Skapa en PST-fil i Outlook 2003

Sammanfattning

Om du ansluter till en Microsoft Exchange Server-dator levereras dina e-postmeddelanden, din kalender och andra objekt till Exchange Server-datorn och lagras där. Om du inte ansluter till en Microsoft Exchange Server-dator levereras dina e-postmeddelanden, din kalender och andra objekt till din lokala dator och lagras där.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar en PST-fil i Microsoft Office Outlook 2003, och dessutom innehåller artikeln ytterligare information om PST-filer.

Överst på sidan

Mer Information

I Outlook 2003 introduceras ett nytt PST-format som ger större lagringskapacitet för objekt och mappar och som stöder Unicode-data för flera språk. Det nya PST-filformatet som introduceras i Outlook 2003 kallas personliga mappar och är inte kompatibelt med tidigare versioner av Microsoft Outlook. När du skapar en ny PST-fil i Outlook 2003 kan du välja att skapa den i ett format som är kompatibelt med följande versioner av Outlook:
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Outlook 98
 • Microsoft Outlook 97
Överst på sidan

Skapa en PST-fil medan Outlook körs

Så här skapar du en PST-fil medan Outlook körs:
 1. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka sedan på Outlook-datafil.
 2. Skapa en ny PST-fil för Outlook 2003 genom att klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) i Typer av lagringsutrymme. Klicka på Personlig mappfil för Outlook 97-2002 (.pst) om du vill skapa en ny PST-fil för Outlook som är kompatibel med tidigare Outlook-versioner.
 3. Klicka på OK.
 4. Du kan antingen använda standardplatsen för Outlook-mappen eller välja en annan plats.
 5. Skriv ett namn på den nya PST-filen i rutan Filnamn eller använd standardnamnet. Klicka på OK.
 6. Skriv en titel för PST-filen i rutan Namn eller använd standardtiteln Personliga mappar. Titeln du anger i rutan Namn är namnet som används i listan Alla e-postmappar i Outlook 2003, och den används för alla genvägar till PST-filen i Outlook-fältet. Du kan också välja en krypteringsinställning och ett lösenord för PST-filen. När du har valt önskade inställningar klickar du på OK.

  Obs! Du kan inte ändra krypteringsinställningen när du har skapat PST-filen. Mer information om krypteringsinställningar finns i avsnittet "Säkerhetsinställningar för PST-filer" i den här artikeln.
 7. Den nya PST-filen läggs till i listan Alla e-postmappar i Outlook 2003. Du kan visa mapplistan genom att klicka på MapplistaGå till-menyn.
Överst på sidan

Skapa en ny PST-fil med Verktyg-menyn

Så här skapar du en ny meny med hjälp av Verktyg-menyn:
 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Ny Outlook-datafil i dialogrutan E-postkonton.
 4. Skapa en ny PST-fil för Outlook 2003 genom att klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) i Typer av lagringsutrymme. Klicka på Personlig mappfil för Outlook 97-2002 (.pst) om du vill skapa en ny PST-fil för Outlook som är kompatibel med tidigare Outlook-versioner.
 5. Klicka på OK.
 6. Du kan antingen använda standardplatsen för Outlook-mappen eller välja en annan plats.
 7. Skriv ett namn på den nya PST-filen i rutan Filnamn eller använd standardnamnet. Klicka på OK.
 8. Skriv en titel för PST-filen i rutan Namn eller använd standardtiteln Personliga mappar. Titeln du anger i rutan Namn är namnet som används i listan Alla e-postmappar i Outlook 2003, och den används för alla genvägar till PST-filen i Outlook-fältet. Du kan också välja en krypteringsinställning och ett lösenord för PST-filen. När du har valt önskade inställningar klickar du på OK.

  Obs! Du kan inte ändra krypteringsinställningen när du har skapat PST-filen. Mer information om krypteringsinställningar finns i avsnittet "Säkerhetsinställningar för PST-filer" i den här artikeln.
 9. Klicka på den nya PST-filen i Leverera ny e-post till följande plats: och sedan på Slutför.
Den nya PST-filen läggs till i din mapplista.

Överst på sidan

Skapa en PST-fil medan Outlook inte körs

Du kan skapa en ny PST-fil för en enda e-postprofil eller för flera e-postprofiler medan Outlook 2003 inte körs.

Lägga till en PST-fil när en enda e-postprofil används

Så här lägger du till en PST-fil när du använder en enda e-postprofil:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på E-post.
 2. Klicka på Datafiler.
 3. Klicka på knappen Lägg till.
 4. Skapa en ny PST-fil för Outlook 2003 genom att klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) i Typer av lagringsutrymme. Klicka på Personlig mappfil för Outlook 97-2002 (.pst) om du vill skapa en ny PST-fil för Outlook som är kompatibel med tidigare Microsoft Outlook-versioner.
 5. Klicka på OK.
 6. Du kan antingen använda standardplatsen för Outlook-mappen eller välja en annan plats.
 7. Skriv ett namn på den nya PST-filen i rutan Filnamn eller använd standardnamnet. Klicka på OK.
 8. Skriv en titel för PST-filen i rutan Namn eller använd standardtiteln Personliga mappar. Titeln du anger i rutan Namn är namnet som används i listan Alla e-postmappar i Outlook 2003, och den används för alla genvägar till PST-filen i Outlook-fältet. Du kan också välja en krypteringsinställning och ett lösenord för PST-filen. När du har valt önskade inställningar klickar du på OK.

  Obs! Du kan inte ändra krypteringsinställningen när du har skapat PST-filen. Mer information om krypteringsinställningar finns i avsnittet "Säkerhetsinställningar för PST-filer" i den här artikeln.
 9. Den nya PST-filen visas i området Datafil. Klicka två gånger på Stäng.

Lägga till en PST-fil när flera e-postprofiler används

Så här lägger du till en PST-fil när du använder flera e-postprofiler:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på E-post.
 2. Klicka på knappen Visa profiler.
 3. Klicka på profilen du vill lägga till den nya PST-filen i, och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på knappen Datafiler.
 5. Klicka på knappen Lägg till.
 6. Skapa en ny PST-fil för Outlook 2003 genom att klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) i Typer av lagringsutrymme. Klicka på Personlig mappfil för Outlook 97-2002 (.pst), om du vill skapa en ny PST-fil för Outlook som är kompatibel med tidigare Microsoft Outlook-versioner.
 7. Klicka på OK.
 8. Du kan antingen använda standardplatsen för Outlook-mappen eller välja en annan plats.
 9. Skriv ett namn på den nya PST-filen i rutan Filnamn eller använd standardnamnet. Klicka på OK.
 10. Skriv en titel för PST-filen i rutan Namn eller använd standardtiteln Personliga mappar. Namnet i den här rutan är namnet som används i listan Alla e-postmappar i Outlook 2003, och det används för alla genvägar till PST-filen i Outlook-fältet. Du kan också välja en krypteringsinställning och ett lösenord för PST-filen. När du har valt önskade inställningar klickar du på OK.

  Obs! Du kan inte ändra krypteringsinställningen när du har skapat PST-filen. Mer information om krypteringsinställningar finns i avsnittet "Säkerhetsinställningar för PST-filer" i den här artikeln.
 11. Den nya PST-filen visas i området Datafil. Klicka två gånger på Stäng.
Överst på sidan

Ytterligare information om PST-filer

Microsoft stöder inte öppnande av PST-filer via en nätverksresurs.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

297019 Varför Outlook-PST-filer inte stöds via en LAN- eller WAN-länk

Du kan spara, kopiera och flytta PST-filer till andra platser på hårddisken eller till en diskett eller flyttbar disk eller till en resurs i nätverket. Du kan emellertid inte flytta PST-filen som är öppen som standardinformationslager. Du måste avsluta Outlook om du vill flytta standard-PST-filen.

När du kopierar en PST-fil från en CD-ROM-, CD-R- eller CD-RW-skiva måste du se till att filattributen för PST-filen ändras från Skrivskydd till Arkiv innan du startar Outlook. När du tar bort objekt från Personliga mappar i Outlook blir inte PST-filen automatiskt mindre. Filen måste komprimeras för att minska i storlek. Detta görs automatiskt i bakgrunden under inaktivitet.

När du kopierar en PST-fil från en CD-ROM-, CD-R- eller CD-RW-skiva måste du se till att filattributen för PST-filen ändras från Skrivskydd till Arkiv innan du startar Outlook.

När du tar bort objekt från Personliga mappar i Outlook blir inte PST-filen automatiskt mindre. Du måste komprimera filen för att minska dess storlek. Så här komprimerar du Personliga mappar manuellt:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på E-post.
 3. Klicka på Datafiler.
 4. Klicka på PST-filen du vill komprimera och sedan på Inställningar.
 5. Klicka på Komprimera.
Det kan ta flera minuter att komprimera Personliga mappar, beroende på PST-filens storlek. Outlook 2003 stöder följande två typer av PST-filformat:
 • ANSI
 • Unicode
Om du vill veta mer om PST-filformatet i Outlook 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

830336 PST-filen i Outlook 2003 har ett annat format och en annan begränsning av mappstorleken än i tidigare Outlook-versioner

Mer information om konfigurering av Unicode-alternativ för Outlook 2003 finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Säkerhetsinställningar för PST-filer

Krypteringsinställningar

Du kan välja ett av tre alternativ för kodning av informationen i PST-filen. Inställningen kan inte ändras när PST-filen har skapats. Vid kryptering kodas PST-filen så att den inte kan läsas av andra program.
 • Ingen kryptering - PST-filen kodas inte. En användare kan läsa PST-filen med ett textredigeringsprogram eller ett hexadecimalredigeringsprogram.
 • Komprimerbar kryptering - Med det här alternativet kodas PST-filen i ett format som tillåter komprimering, men PST-filen komprimeras bara om det finns ett komprimeringsprogram på datorn. PST-filen kan inte läsas i en textredigerare eller med en hexadecimalredigerare.
 • Hög kryptering - Med det här alternativet kodas PST-filen i ett format som ger ökat skydd. Om du har ett diskkomprimeringsprogram kan PST-filen komprimeras, men i lägre grad än vid Komprimerbar kryptering. PST-filen kan inte läsas i en textredigerare eller med en hexadecimalredigerare.
Standardsäkerhetsinställningen är Komprimerbar kryptering. Använd Komprimerbar kryptering endast om diskutrymme spelar större roll än säkerhet. Om säkerhet är viktigare än diskutrymme använder du alternativet Hög kryptering och väljer sedan ett lösenord för PST-filen.

Lösenord

När du skapar en PST-fil kan du lägga till ett lösenord som får vara upp till 15 tecken långt. Om du markerar kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan bör du anteckna det så att du har det till hands om du måste öppna PST-filen på en annan dator.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 829971 – senaste granskning 9 maj 2012 – revision: 1

Feedback