Beskrivning av verktyget för borttagning av teckensnittet Bookshelf Symbol 7

Sammanfattning

Microsoft har publicerat ett borttagningsverktyg för teckensnittet Bookshelf Symbol 7. Verktyget används för att ta bort teckensnittet Bssym7.ttf, som ingår i Microsoft Office 2003 och har visat sig innehålla oacceptabla symboler.

I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och använder verktyget.

Mer Information

För att kunna använda verktyget på en dator med Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Microsoft Server 2003 måste du vara inloggad på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.

Så här hämtar och kör du verktyget:
  1. Besök följande Microsoft-webbplats:
  2. Klicka på Hämta.
  3. Spara verktyget i den markerade mappen genom att klicka på Spara.
  4. Leta reda på den hämtade filen i Utforskaren, och kör sedan verktyget genom att dubbelklicka på filen.
  5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort teckensnittet Bookshelf Symbol 7.
  6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
  7. När du ser ett meddelande om att teckensnittet har tagits bort klickar du på OK.
Obs! När du tar bort teckensnittet Bssym7.ttf på en dator med en japansk version av Office 2003, visas kanske vissa fonetiska symboler inte på rätt sätt.
Egenskaper

Artikel-id: 833404 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback