Så här kopierar du din personliga adressbok till en annan dator

Sammanfattning

Denna artikel innehåller en stegvis beskrivning av hur du kopierar eller flyttar din personliga adressbok från en dator till en annan.


Det skapas en standardadressbok för Outlook i alla installationer, inklusive dem utan e-postkonton. I Outlook-adressboken samlas alla mappar för Outlook-kontakter. Outlook-adressboken är en virtuell adressbok och lagras inte som en fil skild från ditt dataarkiv. Du kan visa dina kontaktmappar i Outlook-adressboken.


Till skillnad från Outlook-adressboken är din personliga adressbok en fil (PAB) som lagras på disk skilt från ditt dataarkiv. Du kan lägga till en personlig adressbok i en e-postprofil och använda den för att lagra ytterligare kontaktinformation.

Den personliga adressboken kan användas för att lagra personliga adresser och annan kontaktinformation som du vill hålla åtskild från annan Outlook-information. Dessutom kan den användas för att dela adresser med andra användare. Den personliga adressboken har filnamnstillägget PAB och PAB-filen skapas när du lägger till adressboken i din e-postprofil. Överst på sidan

Så här identifierar du vilken PAB-fil som används i din e-postprofil

 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Visa eller ändra befintliga kataloger eller adressböcker under Katalog och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Personlig adressbok under Du kan välja en katalog eller adressbok nedan om du vill ändra eller ta bort den och klicka sedan på Ändra.
 5. Anteckna sökvägen till PAB-filen som visas i rutan Sökväg. Sökvägen behövs i steg 3 under rubriken "Så här kopierar du PAB-filen till en annan dator".

  Till exempel visar C:\Exchange\Postlåda.pab att det finns en PAB-fil som heter Postlåda.pab i Microsoft Exchange-mappen på enheten C.
 6. Klicka på OK och på Slutför för att stänga alla dialogrutor.
 7. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Överst på sidan

Så här kopierar du PAB-filen till en annan dator

 1. Avsluta alla e-postprogram.
 2. Starta Utforskaren.
 3. Expandera alla mappar i fönstret Mappar och leta reda på PAB-filen som du antecknade sökvägen för i steg 5 under rubriken "Så här identifierar du vilken PAB-fil som används i din e-postprofil" i denna artikel.
 4. Kopiera PAB-filen till en diskett och använd denna för att kopiera PAB-filen till den andra datorn. Anteckna sökvägen till PAB-filen på den andra datorn.

  Om du kopierar PAB-filen Postlåda.pab till mappen Adressbok på enheten C blir sökvägen till filen:
  C:\Adressbok\Postlåda.pab


  Om datorerna finns i samma nätverk kan du även kopiera PAB-filen från källdatorn till en nätverksresurs på måldatorn.

  Det finns mer information om hur du gör detta i Microsoft Windows i den tryckta dokumentationen till Windows och i direkthjälpen.

  Obs! Du kan spara PAB-filen i valfri mapp på måldatorn.
Överst på sidan

Så här konfigurerar du den andra datorn så att den nya PAB-filen används

Om tjänsten för den personliga adressboken saknas i e-postprofilen på den andra datorn måste du lägga till den för att kunna lägga till den nya PAB-filen i din profil. Gör så här för att lägga till tjänsten för den personliga adressboken:
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Lägg till en ny katalog eller adressbok under Katalog och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Ytterligare adressböcker och sedan på Nästa.
 5. Klicka på Personlig adressbok i rutan Ytterligare adressbokstyper och klicka sedan på Nästa.
 6. I rutan Sökväg skriver du sökvägen till PAB-filen som du kopierade till den andra datorn i steg 4 under rubriken "Så här kopierar du PAB-filen till en annan dator" i denna artikel. Du kan även klicka på Bläddra och leta reda på PAB-filen.
 7. Klicka på OK.
 8. Klicka på OK om meddelandet Det e-postkonto som du har lagt till startas inte förrän du har valt Avsluta på Arkiv-menyn och startat om Microsoft Office Outlook. visas.
 9. Klicka på AvslutaArkiv-menyn och starta om Outlook. Den nya personliga adressboken är tillgänglig.
Om tjänsten för den personliga adressboken finns i din e-postprofil på den andra datorn kan du ange att den ska använda den nya PAB-filen. Gör så här för att ändra PAB-fil för en befintlig tjänst för personlig adressbok:
 1. Starta Outlook på den andra datorn.
 2. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Visa eller ändra befintliga kataloger eller adressböcker under Katalog och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Personlig adressbok i listan Bearbetar e-post för de aktuella kontona i följande ordning och klicka sedan på Ändra.
 5. I rutan Personlig adressbok skriver du sökvägen till PAB-filen som du kopierade till den andra datorn i steg 4 under rubriken "Så här kopierar du PAB-filen till en annan dator" i denna artikel. Du kan även klicka på Bläddra och leta reda på PAB-filen.
 6. Klicka på PAB-filen, OK och sedan på Slutför.
 7. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 8. Avsluta och starta om Outlook. Den nya personliga adressboken är nu tillgänglig.
Obs! Det kan bara finnas en tjänst för personlig adressbok per e-postprofil. Det finns inget sätt att slå samman två PAB-filer, men du kan använda Import-/exportguiden i Outlook för att sammanföra aktiva PAB-poster i mappen Kontakter.

Dessutom kan du lägga till både mottagare och distributionslistor i kontakter som finns i gränssnittet för den personliga adressboken i Microsoft Office Outlook 2003.

Gör så här om du vill veta mer om Import-/exportguiden i Outlook: Klicka på Hjälp om Microsoft Office OutlookHjälp-menyn, skriv Import-/exportguiden i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.
Överst på sidan

Referenser

291618 Så här kopierar du din personliga adressbok till en annan dator i Outlook 2002 (Detta kan vara på engelska)
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 829919 – senaste granskning 29 apr. 2014 – revision: 1

Feedback