
Obs! Följande makroexempel fungerar endast i PowerPoint. Visual Basic for Applications-makron stöds inte i Microsoft PowerPoint Viewer. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

230746 PPT: Viewer: Presentationsmakron fungerar inte i Viewer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Du kan även använda ett makro för att konvertera absoluta sökvägar till relativa. När du gör det identifieras bilderna efter aktuell presentationsplats i PowerPoint, förutsatt att bilderna finns på samma plats.

Här följer ett kodexempel där det förutsätts att presentationen och de länkade bilderna finns i samma mapp. Om bilderna och presentationen finns på olika platser bryts länkarna med detta kodexempel.

Exempelkod

 1. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Säkerhet.
 2. Klicka på Medel för säkerhetsnivån och klicka sedan på OK.
 3. Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Visual Basic Editor.
 4. Klicka på ModulInfoga-menyn.
 5. Skriv följande kod i modulen:
  Sub RelPict()
  Dim oSlide As Slide
  Dim oShape As Shape
  Dim lPos As Long
  Dim strLink As String
  '
  ' Gå igenom presentationen och kontrollera alla former
  ' i alla bilder för att se om de är länkade bilder.
  '
  For Each oSlide In ActivePresentation.Slides
  For Each oShape In oSlide.Shapes
  If oShape.Type = msoLinkedPicture Then
  With oShape.LinkFormat
  '
  ' Sök från högra delen av källfilnamnet
  ' och identifiera det första omvända snedstreckstecknet "\".
  '
  lPos = InStrRev(.SourceFullName, "\")
  '
  ' Kontrollera om länkarna redan har ändrats.
  '
  If lPos <> Null Then
  '
  ' Avgör längden på filnamnet genom att dra ifrån
  ' platsen för "\"-tecknet från
  ' källfilnamnets totallängd
  '
  lPos = Len(.SourceFullName) - lPos
  '
  ' Extrahera filnamnet från källfilnamnet och
  ' tilldela sedan filnamnet till källfilnamnet så att
  ' det omvandlas till en relativ sökväg.
  '
  strLink = Right(.SourceFullName, lPos)
  .SourceFullName = strLink
  End If
  End With
  End If
  Next oShape
  Next oSlide
  End Sub

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Referenser

Gör så här om du vill veta mer om paketering av presentationer: klicka på Hjälp om Microsoft PowerPointHjälp-menyn, skriv Paketera en presentation för CD i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
Egenskaper

Artikel-id: 827115 – senaste granskning 6 jan. 2006 – revision: 1

Feedback