Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet

Gäller för: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

INTRODUKTION


I den här artikeln beskrivs hur du tar reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows. Här beskrivs också hur du manuellt tar reda på om datorn kör en 32- eller 64-bitarsversion av Windows. Vanligtvis visar en dators bitantal hur mycket data som kan bearbetas, i vilken hastighet data bearbetas och den maximala minneskapaciteten. För att optimera datorns prestanda bör bitantalet för operativsystemet som är installerat på datorn överensstämma med bitantalet för själva datorn.

Ta reda på vilken Windows-version som är installerad


Använd följande metoder för att ta reda på vilken version av Windows som är installerad, efter vad som är tillämpligt för det operativsystem som du kör. 

Information icon
Kommentarer
  • Information om att fastställa datorns bitantal hittar du i dokumentationen som medföljde datorn eller genom att kontakta maskinvarutillverkaren.
  • På Intel Itanium-datorer kan bara 64-bitarsversioner av Windows köras. På Intel Itanium-datorer kan inte 32-bitarsversioner av Windows köras. För närvarande kan 64-bitarsversioner av Windows bara köras på Itanium-baserade datorer och AMD64-baserade datorer.

NÄSTA STEG


Om du inte kan ta reda på operativsystemets bitantal med de här metoderna kan du tyvärr inte få mer hjälp av den här artikeln. Vi föreslår därför att du ber någon om hjälp eller kontaktar supporten. Information om hur du kontaktar supporten finns på webbplatsen Microsoft Support.


De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.