Felmeddelande visas vid start av Outlook om ett Microsoft Exchange-serverkonto för e-post används

Symptom

När du försöker starta Microsoft Office Outlook 2003 och har ett e-postkonto på en Microsoft Exchange-server, kan ett felmeddelande av följande typ visas:
En systemkomponent (RPC) som krävs av Outlook för att ansluta till e-postservern har inte konfigurerats korrekt. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på adressen

Orsak

Problemet kan uppstå om något av följande registervärden saknas i Registret i Windows.

Värdenamn:Datavärde:
ncacn_npRpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpRpcrt4.dll
ncadg_ip_udpRpcrt4.dll
ncacn_httpRpcrt4.dll

Lösning

Så här löser du problemet:
 1. Avsluta alla Microsoft Windows-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Expandera registret till följande nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 5. Om något av de registervärden som finns i avsnittet "Orsak" i denna artikel saknas i nyckeln ClientProtocols gör du så här:
  1. Högerklicka på ClientProtocols, peka på Nytt och klicka sedan på Strängvärde.
  2. Skriv det Värdenamn som saknas och tryck på RETUR.
  3. Högerklicka på det nya värde du skapade i steg b och klicka på Ändra.
  4. Skriv motsvarande Datavärde för det Värdenamn du skrev i steg b, och klicka på OK.
 6. Upprepa steg 5 för varje värde som saknas i nyckeln ClientProtocols.
Obs! Microsoft Outlook kan inte ansluta till en Microsoft Exchange-server om de registernycklar som tidigare nämnts saknas i Registret i Windows.
Egenskaper

Artikel-id: 830914 – senaste granskning 3 maj 2004 – revision: 1

Feedback