Beskrivning av felsäkert läge för Office i Word 2003 och Word 2002

Denna artikel är en sammanställning av följande tidigare artiklar: 291013

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsäkert läge för Microsoft Office 2003 och Microsoft Office XP samt hur detta påverkar Microsoft Office Word 2003 och Microsoft Word 2002. Felsäkert läge för Office kan starta automatiskt vid start av Word. Mer information finns i avsnittet "Automatiskt felsäkert läge för Office" i den här artikeln. I vissa fall startas felsäkert läge för Office av användaren. Mer information finns i avsnittet "Felsäkert läge för Office som inleds av användaren" i den här artikeln.

Mer Information

Genom felsäkert läge för Office kan du använda Word efter att det har uppstått startproblem. När det uppstår ett problem vid starten korrigeras eller identifieras det automatiskt i felsäkert läge för Office, så att Word kan startas.

Automatiskt felsäkert läge för Office

Vid start av Word kontrolleras i felsäkert läge för Office om det finns problem, till exempel tilläggsprogram eller tillägg som inte startar. Dessutom kontrolleras om det finns skador i resurser, filer, mallar eller registret.

Om det uppstår ett problem under starten kan ett felmeddelande av följande slag visas vid nästa start av Word:
Word startade inte korrekt förra gången. Om du startar Word i felsäkert läge kan du rätta till eller ringa in ett startproblem för att sedan kunna starta programmet normalt. Viss funktionalitet kan vara inaktiverad i det här läget.

Vill du starta Word i felsäkert läge?
Ett problem har upptäckts med vissa aktuella inställningar. Vill du återställa dessa inställningar till standardvärden?
Word har upptäckt ett problem med en befintlig Normal.dot. Vill du skapa en ny Normal.dot?
Möjligheterna att lösa problemet i felsäkert läge för Office varierar beroende på orsaken till problemet. Som en tillfällig lösning kan du uppmanas att:
 • Förhindra laddning av tillägg, mallar eller dokument genom att placera dem i listan Inaktiverade objekt.
 • Återställa registernycklar till standardvärdena.
 • Återställa den globala mallen (Normal.dot) till standardvärdena.
Ett felmeddelande kan ange att problemet beror på ett tillägg eller en fil. Felmeddelandet ser ut ungefär så här, där beskrivning är tillägget eller filen:
Ett problem har uppstått under användning av beskrivning.

Vill du inaktivera beskrivning?
I det här fallet kan du stänga av tillägget eller ta bort filen genom att klicka på Ja.

Så här kan du ta reda på om ett tillägg eller en fil har lagts till i listan Inaktiverade objekt:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på Om Microsoft Office WordHjälp-menyn.
 3. Klicka på Inaktiverade objekt.
Du kan använda dialogrutan Inaktiverade objekt för att aktivera objekten i listan. Gör det genom att klicka på objektet och sedan på Aktivera.

När du aktiverar vissa objekt måste du kanske ladda om eller installera om ett tilläggsprogram eller öppna en fil igen. Det är inte säkert att problemet försvinner för att du aktiverar ett objekt. Ett aktiverat objekt kan finnas i listan Inaktiverade objekt igen nästa gång du startar Word.

Felsäkert läge för Office som initieras av användaren

Följande begränsningar gäller för start av Word i felsäkert läge för Office som initieras av användaren:
 • Inga mallar kan sparas.
 • Office-assistenten visas inte automatiskt.
 • Anpassningar av verktygs- eller kommandofält laddas inte, och anpassningar kan inte sparas.
 • Listan för Autokorrigering laddas inte, och ändringar sparas inte.
 • Återskapade dokument öppnas inte automatiskt.
 • Smarta etiketter laddas inte, och nya etiketter kan inte sparas.
 • Alla kommandoradsalternativ ignoreras utom "/a" och "/n".
 • Filer kan inte sparas i den alternativa startkatalogen.
 • Inställningar kan inte sparas.
 • Ytterligare funktioner och program laddas inte automatiskt.
 • Dessutom kan dokument med begränsad behörighet inte skapas eller öppnas i Word 2003.
Om du vill starta Word i felsäkert läge för Office som initieras av användaren använder du antingen CTRL-tangenten för att inleda felsäkert läge för Office eller startar Word vid en kommandotolk.

Så här initierar du felsäkert läge för Office med hjälp av CTRL-tangenten:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft Office och håll CTRL nedtryckt medan du klickar på Microsoft Office Word 2003.

  Obs! Gör så här för Microsoft Word 2002: klicka på Start, peka på Alla program och håll CTRL nedtryckt medan du klickar på Microsoft Word.

  Viktigt! Håll CTRL nedtryckt hela tiden medan Word startar.
 2. Följande meddelande visas:
  Word har upptäckt att du håller ned CTRL. Vill du starta Word i felsäkert läge?
  Klicka på Ja.
Så här startar du Word vid en kommandotolk:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Klicka på Bläddra.
 3. Klicka på filen Winword.exe i dialogrutan Bläddra. Standardplatsen för Winword.exe är i följande mapp:
  Word 2003
  C:\Program\Microsoft Office\Office11

  Word 2002
  C:\Program\Microsoft Office\Office10
 4. Klicka på Öppna.
 5. Den fullständiga sökvägen till Winword.exe visas nu i rutan Öppna. Klicka i rutan Öppna, och flytta sedan insättningspunkten till slutet av sökvägen.
 6. Skriv ett blanksteg efter det avslutande citattecknet och skriv sedan /safe. Den fullständiga sökvägen ska nu se ut ungefär så här:
  "D:\Program\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /safe
 7. Klicka på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 827706 – senaste granskning 16 juni 2006 – revision: 1

Feedback