Markeringstext visas igen när ett dokument öppnas eller sparas i Word 2003

Symptom

När du öppnar eller sparar ett Microsoft Office Word 2003-dokument visas åter markeringstext (kommentarer, pennanteckningar, infogningar, borttagningar och formateringsändringar) som var avstängda i dokumentet senaste gången det sparades .

Obs!
  • När du döljer ändringar av markeringstext i ett dokument i Word 2002 förblir markeringstexten dold när du öppnar eller sparar dokumentet.
  • När du stänger av markeringstext i ett Word 2003-dokument med hjälp av knappen Visa i verktygsfältet Granska tas inte markeringstexten bort från dokumentet, utan döljs bara.

Orsak

Detta är en förändring av programmets konstruktion för att markeringstext ska visas omedelbart när dokumentet öppnas. Avsikten är att du inte oavsiktligt ska skicka ett dokument med ändringar du inte vill att mottagaren ska se.

Lösning

Så här ändrar du programfunktionen och behåller granskningsalternativen som i Word 2002:
  1. Starta Word 2003 och öppna ditt Word 2003-dokument.
  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  3. Avmarkera kryssrutan Gör dolda markeringar synliga vid sparande och öppnande på fliken Säkerhet.
  4. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.
  5. Gör en ändring i dokumentet, till exempel genom att skriva ett blanksteg, och spara sedan dokumentet.
Obs! Om du inte gör en ändring i dokumentet i steg 5, verkställs kanske inte ändringen av alternativet Gör dolda markeringar synliga vid sparande och öppnande nästa gång du öppnar Word-dokumentet.

Mer Information

Genom alternativet Gör dolda markeringar synliga vid sparande och öppnande visas alla kommentarer, anteckningar, borttagningar och andra typer av ändringar. Om du använder Visa-menyn i verktygsfältet Granska för att dölja vissa eller alla ändringar, och du markerar det här alternativet, visas dina ändringar när du eller en annan användare öppnar filen. Det här alternativet påverkar inte text som är formaterad som dold.
Egenskaper

Artikel-id: 831771 – senaste granskning 16 juni 2006 – revision: 1

Feedback