Ett felmeddelande visas när du öppnar ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i ett Office 2003-program

Symptom

När du öppnar ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i ett Microsoft Office 2003-program kan följande felmeddelande visas:
Det kan vara osäkert att samköra en ActiveX-kontroll på den här sidan med andra delar av sidan. Vill du tillåta samkörning?
Om du klickar på Ja läses filen in som vanligt.

Om du klickar på Nej visas följande meddelande:
Den här sidan förser en ActiveX-kontroll med information som kan vara otillförlitlig. De aktuella säkerhetsinställningarna tillåter inte att kontroller körs på det här sättet. Det kan medföra att sidan inte visas som den ska.
Obs! Om dokumentet öppnas i ett Microsoft Office XP-program visas inte varningen.

Orsak

Denna funktionalitet har ändrats jämfört med Microsoft Office XP. En ActiveX-kontroll som inte är registrerad som en SFI-kontroll (Safe For Initialization) och som inte implementerar gränssnittet IObjectSafety kommer att behandlas som ett UFI-objekt (Unsafe For Initialization) och du kommer att tillfrågas om du vill aktivera kontrollen.

Workaround

Du kan undvika varningen genom att använda en likvärdig ActiveX-kontroll som följer med i Formulär när du skapar dina Office-dokument. Om du till exempel använder en egen flikkontroll i dokumenten kan du använda motsvarande inbyggda kontroll i stället.

Mer Information

Mer information om ActiveX-kontroller finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 827720 – senaste granskning 26 aug. 2005 – revision: 1

Feedback