Det går inte att logga in på en webbplats eller slutföra en Internet-transaktion, eller webbsidan HTTP 500 (Internt serverfel) visas

Symptom

Det går inte att logga in på en webbplats eller slutföra en Internet-transaktion efter installation av säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004). Exempelvis kan webbsidan HTTP 500 (Internt serverfel) visas när användarnamn och lösenord skickas till en SSL-säkrad webbplats med hjälp av ett formulär på en HTTPS-webbsida.

Orsak

Det här problemet kan uppstå efter installation av säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) eller snabbkorrigering 821814 på datorer med Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition eller Windows 98.

Om du vill veta mer om de här programuppdateringarna klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

832894 MS04-004: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

821814 Felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas när data anslås på en webbplats som kräver verifiering

Säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) och snabbkorrigering 821814 medför att en förnyad POST-begäran med ett tomt huvud behandlas annorlunda i Internet-tilläggen för Windows (Wininet.dll) när anslutningen återställs av en webbserver. I program där Windows Internet-API-funktioner (Wininet) används för att anslå data (till exempel användarnamn eller lösenord) på en webbserver, görs en ny POST-begäran utan POST-data om webbservern avslutar (eller återställer) den första anslutningsbegäran.

Obs! En POST-begäran innehåller inte POST-data om innehållslängden är inställd på 0 eller är tom.

Ibland förhindrar detta en ny återställning och gör att verifieringen kan slutföras. Det kan emellertid hända att en HTTP 500-webbsida (Internt serverfel) visas om POST-data måste ingå i en förnyad POST-begäran.

Lösning

Information om uppdateringen

Du kan hämta och installera denna uppdatering på följande Microsoft Windows Update-webbplats och sedan installera den viktiga uppdateringen 831167: Administratörer kan hämta uppdateringen från Microsoft Download Center eller Microsoft Windows Update-katalogen för distribution till flera datorer. Om du vill installera uppdateringen senare på en eller flera datorer, kan du söka efter det här artikelnumret med hjälp av den avancerade sökfunktionen i Windows Update Catalog.

Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner för Windows från Windows Update-katalogen

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Hämta Hämta paketet Q831167.exe (32 bitar) nu.
Hämta Hämta paketet Q831167.exe (64 bitar) nu.
Utgivningsdatum: 12 februari 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

För att installera den här uppdateringen måste du använda Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i någon av följande Windows-versioner:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-bitarsversion, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server och Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98, andra utgåvan
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Obs! Eftersom säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) stöder Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition och Windows 2000 SP2 stöds den här uppdateringen också i dessa operativsystem.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter 821814 för Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98, andra utgåvan, och Windows 98.

Obs! Den här uppdateringen ersätter inte 821814 för Windows Server 2003, eftersom problemet som beskrivs här inte uppstår på datorer med Windows Server 2003.

Distributionsinformation

Paketen för den här uppdateringen stöder följande installationsväxlar:
 • /q : Använd tyst läge eller förhindra att meddelanden visas när filerna extraheras.
 • /q:u : Använd tyst läge för användare. Detta innebär att vissa dialogrutor visas för användaren.
 • /q:a Använd tyst läge för administratör. Detta innebär att inga dialogrutor visas för användaren.
 • /t:
  sökväg
  Ange platsen för den temporära mapp som används i installationsprogrammet eller målmappen för extrahering av filer (vid användning av /c).
 • /c Extrahera filerna utan att installera dem. Om /t:
  sökväg
  inte anges ombeds du ange en målmapp.
 • /c:
  sökväg
  Ange sökväg och namn för Setup .inf- eller EXE-filen.
 • /r:n Starta aldrig om datorn efter installationen.
 • /r:i Uppmana användaren att starta om datorn när en omstart krävs, utom när denna växel används tillsammans med växeln /q:a.
 • /r:a Starta alltid om datorn efter installationen.
 • /r:s Starta om datorn efter installationen, utan att användaren tillfrågas.
 • /n:v Kontrollera inte versionen. Använd denna växel med försiktighet för att installera uppdateringen i valfri version av Internet Explorer.
Om du till exempel vill installera uppdateringen utan några åtgärder från användaren och utan omstart använder du följande kommando:
q831167.exe /q:a /r:n

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Datum Tid Version Storlek Filnamn Plattform
-------------------------------------------------------------------
06-feb-2004 18:05 6.0.2800.1405 588 288 Wininet.dll
07-Feb-2004 01:41 6.0.2800.1405 1 796 608 Wininet.dll IA-64

Workaround

Om du inte kan installera uppdateringen som beskrivs i avsnittet Lösning kan du lösa problemet med någon av följande åtgärder på serversidan:
 • Öka HTTP-timeoutvärdet på webbservern eller proxyservern. Det finns ingen inställning i Microsoft IIS (Internet Information Services) för reglering av timeoutvärdet förutom KeepAliveTime-värdet i Windows-registret. På vissa webbservrar och proxyservrar kan du emellertid ange en längsta anslutningstid. Öka i så fall timeoutvärdet. Inställningens namn och värde finns i dokumentationen till webbservern. Standardtimeout-värdet för Internet Explorer är en minut (60 sekunder). Du måste därför använda ett HTTP-timeoutvärde på webbservern eller proxyservern som överstiger en minut.

  Om du vill veta mer om KeepAliveInterval- och KeepAliveTime-parametrarna i Windows samt KeepAliveTimeout-parametern i Internet Explorer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

  314053 TCP/IP- och NBT-konfigurationsparametrar för Windows XP

  120642 TCP/IP- och NBT-konfigurationsparametrar för Windows 2000 och Windows NT

  813827 Ändra standardtimeout-värdet i Internet Explorer

 • Inaktivera HTTP-"keep-alive-anslutningarna" på servern. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  238210 HTTP-keep-alive-huvud skickas när ASP-buffring har aktiverats

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft Internet Explorer 6.

Mer Information

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

När du har installerat programuppdateringen 831167 skickas förnyade fullständiga POST-förfrågningar från program där Wininet-funktioner används för att anslå data på en webbserver, när anslutningen till webbservern har återställts.

Om du vill att endast huvudet ska anslås skapar du ett DWORD-värde med beteckningen SampleApp.exe, där SampleApp är namnet på den körbara filen som kör programmet. Ange DWORD-värdets data som 1 i en av följande registernycklar:
 • För alla programanvändare anges värdet i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • För den aktuella användaren enbart anges värdet i följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Om du till exempel vill att endast huvudet ska anslås i Internet Explorer och Utforskaren skapar du DWORD-värden för iexplore.exe och Explorer.exe i en av de här registernycklarna och anger data som 1.

Obs! Om du vill att endast huvudet ska anslås i alla program där Wininet-funktioner används för att anslå data på en webbserver, skapar du ett DWORD-värde med beteckningen * i samma registernyckel och anger värdets data som 1.
Egenskaper

Artikel-id: 831167 – senaste granskning 3 feb. 2011 – revision: 1

Feedback