Information om att använda flera versioner av Microsoft Office med Office 2003

BUG #: 9840 (Content Maintenance)
En version av denna artikel för Microsoft Office XP finns i290576 OFFXP: Att köra flera versioner av Microsoft Office.

En version av den här artikeln för Microsoft Office 2000 och Microsoft Office 97 finns i 218861 Köra flera Office-versioner på en dator.

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

Även om Microsoft inte rekommenderar det, är det möjligt att installera och använda mer än en version av Microsoft Office på en och samma dator. Du kan exempelvis installera och använda både Microsoft Office 2003 och Microsoft Office 97 på samma dator. I den här artikeln beskrivs de problem som kan uppstå, och du får råd om hur du kan hindra olika versioner av Office från att komma i konflikt med varandra.

Obs! Microsoft stöder inte användning av flera versioner av Microsoft Office på Terminal Server. Samtidig körning stöds inte på versioner av Windows som kör Terminal Services. Om du måste använda flera versioner av Office ska du inaktivera Terminal Services.

Mer Information

Installationsordning

Obs! Denna installationsordning gäller även de fristående Microsoft Office-produkterna, till exempel Microsoft FrontPage.

Om du vill installera och använda mer än en version av Office på samma dator, måste du installera den tidigaste versionen först. Om du exempelvis vill använda både Office 97 och Office XP på samma dator, installerar du Office 97 först. Detta är nödvändigt på grund av det sätt som registernycklar, delade program, filtillägg och andra inställningar hanteras för olika Office-versioner och för de program som ingår i olika Office-versioner.

I följande tabell visas i vilken ordning de olika Office-versionerna måste installeras.
OfficeversionInstallationsordning
Office 97Första
Office 2000Andra
Office XPTredje
Office 2003Fjärde
Obs! Om du sedan tar bort en av de installerade Office-versionerna kanske du måste installera om de återstående versionerna av Office för att varje version ska fungera korrekt.

I det följande antas att du har installerat Office-versionerna i denna ordning.

Office Bin-mappen flyttas till mappen \Office11

När du installerar Office 2003 är standardmappen för installationen fortfarande \Program\Microsoft Office. Office Bin-mappen (den mapp där Office .exe-filerna har installerats) har emellertid flyttats till \Program\Microsoft Office\Office11. Detta gjordes först med Office XP för att skapa en bättre användarmiljö för användare som behöver ha flera Office-versioner installerade på samma dator. Det går inte att byta namn på Office Bin-mappen.

Flera versioner av Outlook

Microsoft Outlook 2003 kan inte samverka med någon tidigare version av Outlook. Om du väljer att installera Office Outlook 2003 tillåter inte installationsprogrammet att du behåller en tidigare version. Microsoft Outlook 2002, Outlook 2000 eller Outlook 98 tas bort även om du markerar kryssrutan Behåll de här programmen i dialogrutan Tar bort tidigare versioner.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

826319 When you try to install Office 2003, earlier versions of Office are removed during the setup process (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Använda Office-genvägar

I Office 2003 ingår inte Office-genvägar. Om tidigare versioner av Office finns installerade på samma dator, behålls dock Office-genvägar tillsammans med de tidigare Office-versionerna.

När tidigare versioner av Office är installerade tillsammans med Office 2003 kan genvägarna startas var för sig men inte samtidigt, och varje genväg kan ha en egen uppsättning anpassade verktygsfält och knappar. Dessa verktygsfält och knappar kan inte delas mellan de båda Office-genvägarna.

Genvägar på Start-menyn

I Office 97, Office 2000 och Office XP används samma genvägsnamn på Start-menyn för att starta program. I Office 2003 installeras nu automatiskt dess genvägar i undermappen Office på Start-menyn. De nya Office 2003-genvägarna är versionshanterade. För att undvika missförstånd föreslår vi att du lägger till versionsnumret till varje genväg för de tidigare produkterna. Byt t ex namn på den genväg som pekar på Microsoft Access till Microsoft Access 97 innan du installerar Office 2003. Du kan också flytta Office 97-genvägarna till en undermapp på Start-menyn.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

292584 OFFXP: Objekt på Start-menyn från tidigare versioner av Office skrivs över vid installationen


Om du manuellt flyttar genvägarna för Office XP eller Office 2000 och installerar om produkten eller reparerar genvägarna, återskapas genvägarna på Program-menyn på Start-menyn.

Obs! Du kan anpassa Office 2003-, Office XP- eller Office 2000-installationen så att genvägarna installeras på en annan plats på Start-menyn med hjälp av Custom Installation Wizard som ingår i Microsoft Office 2003 Resource Kit.

Mer information om Microsoft Office 2003 Resource Kit finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Office Binder

När Office 97 är installerade på samma dator som Office 2000 visar dialogrutan Lägg till sektion i Office Binder, dokumenttyper för den senast installerade versionen av Office fram till Office 2000. När du infogar en sektion i ett Binder-dokument används därför en Office 2000-dokumenttyp. Detta kan orsaka problem när du försöker dela ett Binder-dokument med andra användare som har tidigare versioner av Office.

Obs! Från och med Office XP ingår inte Microsoft Office Binder i Microsoft Office. Det ingår dock ett verktyg för att extrahera samtliga Office-dokument från ett Binder-dokument.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

281931 OFFXP: Felmeddelande vid försök att öppna Microsoft Binder-fil


Dubbelklicka på en fil i Utforskaren

När du dubbelklickar på ett Office-dokument i Utforskaren eller i mappen senast använda dokument i Windows gäller följande regler:
 • Om du kör en version av det program som dokumentet skapades i, öppnas dokumentet i denna version.
 • För Office 97, 2000 eller XP: Om du inte kör någon version av det program som dokumentet skapades i, öppnas dokumentet i den version av programmet som du har installerat senast.
 • För Microsoft Access och Microsoft Word (Word för Windows 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 eller Word 2003): Om du inte kör någon version av det program som dokumentet skapades i, öppnas dokumentet i den version av programmet som du har öppnat senast.
 • Om du åter vill associera dokument med program som ingår i en viss Office-version, kör du installationsprogrammet för Office och klickar på Installera om (för version 97) eller Reparera Office (för Office 2000 eller Office XP). Därmed registreras filassociationerna för denna Office-version.
Obs! Detta ändrar inte beteendet för Access eller Word.

Infoga Office OLE-objekt i andra program

Om du installerar flera versioner av Office på samma dator och sedan infogar ett Office-objekt, t ex ett Excel-kalkylbladsobjekt, i ett annat program, t ex ett Word-dokument, används den senaste versionen av programmet. Detta kan orsaka problem om du delar behållarfilen med användare som inte använder Office 2003. Exempelvis kan det gälla ett Word-dokument som innehåller ett Excel-kalkylbladsobjekt.

Delade program

Om du har installerat Office-versionerna i den ordning som beskrivs i avsnittet "Installationsordning", får du inga problem när du använder delade program som Equation Editor och Clip Gallery. Observera att dialogrutan Objekt kan visa mer än en post för varje delat program. Detta beror på att flera versioner av det delade programmet kan vara installerade på datorn.

Meddelandet "Installationen förbereds" när du startar Word

Om flera versioner av Word finns installerade på datorn kan Windows Installer köras när du startar Office Word 2003, och ett meddelande visas om att installationen förbereds innan Word verkligen startas.

Instruktioner om att installera flera versioner som flervalsstart finns på följande Microsoft-webbplats:

Felsökningstips för reparation av fel eller problem med sida vid sida-installationer

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<GUID For Office 2003 Product>
 3. Högerklicka på Kopiera nyckelnamn.
 4. Avsluta Registereditorn utan att göra några ändringar.
 5. Klistra in det nyckelnamn du kopierade i Anteckningar.
 6. Klicka bara på <GUID For Office 2003 Product> från Anteckningar och kopiera den sedan.
 7. Klicka på Start, välj Kör, skriv Msiexec.exe /fm <GUID For Office 2003 Product> och tryck på RETUR.

  Obs! Denna kommandorad reparerar registreringen av komponenter och ikoner i Microsoft Office 2003. En efterföljande reparation av den tidigare Office-produkten har testats och bekräftats bibehålla produktstabiliteten för Office 2003.
Egenskaper

Artikel-id: 828956 – senaste granskning 20 maj 2008 – revision: 1

Feedback