Inaktivera en hyperlänkvarning i Office 2003

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

INLEDNING

Denna artikel innehåller instruktioner om hur du stänger av det varningsmeddelande som visas varje gång du klicka på en hyperlänk i ett Microsoft Office 2003-program.

Mer Information

Om du klickar på en hyperlänk eller ett objekt i Office 2003 som är en länk till en körbar fil kan följande varningsmeddelande visas:
Öppnar sökväg/filnamn.

Hyperlänkar kan skada datorn och data. Klicka endast på hyperlänkar från betrodda källor om du vill skydda datorn. Vill du fortsätta?

Obs! Detta meddelande visas oavsett den inställda säkerhetsnivån. Du visar den aktuella säkerhetsnivån genom att peka på MakroVerktyg-menyn och sedan klicka på fliken Säkerhet. För att stänga av varningsmeddelandena i Office 2003 när du använder en http://- eller ftp://-adress måste du skapa en ny nyckel i Registret. Gör så här:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på någon av följande undernycklar i Registereditorn:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  Obs!
  • Du behöver bara ändra en av dessa registernycklar, inte båda två.
  • Om registernyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common inte finns måste du skapa den manuellt.
 4. När du har klickat på undernyckeln pekar du på Ny/nytt på Redigera-menyn och klickar på Nyckel.
 5. Skriv Security och tryck på RETUR.
 6. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 7. Skriv DisableHyperlinkVarning och ge värdet ett namn genom att trycka på RETUR.
 8. Högerklicka på DisableHyperlinkWarning i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
 9. Klicka på Decimal i dialogrutan Redigera DWORD-värde, skriv 1 under Datavärde.

  Obs! Värdet 0 aktiverar varningsmeddelandet, och värdet 1 stänger av varningsmeddelandet.
 10. Klicka på OK.
 11. Avsluta Registereditorn.
Om du öppnar TIF-bilder eller MDI-filer kan följande varningsmeddelande visas, även om du har skapat eller ändrat registernyckeln ovan:
Öppnar sökväg/filnamn.
Vissa filer kan innehålla virus eller på andra sätt vara skadliga för datorn.
Det är viktigt att vara säker på att filerna kommer från en säker källa.
Vill du öppna filen?
Detta varningsmeddelande kommer från HLINK.dll och genereras vid navigering till länkar. Du kan skilja mellan meddelandet från Microsoft Office och HLINK-varningsmeddelandet genom att se efter om det finns citattecken runt sökvägen i varningsmeddelandet. Office-meddelandet innehåller citattecken, men det gör inte HLINK-meddelandet. Varningsmeddelandet visas om filtypen är potentiellt osäker på grund av filnamnstillägg, progid, classid eller mimetyp.

Obs! Microsoft Windows kan också visa ett varningsmeddelande. Om du fortsätter att få varningsmeddelanden efter att du följt instruktionerna i denna artikel kan du använda någon av följande metoder för att lösa problemet.

Metod 1: Stäng av alternativet " Bekräfta öppnande av fil efter hämtning" för den filtyp som du försöker öppna

Gör så här:
 1. Dubbelklicka på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Markera filnamnstilläggen (till exempel WMV-filer) i rutan Registrerade filtyper på fliken Filtyper och klicka sedan på knappen Avancerat.
 4. Avmarkera kryssrutan Bekräfta öppnande av fil efter hämtning och klicka på OK.
 5. Stäng dialogrutan Mappalternativ genom att klicka på Stäng.

Metod 2: Stäng av varningsmeddelandet genom att ändra undernyckeln HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags registry subkey

Den här metoden kan användas om varningsmeddelandet ska stängas av på flera datorer. Så här inaktiverar du varningsmeddelandet:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klicka på DWORD-värdet EditFlags och klicka sedan på Byt namnRedigera-menyn.
 4. Skriv ett nytt namn för DWORD-värdet och tryck på RETUR.
 5. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv EditFlags och tryck på RETUR.
 7. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 8. Skriv 10000 (Hexadecimalt), och klicka sedan på OK.
Så här aktiverar du varningsmeddelandet igen:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klicka på EditFlags och klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 4. Skriv 0 (Hexadecimalt), och klicka sedan på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 829072 – senaste granskning 30 sep. 2005 – revision: 1

Feedback