Flera dialogrutor är tomma

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

Något av följande inträffar:
 • När du försöker visa någon av följande dialogrutor är den helt eller delvis tom:
  • Sökassistenten
  • Användarkonton
  • Windows Update
  • Hjälp och support
  • Systemåterställning
 • När du försöker starta Microsoft Windows Media Player visas felmeddelandet "Ett internt programfel har inträffat" (eller liknande).
 • Det går inte att skriva ut från Internet Explorer. När du klickar på Arkiv och sedan på Skriv ut visas inte dialogrutan Skriv ut. Förhandsgranskningen är tom.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om en eller flera av inställningarna för Jscript-registernyckeln är felaktiga. Problemet kan också uppstå om filen Jscript.dll saknas eller är skadad.

Lösning

Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning.

Metod 1: Registrera om Jscript.dll och Vbscript.dll

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regsvr32 jscript.dll i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på OK.
 4. Klicka på Start och sedan på Kör.
 5. Skriv regsvr32 vbscript.dll i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på OK.
Om någon av filerna inte registreras som förväntat, eller om ett felmeddelande visas, kan systemfilen saknas eller vara skadad. Så här extraherar du filen som saknas i Microsoft Windows XP:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv msconfig i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på Expandera fil.
 4. Skriv namnet på filen du vill återställa i rutan Fil som ska återställas.
 5. Skriv sökvägen till CAB-filen i Windows XP där du vill återställa filen i rutan Återställ från, eller leta upp CAB-filen genom att klicka på Bläddra från.

  Obs! CAB-filerna lagras i I386-mappen på Windows XP-CD:n.
 6. Skriv sökvägen till platsen där den nya filen ska extraheras i rutan Spara filen i, eller leta upp önskad mapp genom att klicka på Bläddra till.
 7. Klicka på Expandera.
 8. Klicka på OK i dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration. Klicka på Starta om om du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Öppna en dialogruta där problemet som beskrivs i "Symptom" i den här artikeln har uppstått. Om problemet återkommer går du till nästa metod.

Metod 2: Redigera registret

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  Värdet (Standard) ska innehålla följande värde:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  Gör annars följande: dubbelklicka på Standard, skriv C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL i rutan Data och klicka på OK.
 4. ThreadingModel-data ska innehålla följande värde:
  Both
  Dubbelklicka annars på ThreadingModel och skriv Both i rutan Data.
 5. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. Redigera nyckeln genom att upprepa steg 3 och 4, och gå sedan till steg 7.
 7. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. Redigera nyckeln genom att upprepa steg 3 och 4, och gå sedan till steg 9.
 9. Avsluta Registereditorn.
Egenskaper

Artikel-id: 831430 – senaste granskning 21 nov. 2006 – revision: 1

Feedback