Ta bort Exchange Server 2003 från datornViktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
En version av den här artikeln för Microsoft Exchange 2000 Server finns i 260378 .


BUG #: 16199 (Content Maintenance)

Varning! Innan du tar bort en Microsoft Exchange Server 2003-server från en produktionsmiljö med flera servrar måste du känna till serverns alla roller. Vidta åtgärder för att flytta rollerna till en annan server innan du följer instruktionerna i den här artikeln för borttagning av Exchange Server. Servern kan till exempel ha speciella roller, som server för webbplatsmappar eller huvudserver för flödesgrupp, eller så kan servern finnas med som brohuvudserver på en anslutare, till exempel en SMTP-anslutare eller en flödesgruppsanslutare.

Om du inte överför dessa roller till en annan server innan du tar bort Exchange-servern kan det få negativa konsekvenser som följande:

 • E-postflödet kan stoppas om servern är brohuvudserver för meddelanden.
 • Ledig/upptagen-problem kan uppstå om servern är server för webbplatsmappar.
 • E-postflödet kan påverkas negativt om servern är huvudserver för flödesgruppen, eftersom länkstatusdata för övriga servrar på webbplatsen inte uppdateras för servrarna, och länkstatusdata för övriga servrar på webbplatsen inte uppdateras till andra webbplatser.
 • Det kan också uppstå andra negativa effekter, beroende på serverns roll.

Om denna Exchange-server är den enda servern på webbplatsen är rollöverföringar inget problem.

Om du vill veta mer om vissa roller för en Exchange-server och hur du flyttar dem, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

822931 Ta bort den första Exchange 2003-serverdatorn från administratörsgruppen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Sammanfattning

I den här artikeln får du veta hur du tar bort Microsoft Exchange Server 2003 automatiskt eller manuellt från en dator.

Innan du tar bort Exchange 2003 måste du koppla från alla användare med aktiva postlådor från postlådorna på Exchange-servern. När du har gjort det kan du ta bort Exchange 2003 med installationsprogrammet för programmet.

Om detta inte fungerar kan du ta bort Exchange 2003 manuellt. I så fall måste du först inaktivera alla Exchange-tjänster och sedan ta bort alla registernycklar som ingår i Exchange-installationen med hjälp av Registereditorn. När du har tagit bort registernycklarna måste du ta bort och sedan installera om Microsoft Internet Information Services (IIS). Du måste sedan installera om alla Service Packs och säkerhetsuppdateringar som har installerats på servern.

Om du har en klusterserver ska du inte ta bort de gemensamma filerna, eftersom detta medför att även klustertjänsten tas bort. Om den tas bort måste den installeras om.

INLEDNING

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort Microsoft Exchange Server 2003 från datorn. Innan du tar bort Exchange 2003 måste du koppla från alla användare med aktiva postlådor från postlådorna på Exchange-servern. Du kan sedan köra installationsguiden för Exchange Server 2003 och klicka på alternativet Ta bort för de installerade komponenterna på skärmen där du väljer komponenter.Om du inte kan använda installationsguiden för Exchange Server 2003 för att ta bort Exchange 2003 kan du använda Registereditorn för att manuellt ta bort registerinställningarna för Exchange 2003.

Använda snapin-modulen Active Directory - användare och datorer för att koppla från alla användare med aktiva postlådor

Du kan inte ta bort Exchange 2003-komponenterna om det fortfarande finns postlådor för användare med aktiva postlådor på Exchange-servern. Så här använder du snapin-modulen Active Directory - användare och datorer för att koppla från alla användare med aktiva postlådor:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Active Directory - användare och datorer.
 2. Expandera domän och klicka sedan på Användare..

  I detta steg är domän platshållare för namnet på din domän.
 3. Håll CTRL nedtryckt, klicka på användarnamnet för varje användare som har en postlåda på servern, högerklicka på användarnamnen du har markerat, klicka på Exchange-aktiviteter och släpp CTRL.
 4. Klicka på Ta bort e-postkonto i listan Välj en aktivitet och klicka på Nästa.
 5. Klicka på Nästa på sidan Ta bort e-postkonto.
 6. Vänta på att e-postkontona ska tas bort och klicka sedan på Slutför.

Köra installationsprogrammet för Exchange Server 2003 för att ta bort de installerade komponenterna

Du kan ta bort Exchange-komponenterna genom att köra installationsprogrammet för Exchange Server 2003 från Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen på datorn med Exchange Server 2003. Följ instruktionerna nedan.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Klicka på Microsoft Exchange i listan Installerade program och klicka sedan på Ändra/ta bort.
 4. Klicka på Nästa i installationsguiden för Microsoft Exchange.
 5. I listan Åtgärd på sidan för val av komponent klickar du på nedpilen intill varje installerad komponent och sedan på Ta bort.

  Obs! Installerade komponenter är förbockade i listan Åtgärd. När du klickar på Ta bort ersätts bocken av ordet Ta bort.
 6. Klicka två gånger på Nästa.
 7. Klicka på Slutför.

Ta bort Exchange 2003 manuellt

Om du inte kan ta bort Exchange 2003 med hjälp av Lägg till/ta bort program kan du använda Registereditorn för att ta bort Exchange-posterna från registret. Innan du redigerar registret måste du stoppa och inaktivera alla Exchange 2003-tjänster på datorn.

Stoppa och inaktivera Exchange 2003-tjänster

Följande tabell innehåller de viktigaste Exchange Server 2003-tjänsterna:
NamnBeskrivning
Distributed Transaction Coordinator Samordnar transaktioner som är spridda över flera databaser, meddelandeköer och filsystem.
Tjänsten Internet Information Services (IIS) AdminGer möjlighet att administrera den virtuella Exchange HTTP-servern i IIS-snapin-modulen.
Microsoft Exchange EventÖvervakar mappar och genererar händelser för Exchange Server 5.5-program.
Microsoft Exchange Internet Message Access Protocol (IMAP4)Ger Exchange IMAP4-tjänster.
Microsoft Exchange Information StoreHanterar Exchange-informationslagring.
Microsoft Exchange Management ServiceÄr värd för Exchange WMI-providers
Microsoft Exchange Message Transfer Agent (MTA) Stacks Ger Exchange X.400-tjänster.
Microsoft Exchange Post Office Protocol version 3 (POP3)Ger Exchange POP3-tjänster.
Microsoft Exchange Routing EngineBearbetar information om Exchange-meddelandeflöde och länkstatus.
Microsoft Exchange Site Replication ServiceReplikerar Exchange-information i organisationen.
Microsoft Exchange System AttendantÖvervakar Exchange och tillhandahåller nödvändiga tjänster.
Network News Transfer Protocol (NNTP)Transporterar diskussionsgruppsmeddelanden i nätverket.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)Transporterar e-post i nätverket.
World Wide Web Publishing ServiceGer HTTP-tjänster för Exchange och IIS.
Så här stoppar och inaktiverar du Exchange 2003-tjänster:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Tjänster.
 2. Högerklicka på en Exchange-tjänst i listan Namn och klicka sedan på Stoppa.
 3. När tjänsten har avbrutits högerklickar du på den igen och klickar sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på Inaktiverad i rutan Startmetod, och klicka sedan på OK.
 5. Upprepa steg 1 till och med 4 för varje Exchange-tjänst.

Använda Registereditorn för att ta bort Exchange-registernycklarna

Ta bort Exchange-registernycklarna enligt följande instruktioner.

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
 3. Högerklicka på Exchange och klicka sedan på Ta bort. Klicka på Ja i dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel.
 4. Upprepa steg 2 och 3 för följande registernycklar:
RegisternyckelDefinition
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DAVEXWebDAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFSMicrosoft Exchange Installable File System
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ExIPCEpoxy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXOLEDBExchange OLE DB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IMAP4Svc
Microsoft Exchange IMAP4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeActiveSynchNotifyMicrosoft Exchange ActiveSynch Notifications
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADDXAMicrosoft Exchange Active Directory Connection Agreements
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeAL
Microsoft Exchange-adresslistor
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccessMicrosoft Exchange-åtkomst till Active Directory
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeESMicrosoft Exchange Event
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeFBPublishMicrosoft Exchange Publish Free/Busy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeISMicrosoft Exchange Information Store
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMGMTMicrosoft Exchange Management
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTAMicrosoft Exchange Message Transfer Agent Stacks
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMU
Microsoft Exchange Directory Service to Metabase
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOMAMicrosoft Exchange Outlook Mobile Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA
Microsoft Exchange System Attendant
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS
Microsoft Exchange Site Replication Service
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport
Microsoft Exchange-meddelandeflöde
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEBMicrosoft Exchange Outlook Web Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\POP3Svc
Microsoft Exchange POP3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc
Microsoft Exchange Routing Engine
Om det finns en Notes- eller GroupWise-anslutning installerad på servern med Exchange Server 2003 ska du ta bort de tillhörande registerposterna i HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services:
 • Allt som börjar med LME-
 • Allt som börjar med SERVERNAME-LME
Om Microsoft Office 2003, Office XP eller Microsoft Windows SharePoint-tjänsten inte är installerade ska du ta bort de tillhörande registerposterna i HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services:
 • MSSEARCH
Dessutom måste du byta namn på mappen enhet:\Program\Microsoft Integration\Microsoft Exchange 2003. Byt t ex namn på Enhet:\Program\Microsoft Integration\Microsoft Exchange till Enhet:\Program\Microsoft Integration\Microsoft Exchange gammal.

Ta bort och installera om IIS-komponenten (Internet Information Services)

Använd någon av följande metoder för att ta bort och installera om IIS, beroende på miljö:
För Windows 2000-baserade klusternoder och fristående servrar med Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows Server 2003
Viktigt! Om datorn är en klusterserver ska du endast ta bort IIS-komponenten, inte de gemensamma filerna. Om du gör det tar du även bort klustertjänsten och måste installera om den.

Obs! Anteckna alla Service Pack-versioner och säkerhetsuppdateringar som är installerade på datorn. De måste installeras om.

Så här tar du bort IIS-komponenten:
 1. På en dator med Microsoft Windows 2000 Server:
  1. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
  3. Avmarkera kryssrutan Internet Information Services (IIS) i listan Komponenter.

   Obs! Om datorn är en klusterserver klickar du på Information, avmarkerar alla kryssrutor för underkomponenter utom Delade filer och klickar på OK.
  4. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
  På en dator med Microsoft Windows Server 2003:
  1. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
  3. Klicka på Programserver och sedan på Information.
  4. Avmarkera kryssrutan ASP.NET och sedan kryssrutan Internet Information Services.
  5. Klicka på OK i dialogrutan Programserver.
  6. Klicka på Nästa i Guiden Windows-komponenter.
 2. Starta om servern.
 3. Starta Utforskaren och leta sedan upp mappen Exchsrvr.
 4. Byt namn på den till Exchsrvrold.
 5. Ta bort följande fil från mappen %systemroot%\system32\inetsrv. För Windows Server 2003 tar du bort filen Metabase.xml. För Windows 2000 Server tar du bort filen Metabase.bin.

  Obs! Guiden Windows-komponenter kan redan ha tagit bort filen Metabase.xml eller Metabase.bin.
 6. Installera om IIS-komponenten.

  På en dator med Windows 2000 Server:
  1. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
  3. Markera kryssrutan Internet Information Services (IIS) i listan Komponenter.
  4. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
  På en dator med Windows Server 2003:
  1. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
  3. Klicka på Programserver och sedan på Information.
  4. Markera kryssrutan ASP.NET och sedan kryssrutan Internet Information Services.
  5. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
  Obs! Om Windows Server 2003 körs på datorn måste du installera om ASP.NET samt SMTP- och NNTP-tjänsterna.
 7. Installera om alla Service Pack-versioner och säkerhetsuppdateringar som fanns på servern.
För Windows Server 2003-baserade klusternoder
Gör så här för att ta bort och installera om IIS på en Windows Server 2003-baserad klusternod.

Obs! Dessa instruktioner gäller av- och ominstallation av IIS på en passiv nod i ett serverkluster.
 1. Ta bort IIS från den passiva klusternoden så här:
  1. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
  2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
  3. Klicka på Programserver och sedan på Information.
  4. Avmarkera kryssrutorna ASP.NET och Internet Information Services, och klicka på OK.
  5. Klicka på Nästa.
  6. Klicka på Slutför på guidesidan Guiden Windows-komponenter slutförs.
 2. Avlägsna den passiva klusternoden från serverklustret så här:
  1. Starta Klusteradministratören på serverklustrets aktiva nod och anslut till önskat kluster.
  2. Expandera klustret i Klusteradministratören, högerklicka på den passiva noden och klicka sedan på Stoppa klustertjänsten.
  3. Högerklicka på den passiva noden, klicka på Avlägsna nod och klicka sedan på Ja när följande meddelande visas:
   När du avlägsnar en nod förhindrar du att den deltar i klustret. Vill du avlägsna noden nodnamn från klustret?
 3. Tvinga klustertjänsten till okonfigurerat läge på den avlägsnade klusternoden. Gör så här:
  1. Klicka på Start på den aktiva klusternoden, klicka på Kör, skriv cmd och klicka på OK.
  2. Skriv följande kommando på kommandoraden och tryck på RETUR:
   cluster node NetBIOS-namn /force
   Ersätt NetBIOS-namn med den avlägsnade nodens NetBIOS-namn.
 4. Starta om den avlägsnade noden.
 5. Anslut den nyligen avlägsnade klusternoden till serverklustret. Gör så här:
  1. Starta Klusteradministratören på serverklustrets aktiva nod och anslut till önskat kluster.
  2. Högerklicka på klusternamnet, peka på Ny och klicka sedan på Nod.
  3. Följ instruktionerna i guiden Lägg till nod för att lägga till den avlägsnade noden på nytt i klustret.
 6. Installera om IIS på klusternoden som lades till. Gör så här:
  1. Klicka på Start på den passiva klusternoden, klicka på Kör, skriv cmd och klicka på OK.
  2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
  3. Klicka på Programserver och sedan på Information.
  4. Markera kryssrutorna ASP.NET och Internet Information Services, och klicka på OK.
  5. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.

   Obs! Du kan även installera om SMTP- och NNTP-tjänsterna.
 7. Installera om alla Service Pack- och säkerhetsuppdateringar som fanns på servern.

Ta bort Exchange 2003-serverobjektet från programmet Exchange 5.5 Admin

Om Exchange 2003 är installerad på en befintlig Microsoft Exchange Server 5.5-webbplats och du använder programmet Exchange 5.5 Admin, måste du ta bort Exchange 2003-serverobjektet från Exchange 5.5 Admin.

Obs! Du måste kanske ta bort Active Directory-objekt som är associerade med servern du tog bort.

Ta bort Exchange 2003-servern från Active Directory

Så här tar du bort Exchange 2003-servern från Active Directory:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Microsoft Exchange och klicka på System Manager.
 2. Expandera Administrative Groups/namn_ på_administrativ_grupp/Servers.

  Obs! I detta steg är namn_ på_administrativ_grupp en platshållare för namnet på din administrativa grupp.
 3. Högerklicka på namnet på Exchange 2003-servern du vill ta bort, klicka på Alla aktiviteter och klicka på Ta bort server.
Detta medför att alla referenser till servern i Active Directory tas bort, och att alla attribut som aktiverar postlådor tas bort från alla Active Directory-användare som har postlådor på servern du tog bort.

Om du inte kan installera eller köra Exchange System Manager kan du kanske använda snapin-modulen ADSI Edit för att manuellt ta bort tillräckligt många serverattribut, så att du kan försöka göra en ominstallation. Med den här metoden rensas inte referenser till serverobjekt utanför serverns egen behållare. Microsoft rekommenderar inte att du använder den här metoden om du inte tänker installera om servern omedelbart i samma administratörsgrupp, eftersom du kanske manuellt måste ta bort eller redigera många attribut för objekt i hela Active Directory.

Snapin-modulen ADSI Edit är tillgänglig i Windows supportverktyg.

Om du vill veta mer om hur du installerar supportverktyg för Windows 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

301423 Installera supportverktyg för Windows 2000 på en dator med Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Varning! Om du använder snapin-modulen ADSI Edit, LDP-verktyget eller någon annan LDAP version 3-klient och felaktigt ändrar attributen för Active Directory-objekt kan det medföra allvarliga problem. I så fall kan du bli tvungen att installera om Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 eller både Windows och Exchange. Microsoft kan inte garantera att problem som kan uppstå vid felaktiga ändringar av attribut till Active Directory-objekt kan lösas. Ändra attributen på egen risk.

Så här använder du snapin-modulen ADSI Edit för att ta bort en Exchange 2003-server från en Exchange 2003-administratörsgrupp:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Supportverktyg för Windows 2000, peka på Verktyg och klicka på ADSI Edit.

 2. Expandera följande objekt:
  Konfigurationsbehållare
  CN=Configuration, DC=domännamn,DC=com
  CN=Tjänster
  CN=Microsoft Exchange
  CN=organisationsnamn
  CN=Administratörsgrupper
  CN=namn_på_administrativ_grupp_eller_namn_på_Exchange5.5-plats
  CN=Servrar

  Obs! I denna procedur är domännamn platshållare för namnet på din domän, organisationsnamn är platshållare för namnet på din organisation och namn_på_administrativ_grupp_eller_namn_på_Exchange5.5-plats är platshållare för namnet på din administrativa grupp eller Exchange 5.5-plats.
 3. Högerklicka på Exchange 2003-serverobjektet och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Yes i varje adsiedit-dialogruta där du ombeds bekräfta borttagningen.
Egenskaper

Artikel-id: 833396 – senaste granskning 25 nov. 2007 – revision: 1

Feedback