Så här använder du en spellistefil för presentationer i PowerPoint Viewer 2003

Sammanfattning

Det saknas stöd för användning av spellistor i dialogrutan Microsoft Office PowerPoint Viewer i Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003. Det går endast att använda spellistor för presentationer via kommandoraden eller en kommandofil.

Så här skapar du en spellista:
 1. Använd en textredigerare, till exempel Anteckningar.
 2. Skriv spellistekommandon.

  Se exempelspellistan.
 3. Spara filen med filnamnstillägget LST.
 4. Spara filen i samma mapp som presentationerna som ska visas.
Här följer en exempelspellista (*.lst):
  ; Här börjar spellistefilen. ; All text i spellistor efter semikolon ; hanteras som kommentarer. Du behöver inte skriva kommentarsrader. ; FILE1.PPT file2.ppt     ; Filnamn kan anges med versaler eller gemener. D:\FILE3.PPT   ; Poster i en spellistefil måste innehålla fullständiga sökvägar när ; de finns i en annan mapp än den ; där den körbara filen för visningsprogrammet, pptview.exe, D:\LIST2.lst   ; finns. En spellistefil kan referera till en annan. ; ; Här slutar spellistefilen. 

Mer Information

Använd någon av följande metoder för att starta visningsprogrammet och använda spellistefilen du skapade.

Metod 1: Skapa en kommandofil för körning av LST-filen

Du kan använda en kommandofil för att köra visningsprogrammet och använda spellistan. Gör så här:
 1. Skriv följande text i Anteckningar, där sökväg_till_visningsprogrammet är filsökvägen till PowerPoint Viewer 2003-programmet på hårddisken och spellistenamn är sökväg och namn för spellistefilen som du skapade i Anteckningar:
  @"sökväg_till_visningsprogrammet\pptview.exe" /L "spellistenamn.lst"
 2. Spara kommandofilen med filnamnstillägget BAT i samma mapp som filen spellistenamn.lst.
 3. Starta visningsprogrammet och visa presentationerna genom att dubbelklicka på kommandofilen.
Du kan dessutom skapa en kommandofil och en spellista automatiskt med hjälp av guiden Paketera för CD, och skapa paketet på en cd-skiva eller kopiera paketfilerna till en mapp på hårddisken tillsammans med PowerPoint Viewer 2003.

Gör så här om du vill veta mer om hur du använder guiden Paketera för CD: klicka på Hjälp om Microsoft Office PowerPointHjälp-menyn, skriv Paketera för CD i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.

Metod 2: Kör från kommandoraden

Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande text i rutan Öppna, där sökväg_till_visningsprogrammet är filsökvägen till PowerPoint Viewer 2003-programmet på hårddisken och spellistenamn är sökväg och namn för spellistefilen som du skapade i Anteckningar:
  "sökväg_till_visningsprogrammet\pptview.exe" /L "spellistenamn.lst"
 3. Klicka på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 827766 – senaste granskning 3 jan. 2006 – revision: 1

Feedback