Återställa en Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb-databas efter det att intranätkomponenten och SQL Server eller MSDE 2000 har tagits bort i Windows Small Business Server

SammanfattningI den här artikeln beskrivs hur du återställer en Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-databas från en säkerhetskopia till en server, där Microsoft Windows Small Business Server 2003 CompanyWeb-intranätplats och Microsoft SQL Server eller Microsoft SQL Server Desktop Engine (även kallat MSDE 2000) har installerats om.

För att dessa åtgärder ska fungera måste samtliga följande förutsättningar vara uppfyllda:
 • Microsoft Active Directory-katalogtjänstens domändatabas har inte ändrats sedan senaste gången en säkerhetskopia av Windows SharePoint Services 2.0-datafilerna skapades.
 • Den ursprungliga serverns systemtillstånd har återställts från säkerhetskopian.
 • Intranätkomponenten i Windows Small Business Server 2003 har installerats.
 • CompanyWeb-intranätplatsen (http://companyweb) är tillgänglig.
 • Följande databasfiler och loggfiler är tillgängliga för en återställning:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • STS_Servernamn_1.mdf
  • STS_Servernamn_1_log.ldf

   Obs! I dessa filnamn är Servernamn en platshållare för namnet på serverdatorn.

Mer Information

Återställa Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb-databasen

Återställ Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb-databasen enligt följande instruktioner.

Obs! I dessa åtgärder ingår åtgärder för återställning av eventuella tillägg som har gjorts till Windows SharePoint Services 2.0-standardwebbplatsen. Dessa tillägg kan ha gjorts till Windows SharePoint Services 2.0-webbplatserna på högsta nivå och till ytterligare datafiler. Om de Windows SharePoint Services 2.0-data som du återställer inte innehåller några tillägg utför du inte steg 3, 8 och 13.

 1. Installera om intranätkomponenten genom att köra installationsprogrammet för Windows Small Business Server.

  Obs! När du installerar om intranätkomponenten för Windows Small Business Server installeras inte servercertifikatet på den virtuella CompanyWeb-servern om. Om du ska komma åt en virtuell CompanyWeb-server med hjälp av SSL (Secure Sockets Layer) måste du köra guiden Konfigurera e-post och Internet-anslutning. Denna guide installerar ett nytt servercertifikat på den virtuella CompanyWeb-servern och anger att port 444 ska användas för SSL.
 2. När Intranät-komponenten har installerats kontrollerar du att CompanyWeb-intranätplatsen (http://companyweb) är tillgänglig.
 3. Om du måste återställa några tillägg som har gjorts till Windows SharePoint Services 2.0-tjänsterna, måste du använda Microsoft IIS (Internet Information Server) för att återskapa ytterligare webbplatser på högsta nivå, som inte ingår i den Windows SharePoint Services 2.0-webbplats på högsta nivå för den virtuella CompanyWeb-server som fanns på den tidigare servern.
 4. Stoppa MSSQL$SharePoint- och SharePoint Timer-tjänsterna:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  3. Skriv net stop mssql$sharepoint vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  4. Skriv net stop sptimer och tryck på RETUR.
  5. Stäng kommandotolken genom att skriva exit och trycka på RETUR.
 5. Stoppa companyweb-webbplatsen:
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka på Internet Information Services-hanteraren.
  2. Expandera servernamn (lokal dator) i IIS-hanteraren och sedan Webbplatser.
  3. Högerklicka på companyweb under Webbplatser och klicka på Stoppa.
 6. Gör en säkerhetskopia av mappen Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data. Detta är standardinstallationsmappen för Windows SharePoint Services 2.0-databaser.
 7. Återställ endast följande konfigurationsdatabasfiler och innehållsdatabasfiler till mappen Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • STS_Servernamn_1.mdf
  • STS_Servernamn_1_log.ldf
  Obs! Återställ inte några andra standardfiler, till exempel Master.mdf eller Model.mdf.
 8. Om du måste återställa några tillägg som har gjorts till Windows SharePoint Services 2.0-standardtjänsterna, måste du återställa de ytterligare innehållsdatabaser som du har skapat till den ursprungliga datamappen där du skapade dem.

  Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer en Windows SharePoint Services CompanyWeb-databas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  829112 Säkerhetskopiera och återställa http://companyweb-data i Windows Small Business Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 9. Starta MSSQL$SharePoint- och SharePoint Timer-tjänsterna:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  3. Skriv net start mssql$sharepoint vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  4. Skriv net start sptimer och tryck på RETUR.
  5. Stäng kommandotolken genom att skriva exit och tryck på RETUR.
  Obs! Om du försöker komma åt CompanyWeb-intranätplatsen (http://companyweb), några underwebbplatser eller någon annan Windows SharePoint Services 2.0-webbplats nu, visas följande felmeddelande:

  Webbplatsen som hänvisas till här finns inte i konfigurationsdatabasen
  Lös problemet genom att gå till steg 10.
 10. Starta companyweb-webbplatsen:
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka på Internet Information Services-hanteraren.
  2. Expandera servernamn (lokal dator) i IIS-hanteraren och sedan Webbplatser.
  3. Högerklicka på companyweb under Webbplatser och klicka på Starta.
 11. Ta bort Windows SharePoint Services 2.0 från CompanyWeb-intranätplatsen:
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Central administration av SharePoint (http://localhost:8081).
  2. Under Konfiguration av virtuell server klickar du på Konfigurera inställningar för virtuell server.
  3. På sidan Lista över virtuella servrar klickar du på den virtuella server du vill konfigurera. I det här exemplet klickar du på companyweb.
  4. Under Hantera virtuell server på sidan Inställningar för virtuell server klickar du på Ta bort Windows SharePoint Services från virtuell server.
  5. På sidan Ta bort Windows SharePoint Services från virtuell server klickar du på Ta bort Windows SharePoint Services utan att ta bort innehållsdatabaser.
  6. Klicka på OK. Följande felmeddelande visas:

   Den virtuella server som hänvisas till här finns inte i konfigurationsdatabasen
 12. Utöka CompanyWeb-intranätplatsen med hjälp av Windows SharePoint Services 2.0:
  1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Central administration av SharePoint (http://localhost:8081).
  2. På sidan Central administration under Konfiguration av virtuell server klickar du på Utöka eller uppgradera virtuell server.
  3. På sidan Lista över virtuella servrar klickar du på namnet på den virtuella server som ska utökas, i det här fallet companyweb.
  4. På sidan Utöka virtuell server, under Alternativ för tillhandahållande, markerar du Utöka och mappa till en annan virtuell server.
  5. Under Servermappning klickar du på companyweb.
  6. Under Programpool klickar du på Använd en befintlig programpool och sedan på DefaultAppPool (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE).
  7. Klicka på OK.
 13. Om du måste återställa några tillägg till Windows SharePoint Services 2.0-standardtjänsterna upprepar du steg 11 och 12 för de ytterligare SharePoint-webbplatserna på högsta nivå.

Referenser

Mer information om SDK:n (Software Development Kit) för Windows SharePoint Services 2.0 finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om Windows SharePoint Services Administrator's Guide finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! Om du installerar om Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb-intranätplatsen, måste du använda den uppdaterade CD3-skivan med programuppdateringen som beskrivs i artikel 832880 i Microsoft Knowledge Base. Använd inte CD3-skivan som distribuerades med Windows Small Business Server 2003 före februari 2004. Om du använder denna skiva installeras inte intranätkomponenten.

Om intranätkomponenten inte installeras låter du installationsprogrammet för Windows Small Business Server 2003 slutföras och installerar sedan åter programuppdateringen från artikel 832880 i Knowledge Base på servern. Denna programuppdatering gör att installationen av CompanyWeb-intranätplatsen slutförs på rätt sätt.

Om du vill veta mer om en programuppdatering som löser installationsproblemet i Windows Small Business Server 2003, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

832880 Det går inte att installera intranätkomponenten eller ansluta till http://companyweb i Windows Small Business Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du återställer CompanyWeb-intranätdatabasen och Windows SharePoint Services-databasen om en ändring har gjorts av Active Directory-domändatabaserna sedan Windows SharePoint Services-datafilerna senast säkerhetskopierades, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

827701 Genomföra en katastrofåterställning av SharePoint Services Companyweb- och SharePoint Services-databaser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du installerar intranätkomponenten i Windows Small Business Server 2003 och CompanyWeb-intranätplatsen, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

829114 Ta bort och installera SharePoint Services-companyweb-webbplatsen i Windows Small Business Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 829113 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback