Guide till Microsoft Internet Explorer 6 - Användarguider - Support - Microsoft AB

Landmark

Surfa säkert med Internet Explorer 6

Lär dig hur du kan skydda din integritet och surfa säkrare, bland annat genom att ställa in de olika säkerhetsnivåerna i Internet Explorer.
Internet Explorer 6 kommer som standard med Windows XP. Om du använder en äldre version av Internet Explorer kan du hämta hem Internet Explorer 6 från Internet. Tänk dock på att Internet Explorer 6 inte fungerar med Windows-versioner som är äldre än Windows 98.

http://www.microsoft.se/ie

Använder du Internetbank?
En del banker kan ha problem med vissa versioner av webbläsare. Om du använder dig av Internetbank kan du kontakta din bank för att ta reda på vilken version av Internet Explorer som rekommenderas för just deras system.
Internet Explorer delar in Internet i fyra säkerhetszoner: Tillförlitliga platser, Ej tillförlitliga platser, Lokalt intranät och Internet. Du kan själv lägga till och ta bort webbplatser i säkerhetszonerna, dock inte i zonen Internet.


I zonen Tillförlitliga platser kan du lägga in webbplatser som du litar på. Denna zon har Låg säkerhet som standardnivå. Zonen Ej tillförlitliga platser har säkerhetsnivån Hög som standard, och här kan du lägga in webbplatser som kan vara skadliga för din dator. Det vill säga platser som du inte är säker på om du kan hämta eller köra filer från utan att behöva oroa dig för att de ska skada din dator. Zonen Lokalt intranät kan till exempel innehålla webbplatser inom företags datornätverk. Denna zon har Normal säkerhet som standardnivå.


Säkerhetszonen Internet innehåller alla de webbsidor som du inte har specificerat som säkra eller osäkra. Standard och rekommenderad säkerhetsnivå för denna zon är Normal.


Lägg till och ta bort webbplatser

För att lägga till webbplatser i Tillförlitliga platser eller Ej tillförlitliga platser gör du så här:


 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Markera den zon du vill lägga till en webbplats i.
 5. Klicka på Platser.
 6. Fyll i webbadressen i textfältet under Lägg till den här webbplatsen i zonen.
 7. Klicka på Lägg till.
 8. Klicka på OK.

Så här gör du för att ta bort webbplatser från Tillförlitliga platser eller Ej tillförlitliga platser:
 1. Markera den zon du vill ta bort en webbplats ifrån.
 2. Klicka på Platser.
 3. I listan under Webbplatser ser du de webbplatser som ingår i denna zon.
 4. Markera den webbplats du vill ta bort.
 5. Klicka på Ta bort.
 6. Klicka på OK.


Observera att du inte kan lägga till webbplatser i säkerhetszonen Internet i Internet Explorer.

Ställ in säkerhetsnivån
Du kan själv ändra nivåerna för säkerhetszonerna. Inställningarna avgör hur mycket information din dator tar emot utan att ifrågasätta den, förhindrar att andra får åtkomst till information från din dator utan ditt tillstånd samt hjälper dig att skydda din dator från osäkra program.

För att ta reda på vilken säkerhetsnivå som är inställd för respektive säkerhetszon gör du så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Klicka på en säkerhetszon.
 5. Under Säkerhetsnivå för zonen ser du vilken säkerhetsinställning zonen har som standard.

Du ändrar säkerhetsnivån så här:
 1. För skjutreglaget under Säkerhetsnivå för zonen uppåt eller nedåt.
 2. Läs beskrivningarna för respektive nivå, som du hittar till höger om reglaget, och bestäm därefter om du vill ändra befintliga inställningar.

Om du saknar skjutreglaget beror det på att du använder Anpassad nivå. Klicka på Standardnivå för att få tillbaka skjutreglaget.

För en noggrannare kontroll av dina säkerhetsinställningar klickar du på Anpassad nivå och väljer vilka inställningar du vill ha.
En cookie är en textfil som sparas ner på din hårddisk. Med hjälp av Cookies kan ägaren till en webbplats ta reda på viss information om din dator. När du återbesöker en sida som använder sig av cookies känner webbplatsen igen dig och kommer ihåg dina inställningar samt vad du gjort vid tidigare besök på sidan. Cookies kan inte innehålla virus eller programkod som är skadliga för din dator.


Ändra cookiehanteringen

Med Internet Explorer kan du ändra inställningarna för cookiehantering när du är ute på Internet för att få bättre kontroll över hur mycket information webbplatser kan samla in om dig.
Gör så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess.
 4. För skjutreglaget uppåt eller nedåt för att ändra sekretessnivån för hur cookies ska hanteras när du besöker webbplatser i säkerhetszonen Internet.
 5. Klicka på OK.


Det finns sex olika nivåer att välja mellan och den lägsta rekommenderade nivån är Mellan. Mer exakt information om vad respektive nivå innebär finns i beskrivningen som visas bredvid skjutreglaget.Säkerställ din dator

Det bästa sättet att hålla din dator säker när du surfar på Internet är att se till att du håller dina program uppdaterade. På Windows Update kan du hämta hem de senaste uppdateringarna till ditt Windows-operativsystem och Internet Explorer.
Besök Windows Update
Om du vill att Internet Explorer ska komma ihåg lösenord du skriver in och adresser till de webbplatser du besöker kan du aktivera funktionen Komplettera automatiskt. Det gör du så här:


 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Innehåll.
 4. Välj Komplettera automatiskt.
 5. Markera de alternativ som du vill att Internet Explorer ska komma ihåg.
 6. Klicka på OK.

Så här gör du om du av säkerhetsskäl inte vill att uppgifter om dina lösenord ska sparas:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Innehåll.
 4. Välj Komplettera automatiskt.
 5. Avmarkera kryssrutan vid Användarnamn och lösenord för formulär.
 6. För att rensa alla tidigare lösenord som sparats klickar du på knappen Rensa lösenord.
 7. Klicka på OK för att spara inställningarna
 8. Klicka på OK igen.


...du inte bör spara dina lösenord om du arbetar på en offentlig dator, eftersom detta innebär att någon annan enkelt kan använda sig av dina inloggningsuppgifter och komma åt din information.

Nyttiga funktioner i Internet Explorer 6

På Internet finns många användbara webbplatser, men också webbplatser som kanske inte är lämpliga för alla. Lär dig hur du med hjälp av Internet Explorer lättare kommer åt dina favoritwebbplatser, och filtrerar bort oönskade webbplatser.
En del av informationen på Internet är inte lämplig för alla. Du kanske till exempel vill hindra dina barn från att besöka webbplatser som innehåller våld eller sex. Med funktionen Klassificering av innehåll kan du styra vilken typ av Internet-information som får visas på din dator. Denna funktion läser av och sorterar webbplatser utifrån deras innehåll, och endast webbplatser som överensstämmer med dina önskemål kan besökas.


Skapa lösenord

Innan du kan använda funktionen Klassificering av innehåll måste du skapa ett personligt lösenord så att inte vem som helst ska kunna gå in och ändra i dina inställningar. Så här skapar du ett lösenord:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Innehåll.
 4. Klicka på Aktivera under Klassificering av innehåll.
 5. Klicka på fliken Allmänt.
 6. Klicka på Skapa lösenord under Lösenord för den klassificeringsansvarige.
 7. Skriv in valfritt lösenord i dialogrutan Skapa lösenord för den klassificeringsansvarige.
 8. Klicka på OK för att spara ditt lösenord.


Du bör anteckna lösenordet eftersom du måste skriva det varje gång du vill ändra inställningarna för Klassificering av innehåll. När någon sedan försöker besöka en webbplats som berörs, visas ett stoppfönster. Endast den person som vet lösenordet kan gå vidare.


Aktivera Klassificering av innehåll
Så här aktiverar du funktionen Klassificering av innehåll:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Innehåll.
 4. Klicka på Aktivera under Klassificering av innehåll.
 5. I dialogrutan Klassificering av innehåll visas en lista med fyra olika kategorier som kan spärras; språk, nakenhet, sex och våld.
 6. Klicka på en kategori.
 7. Välj nivå med skjutreglaget.
 8. Gör på samma sätt för varje kategori som du vill fastställa en gräns för.
 9. Klicka på OK.


Tillåt oklassificerade webbplatser
Som standard spärrar funktionen Klassificering av innehåll även webbplatser som inte är klassificerade. Du kan tillåta webbplatser som inte är klassificerade genom att göra så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Innehåll.
 4. Klicka på Inställningar under Klassificering av innehåll.
 5. Klicka på Allmänt i dialogrutan Klassificering av innehåll.
 6. Markera kryssrutan vid Användare kan besöka platser som inte är klassificerade.
 7. Klicka på OK.


Observera att allt innehåll på Internet inte är klassificerat. Även om du har aktiverat funktionen Klassificering av innehåll kan det hända att vissa webbplatser som innehåller olämpligt material visas. Läs mer om detta på Internet.

Läs mer om innehållsklassificering
I Internet Explorer kan du spärra åtkomsten till vissa specifika webbplatser, oberoende av hur innehållet klassificeras.


För att göra det måste du först aktivera funktionen Klassificering av innehåll. Se avsnittet Aktivera Klassificering av innehåll i denna användarguide.


Aktivera Klassificering av innehåll

För att spärra specifika webbplatser gör du så här:

 1. Aktivera Klassificering av innehåll.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Skriv in lösenordet för den klassificeringsansvarige.
 4. Klicka på Godkända platser.
 5. Skriv in adressen till en webbplats du vill spärra.
 6. Klicka på Aldrig.
 7. Klicka på OK.
I Internet Explorer kan du spara och ordna länkar till webbplatser som du besöker ofta. När du vill besöka en favoritwebbplats klickar du på ikonen Favoriter i verktygsfältet. Ett nytt fält öppnas till vänster om webbläsarfönstret. I detta fält hittar du länkar till alla dina favoritwebbplatser. Klicka på länken till den webbplats du vill besöka. Du kan även gå in på menyn Favoriter för att hitta länkarna till dina favoritwebbplatser.


Lägg till och ta bort favoritwebbplatser

För att lägga till en webbplats som favorit gör du så här:
 1. Surfa till den webbplats du vill lägga till som favorit.
 2. Gå in på menyn Favoriter.
 3. Välj Lägg till i favoriter.
 4. Skriv in ett namn för den webbplats du vill lägga till som favorit.
 5. Klicka på OK.

För att ta bort en webbplats från dina favoriter gör du så här:

 1. Gå in på menyn Favoriter.
 2. Välj Ordna favoriter.
 3. I dialogrutan Ordna Favoriter markerar du den webbplats du vill ta bort.
 4. Klicka på Ta bort.
 5. Klicka på Stäng.


Exportera och importera dina favoriter
Om du använder Internet Explorer på flera datorer, kan du på ett enkelt sätt dela favoriter mellan datorer genom att först exportera dem till en fil på din dators hårddisk. Filen med dina favoriter kan du skicka till en annan dator där du sedan importerar den. Du kan också importera filen med dina favoriter till en annan webbläsare på samma dator.


Så här gör du för att exportera och importera dina favoriter:

 1. Gå in på menyn Arkiv.
 2. Välj Importera och exportera för att starta Import-/Export guiden.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Följ instruktionerna som följer i guiden för att exportera eller importera dina favoritwebbplatser.
I fältet Tidigare, som öppnas när du klickar på ikonen Tidigare i Internet Explorers verktygsfält, finns länkar till de webbplatser du har besökt de senaste veckorna sparade. Så här sorterar du och söker bland tidigare besökta webbplatser:

 1. Klicka på pilen bredvid knappen Visa högst upp i fältet Tidigare.
 2. Välj i vilken ordning du vill att webbplatserna ska visas i menyn som visas, exempelvis Efter datum eller Efter mest besökta.

För att ta bort alla adresser till tidigare besökta webbplatser gör du så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Rensa tidigare under Tidigare.
 5. Klicka på OK.

I mappen Tillfälliga Internet-filer på hårddisken sparas webbplatser och filer (till exempel bilder) medan du tittar på dem, vilket gör att det går snabbare att visa webbplatser som du ofta besöker.


Arbeta med tillfälliga Internet-filer

Om du ökar utrymmet för de tillfälliga Internet-filerna kan webbplatser som du ofta besöker visas snabbare. Gör så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Välj Inställningar under Tillfälliga Internet-filer. Dra skjutreglaget till önskat värde.
 5. Klicka på OK.

Du kan också ta bort alla tillfälliga Internet-filer från din hårddisk. Gör så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Ta bort filer under Tillfälliga Internet-filer.
 5. Klicka på OK.

Anpassa Internet Explorer 6

Lär dig hur du gör Internet Explorer mer personlig. Lägg till och ta bort ikoner, anpassa verktygsfältet eller ändra textstorlek på de webbplatser du besöker.
Med Internet Explorer kan du välja vilka ikoner som ska synas i verktygsfältet. Du kan även bestämma storleken på ikonerna samt om det ska visas en text till varje ikon.


För att lägga till ikonerna i Internet Explorer gör du så här.

 1. Högerklicka på valfritt område i verktygsfältet.
 2. Välj Anpassa i menyn som visas.
 3. I dialogrutan Anpassa verktygsfältet markerar du den ikon du vill lägga till under Tillgängliga knappar.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Klicka på OK.

För att ta bort ikoner gör du så här:

 1. Högerklicka på valfritt område i verktygsfältet.
 2. Välj Anpassa i menyn som visas.
 3. I dialogrutan Anpassa verktygsfältet markerar du den ikon du vill ta bort i listan Knappar i verktygsfältet.
 4. Klicka på Ta bort.
 5. Klicka på OK.

Du kan möblera om bland funktionerna i verktygsfältet så att de befinner sig i den ordning och placering som du vill ha. För att flytta någon av funktionerna gör du så här:

 1. Högerklicka på valfritt område i verktygsfältet.
 2. Avmarkera alternativet Lås verktygsfältet i menyn.
 3. Håll vänster musknapp nedtryckt och dra verktygsfältet till valfri plats.
 4. Släpp musknappen.
 5. Högerklicka igen.
 6. Markera Lås verktygsfältet i menyn.


Ändra bakgrundsbild
Med hjälp av programmet Tweak UI kan du byta bakgrundsbild i Internet Explorers verktygsfält. Tweak UI kan du hämta hem från Internet.

Hämta Tweak UI
Följ instruktionerna som följer för att installera programmet. När installationen av programmet är avslutad, öppnar du Tweak UI så här:
 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Alla program.
 3. Klicka på Powertoys for Windows XP.
 4. Klicka på Tweak UI for Windows XP.

För att byta bakgrundsbild i Internet Explorers verktygsfält gör du så här:

 1. Välj Internet Explorer i listan till vänster i huvudfönstret för Tweak UI.
 2. Markera alternativet Use custom background for Internet Explorer toolbar.
 3. Klicka på knappen Change.
 4. Bläddra till den bild du vill använda.
 5. Klicka på OK.Observera att den bild du vill använda som bakgrundsbild i verktygsfältet måste vara i formatet Bitmap (.bmp).
När webbplatser skapas bestämmer författarna ofta teckensnitt och textstorlek genom att ange dessa inställningar i så kallade stilmallar. På webbplatser som inte använder sig av stilmallar kan du anpassa texten efter dina egna behov, vilket kan vara bra om du till exempel har nedsatt syn.


Anpassa textstorlek
Så här ändrar du textstorleken på en webbsida:

 1. Gå in på menyn Visa i Internet Explorer.
 2. Välj Textstorlek.
 3. Klicka på önskad textstorlek, exempelvis Mellan eller Större.


Anpassa teckensnitt
För att ändra teckensnitt gör du så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Välj Teckensnitt.
 5. I dialogrutan Teckensnitt markerar du de teckensnitt du vill använda i listorna under Teckensnitt för webbsidor och Teckensnitt för oformaterad text.
 6. Klicka på OK.


Egenskaper

Artikel-id: 830681 – senaste granskning 27 jan. 2004 – revision: 1

Feedback