Maximal storlek för USB-överföringar i olika operativsystem

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs den maximala storleken för USB-överföringar i olika Microsoft Windows-operativsystem.

Microsoft Windows 2000

I Microsoft Windows 2000 bestäms den maximala storleken för en USB-överföring av drivrutinen som laddas för USB-enheten. Den maximala storleken för USB-överföringar bestäms på något av följande sätt:
 • När drivrutinen bestämmer enhetens konfiguration med hjälp av funktionen URB_FUNCTION_SELECT_CONFIGURATION.
 • När drivrutinen bestämmer ett alternativt gränssnitt för enheten med hjälp av funktionen URB_FUNCTION_SELECT_INTERFACE.
I de flesta fall har USB-överföringar i Windows 2000 ingen hårdkodad storleksbegränsning förutom begränsningen som bestäms av klientdrivrutinen.

Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003

Både i Microsoft Windows XP och i Microsoft Windows Server 2003 bestäms den maximala storleken för en USB-överföring av USB-värdstyrenhetens miniportdrivrutin eller av USB-portdrivrutinen (Usbport.sys). (Den maximala storleken för en USB-överföring bestäms inte av enhetens klientdrivrutin.) Om du använder mer än den maximala storleken för en USB-överföring kan överföringsförfrågan misslyckas, eller så visas ett stoppfel på en blå skärm.

När den maximala storleken för en överföring för en slutpunkt är mindre än eller lika med 4 kilobyte (kB) i Windows XP eller Windows Server 2003, delas transaktionen upp av portdrivrutinen i flera överföringar. Teoretiskt gör detta den maximala storleken för en USB-överföring obegränsad för dessa slutpunkter. Microsoft har emellertid inte testat mycket stora överföringar och rekommenderar inte sådana överföringar.

Obs! I Windows XP och Windows Server 2003 sprids för närvarande inte den maximala storleken för USB-överföringar till klientdrivrutinen. Detta kan ändras i framtida versioner av Windows.

Mer Information

Maximal storlek för USB-överföringar

Windows 2000

ÖverföringstypMaximumTransferSizeRapporterat fel
Kontrollslutpunkt 04 kBUSBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Kontroll (andra slutpunkter)64 kBObestämd
AvbrottObestämdInget
UHCI BulkObestämdInget
OHCI BulkObestämd (se anmärkning)Inget


Observera följande om överföringar i Windows 2000:
 • Om du överskrider begränsningen 255 paket per USB-begärandeblock (URB) i isokrona slutpunkter med full hastighet kan följande felmeddelande visas:
  USBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
 • När du skriver en drivrutin måste du vara medveten om förhållandet mellan prestanda och resurser vid användning av stora överföringar.
 • Microsoft rekommenderar inte mycket stora massöverföringar eller avbrottsöverföringar på grund av resursbegränsningar som exponeras av OHCI-drivrutinen (Open Host Controller Interface).
 • Begäranden på standardkontrollslutpunkten är begränsade till 4 kB för kompatibilitet med tidigare versioner av drivrutiner. USB-specifikationen begränsar andra kontrollöverföringar till 64 kB. Det finns emellertid ingen specifik begränsning i USB-drivrutinstacken för icke-kontrollslutpunkter. Resultatet av att ange en överföring som överstiger 64 kB på en icke-kontrollslutpunkt är odefinierat.
 • Sammansatta enheter i Windows 2000 har en maximal överföringsstorlek av 4 kB när funktionen URB_FUNCTION_SELECT_CONFIGURATION används för att ange den maximala storleken för en överföring. För att begränsningen ska undvikas måste funktionen URB_FUNCTION_SELECT_INTERFACE användas i drivrutiner. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  200977 PRB: Det går inte att ange maximal överföringsstorlek för en sammansatt USB-enhet

Windows XP och Windows Server 2003

I följande tabell anges teoretiska, inte praktiska, gränser.

Obs! Microsoft rekommenderar inte mycket stora överföringar.

ÖverföringstypMaximumTransferSizeRapporterat fel
Control Endpoint 04 kBUSBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Kontroll (andra slutpunkter)64 kBBugcheck 0xFE
AvbrottObegränsadInget
UHCI BulkObegränsadInget
OHCI Bulk256 kBBugcheck 0xFE
EHCI Bulk4 MBBugcheck 0xFE


Isokrona slutpunkter med full hastighet är begränsade till 255 paket per URB. Isokrona slutpunkter med hög hastighet är begränsade till 1024 paket per URB. Om gränserna överskrids visas följande USBD-felmeddelande:
USBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Egenskaper

Artikel-id: 832430 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback