Körbara filer eller DLL-filer kan inte hittas i Windows XP

Symptom

Vid försök att köra ett program på en dator med Microsoft Windows XP körs inte programmet, eftersom de körbara filerna eller DLL-filerna inte hittas.

Orsak

Detta kan inträffa om datorns PATH-miljövariabel är längre än 1 024 tecken när programmet installeras. Datorns PATH-miljövariabel är begränsad till 1 023 tecken, plus det avslutande nulltecknet, vilket blir totalt 1 024 tecken. När programmet startas trunkeras sökvägen till 1 024 tecken, och denna trunkerade version skrivs sedan tillbaka till registret.

Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows XP 64-bitarsversioner

Datum Tid Version Storlek FilnamnPlattform
---------------------------------------------------------------------
27-apr-2004 00:00 6.0.2800.1515 130 560 Fldrclnr.dll IA-64
27-apr-2004 00:00 5.1.2600.1520 1 272 320 Msgina.dll IA-64
27-apr-2004 00:00 6.0.2800.1520 14 377 984 Shell32.dll IA-64
27-apr-2004 00:00 5.1.2600.1515 2 018 816 Sxs.dll IA-64
27-apr-2004 00:00:00 5.1.2600.1520 497 664 Sysdm.cpl
27-apr-2004 00:00 5.1.2600.1520 1 714 176 Userenv.dll IA-64
27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1515 82 432 Wfldrclnr.dll x86
26-apr-2004 22:52 5.1.2600.1520 646 144 Winlogon.exe IA-64
27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520 995 328 Wmsgina.dll x86
27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1520 8 349 184 Wshell32.dll x86
27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1515 676 864 Wsxs.dll x86
27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520 275 456 Wsysdm.cpl
27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520 675 840 Wuserenv.dll x86
11-apr-2004 04:04 5.1.2600.1515 593 408 Wxpsp2res.dll x86
11-apr-2004 03:33 5.1.2600.1515 592 896 Xpsp2res.dll IA-64
11-apr-2004 02:18 6.0.2800.1515 2 639 360 Comctl32.dll IA-64
27-apr-2004 00:00:00 1 813 Controls.man
27-apr-2004 00:00:00 623 Comctl.man
Windows XP 32-bitarsversioner
   Datum       Tid    Version        Storlek FilnamnPlattform
---------------------------------------------------------------------
27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1515 82 432 Fldrclnr.dll x86
27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520 995 328 Msgina.dll x86
27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1520 8 349 184 Shell32.dll x86
27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1515 676 864 Sxs.dll x86
27-apr-2004 00:13:00 5.1.2600.1520 275 456 Sysdm.cpl x86
27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520 675 840 Userenv.dll x86
26-apr-2004 23:52 5.1.2600.1520 519 168 Winlogon.exe x86
11-apr-2004 04:04 5.1.2600.1515 593 408 Xpsp2res.dll x86
27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1515 921 600 Comctl32.dll x86
27-apr-2004 00:13:00 1 812 Controls.man
27-apr-2004 00:13 621 Comctl.man

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Mer Information

Efter installation av den här snabbkorrigeringen eller Windows XP Service Pack 2 (SP2) utökas gränsen för PATH-miljövariabeln till 2 048 tecken.
Om du vill veta mer om standardterminologi för Microsoft-programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar


Obs! Även efter att snabbkorrigeringen har lagts till, kommer hanteringsaliset ENVIRONMENT (Win32_Environment provider) i WMI att misslyckas om variabeln PATH har fler än 1023 tecken.
Egenskaper

Artikel-id: 832978 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback