Uppdatering för URL-funktioner i Windows Media Player-skriptkommandon

Sammanfattning

Microsoft har publicerat en uppdatering av versionerna av Microsoft Windows Media Player som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Microsoft rekommenderar att du installerar uppdateringen, så att du lättare kan hantera inbäddade URL-skriptkommandon i filer och strömmar för Windows Media med ljud och video (.asf). I den här artikeln beskrivs de nya funktionerna som stöds av uppdateringen och hur du skaffar den.

Mer Information

En innehållsinnehavare som skapar en ljud- eller videoström kan bädda in skriptkommandon (till exempel URL-skriptkommandon eller anpassade skriptkommandon) i strömmen. När strömmen spelas upp kan skriptkommandona utlösa händelser i ett inbäddat spelarprogram, eller så kan de starta webbläsaren och ansluta till en viss webbsida. Detta är avsiktligt.

Uppdateringen 828026 förändrar hanteringen av URL-skriptkommandon som är inbäddade i en ström. Förändringen består i att Windows Media Player känner igen tre nya registervärden som ger en användare eller administratör möjlighet att styra körning av URL-skriptkommandon som är inbäddade i en ström.

Nu identifieras tre DWORD-registervärden i Windows Media Player. Dessa DWORD-värden finns under följande registernyckel och har värdet 0 (av) eller 1 (på):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Följande registervärden skapas inte med den här uppdateringen.

Obs! Om ett värde inte existerar används standarddatavärdet.
 • PlayerScriptCommandsEnabled: Aktiverar eller inaktiverar URL-skriptkommandon i den fristående spelaren. Standardvärdet är 0 (av).
 • WebScriptCommandsEnabled: Aktiverar eller inaktiverar URL-skriptkommandon i den inbäddade spelaren. Standardvärdet är 1 (på).
 • URLAndExitCommandsEnabled: Aktiverar eller inaktiverar URLAndExit-skriptkommandon. Standardvärdet är 1 (på).
Dessutom har logik lagts till, så att URL-skriptkommandon inte kan föra användaren från en mindre till en mer tillförlitlig säkerhetszon. I följande tabell anges olika situationer där skriptkommandon får (J) eller inte får (N) köras efter installation av den här uppdateringen.

Obs! Ursprungszonen är antingen zonen för innehållet som spelas upp eller zonen för webbsidan som spelaren är inbäddad i, beroende på vilken av dem som är minst tillförlitlig. Målzonen är zonen för innehållet som är URL-skriptkommandots mål.
MålzonDen här datorn Lokalt intranät Tillförlitliga platserInternetEj tillförlitliga platser
Ursprungszon
Den här datornJ **JJJJ
Lokalt intranät
NJJJJ
Tillförlitliga platserNNJJJ
InternetNNNJJ
Ej tillförlitligaNNNNN


** Av säkerhetsskäl körs URL-skriptkommandon från Den här datorn till zonen Den här datorn endast om något av följande protokoll används i URL-adresserna: http://, https:// eller wmhtml://.

Information om hämtning

Om du vill hämta och installera den här uppdateringen besöker du Microsoft-webbplatsen Windows Update och installerar sedan uppdatering 828026:Administratörer kan hämta uppdateringen från Microsoft Download Center eller Microsoft Windows Update Catalog och distribuera den till flera datorer. Om du vill installera uppdateringen senare på en eller flera datorer, kan du söka efter det här artikelnumret med hjälp av den avancerade sökfunktionen i Windows Update-katalogen.
Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner från Windows Update-katalogen
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Windows Media Player (alla versioner) för Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003

Om du använder Windows Media Player 7.0 installerar du den här uppgraderingen efter uppgradering till Windows Media Player 7.1 eller senare. Information om hur du uppgraderar Windows Media Player finns på följande Microsoft-webbplats:

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 och Windows Media Player 9 för Microsoft Windows Millennium Edition

Windows Media Player 6.4 för Microsoft Windows NT 4.0 Server

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna installera den här uppdateringen. Om du vill hämta och installera uppdateringen besöker du följande Windows Update-webbplats och installerar sedan den viktiga uppdateringen 828026:När du har hämtat uppdateringen installerar du den genom att köra uppdateringspaketet 828026 med lämpliga installationsväxlar. Administratörer kan distribuera denna uppdatering med hjälp av Microsoft Software Update Services (SUS).
Om du vill veta mer om SUS klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

810796 Faktablad: Översikt över Software Update Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Krav på omstart

Du måste starta om datorn för att slutföra installationen av den här uppdateringen.

Installationsväxlar

Uppdateringarna för Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003 stöder följande installationsväxlar:
 • /? - Visa listan över installationsväxlar.
 • /u - Använd oövervakat läge.
 • /f - Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n - Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o - Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z - Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q - Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l - Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x - Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Om du till exempel vill installera den här uppdateringen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Om du vill installera säkerhetskorrigeringen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till ett enda kommando.


Om du vill veta mer om kommandoradsväxlar och deras funktioner för det här paketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824687 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Microsoft-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Uppdateringspaketen för Windows Media Player 6.4 för Microsoft Windows NT 4.0 Server och Windows Media Player 6.4, 7.1 eller 9 för Microsoft Windows Millennium Edition stöder följande växlar:
 • /q - Använd tyst läge eller förhindra att meddelanden visas när filerna extraheras.
 • /q:u - Använd tyst läge för användare. Detta innebär att vissa dialogrutor visas för användaren.
 • /q:a - Använd tyst läge för administratör. Detta innebär att inga dialogrutor visas för användaren.
 • /t: sökväg - Ange platsen för den temporära mappen som används i installationsprogrammet eller målmappen för extrahering av filer (vid användning av växeln /c).
 • /c - Extrahera filerna utan att installera dem. Om du inte anger växeln /t: sökväg ombeds du ange en målmapp.
 • /c: sökväg - Ange sökväg och namn för Setup .inf- eller EXE-filen.
 • /r:n - Starta aldrig om datorn efter installationen.
 • /r:i - Uppmana användaren att starta om datorn när en omstart krävs, utom när den här växeln används tillsammans med växeln /q:a.
 • /r:a - Starta alltid om datorn efter installationen.
 • /r:s - Starta om datorn efter installationen, utan att användaren tillfrågas.
Om du till exempel vill installera uppdateringen utan några åtgärder från användaren, och inte tvinga fram en omstart av datorn, använder du något av följande kommandon:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows Media Player 9

Datum Tid Version Storlek Filnamn Operativsystem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
17-sep-2003 16:01 6.4.9.1128 844 048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
17-sep-2003 05:25 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
24-sep-2003 21:18 6.4.7.1128 845 072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
24-sep-2003 21:18 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player för Windows XP

Datum Tid Version Storlek Filnamn Operativsystem
------------------------------------------------------------------------
17-sep-2003 16:01 6.4.9.1128 844 048 Msdxm.ocx Windows XP
18-sep-2003 11:53 8.0.0.4491 1 302 528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7.1

Datum Tid Version Storlek Filnamn Operativsystem
----------------------------------------------------------------------------------
17-sep-2003 16:01 6.4.9.1128 844 048 Msdxm.ocx Windows 2000
17-sep-2003 22:13 7.10.0.3075 815 104 Wmpcore.dll Windows 2000
24-sep-2003 21:18 6.4.7.1128 845 072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
24-sep-2003 21:18 7.10.0.3075 815 104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4

Datum Tid Version Storlek Filnamn Operativsystem
--------------------------------------------------------------------------
17-sep-2003 16:55 6.4.7.1128 845 072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Information om borttagning

Den här uppdateringen tas bort i Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003 med hjälp av Lägg till eller ta bort program (eller Lägg till/ta bort program) på Kontrollpanelen. Klicka på Windows Media Player Hotfix [Ytterligare information finns i wm828026] och sedan på Ta bort (eller klicka på Lägg till/ta bort).

I Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 kan systemadministratörer ta bort uppdateringen med verktyget Spunist.exe. Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Obs! Uppdateringarna för Microsoft Windows Millennium Edition och Windows NT 4.0 Server stöder inte avinstallationsfunktioner och kan inte tas bort.
Egenskaper

Artikel-id: 828026 – senaste granskning 29 juli 2008 – revision: 1

Feedback