Så här använder du funktionen för skrivbordsaviseringar i Outlook 2003

Sammanfattning

Microsoft Office Outlook 2003 innehåller en ny funktion för meddelanden om nya e-postmeddelanden som kallas för skrivbordsaviseringar. Denna funktion är aktiverad som standard.

Mer Information

Obs! Skrivbordsaviseringarna visas endast om du har profiler för Microsoft Exchange Server och POP3. Funktionen stöds inte för IMAP4- och HTTP-konton.

Gör så här för att öppna dialogrutan med inställningar för skrivbordsaviseringar:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar.
  3. Klicka på Avancerade e-postalternativ.
  4. Klicka på Inställningar för skrivbordsavisering.
Du kan konfigurera längd och genomskinlighet för aviseringarna i dialogrutan Inställningar för skrivbordsavisering. Avmarkera kryssrutan Visa en skrivbordsavisering om ny e-post om du vill inaktivera funktionen.

Skrivbordsaviseringar visas för nya olästa e-postmeddelanden som levereras till standardinkorgen för standardkontot i din profil. Aviseringarna visas dessutom endast under schemalagda överföringar (skicka/ta emot) eller när ett nytt e-postmeddelande anländer efter den ursprungliga synkroniseringen.

Skrivbordsaviseringar visas inte under den ursprungliga synkroniseringen av ett konto eller när du utför en manuell överföring (skicka/ta emot).

Skrivbordsaviseringen kan utebli eller visas kortare tid än angivet om du använder meddelanderegler som gör att ett nytt e-postmeddelande flyttas från standardinkorgen.

Gör så här om du vill veta mer om funktionen för skrivbordsaviseringar: Klicka på Hjälp om Microsoft OutlookHjälp-menyn, skriv skrivbordsaviseringar i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.
Egenskaper

Artikel-id: 831399 – senaste granskning 30 sep. 2005 – revision: 1

Feedback