Verktyget Ta bort dolda data för Office 2003 och Office XP

Sammanfattning

Tillägget Ta bort dolda data är ett verktyg som kan användas för att ta bort personliga eller dolda data som inte är omedelbart synliga när dokumentet visas i ett Microsoft Office-program.

Ta bort dolda data kan användas på enstaka filer från Microsoft Office XP eller Microsoft Office 2003 eller på flera filer samtidigt från kommandoraden. I båda fallen måste programmet som användes för att skapa dokumentet vara installerat.

Mer information om tillägget Ta bort dolda data och hur du hämtar det finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer om kända problem kända problem och frågor som inte tas upp i Readme-filen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

834636 Kända problem med tillägget Ta bort dolda data för Office 2003 och Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842684 Kända problem med version 1.1 av tillägget Ta bort dolda data för Office 2003 och Office XP


Så här avgör du vilken version av Ta bort dolda filer som är installerad på datorn:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Verktyget Ta bort dolda data i listan över installerad program och sedan på länken Klicka här om du vill se supportinformation.
 4. Med hjälp av följande tabell kan du avgöra vilken version av Ta bort dolda data som har installerats.

  Utgiven versionVersion
  Verktyget Ta bort dolda data 1.111.0.6361.0
  Verktyget Ta bort dolda data 1.06.00.2600.0000

Mer Information

Följande är en översättning av ReadMe-filen för tillägget Ta bort dolda data. Filen finns i följande mapp efter installation av tillägget:
sökväg\Program\Microsoft Office\Remove Hidden Data Tool\1033

Microsoft Office 2003 ReadMe-fil: tillägget Ta bort dolda data

© 2003 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Det här dokumentet innehåller ny information om tillägget Ta bort dolda data för Microsoft Office 2003. I avsnittet Innehåll anges vilken information som ingår i filen. Ny information om enskilda Office-produkter finns i Viktigt-filen för respektive produkt.

Ta bort dolda data är ett tillägg för Microsoft Office 2003 och Microsoft Office XP som gör det möjligt att permanent ta bort dolda data och samarbetsdata från Microsoft Word-, Microsoft Excel- och Microsoft PowerPoint-filer.

Så använder du dokumentet

Om du vill läsa den här filen på skärmen maximerar du webbläsarfönstret. Om du vill skriva ut filen klickar du på Skriv ut i verktygsfältet.

Innehåll

Översikt

När du distribuerar ett Office-dokument elektroniskt kan det innehålla information som du inte vill sprida, till exempel information som gör att du kan samarbeta med andra för att skriva och redigera dokumentet eller dold information som visar vem som har arbetat med dokumentet.

Tillägget Ta bort dolda data är ett verktyg som kan användas för att ta bort personlig eller dold information som inte är omedelbart synlig när dokumentet visas i ett Microsoft Office-program.

Ta bort dolda data kan användas på enstaka filer inifrån ett Office XP- eller Office 2003-program eller på flera filer från kommandoraden. I båda fallen måste programmet som dokumentet skapades med vara installerat.

Obs!

Använd inte Ta bort dolda data förrän filen är klar för publicering. Viss information som tas bort med verktyget används nämligen i Office för samarbetsfunktioner som Spåra ändringar, Kommentarer och Skicka för granskning, och funktionerna fungerar inte när tillägget Ta bort dolda data har använts.

Ta bort dolda data är gjort för att ta bort vissa typer av data från Office-filer permanent, automatiskt och utan frågor. Normalt ombeds användaren spara filen med ett nytt filnamn.

Spara alltid med ett nytt filnamn i stället för att skriva över den ursprungliga filen, så att det finns en kopia av dokumentet med alla ursprungliga data.

Om du vill ändra språk för Ta bort dolda data måste du avinstallera tillägget och sedan hämta en ny kopia av Ta bort dolda data för det aktuella språket. När tillägget på det nya språket har installerats ersätter det den tidigare versionen av tillägget. I alla kopior av Ta bort dolda data, på alla språk, ingår en engelskspråkig version som stöder kommandoradsverktyget.

Verktyget kan inte ta bort dolda data från följande filtyper:
 • Dokument med Rights Management-behörighet
 • Skyddade dokument
 • Digitalt signerade dokument
 • Delade arbetsböcker
Om du försöker använda verktyget på en fil av detta slag stannar det och ett felmeddelande visas. Originalfilen har inte ändrats.

Åter till innehåll

Systemkrav

Operativsystem som stöds: Microsoft Windows XP SP1 eller senare, Microsoft Windows 2000 SP4 eller senare eller Microsoft Windows Server 2003

Den här filen kan användas i följande Office-program:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Word 2002, SP2 eller senare
 • Microsoft Excel 2002, SP2 eller senare
 • Microsoft PowerPoint 2002, SP2 eller senare
Programmet som dokumentet skapades i måste vara installerat för att tillägget ska kunna köras. Dessutom måste din Office-version vara samma som eller nyare än versionen för dokumentet där Ta bort dolda data ska köras. Verktyget kan till exempel köras i ett Office 2000-dokument med hjälp av Office 2003, men inte i ett Office 2003-dokument med hjälp av Office XP.

Ta bort dolda data kan användas i Word-dokument, Excel-kalkylblad och PowerPoint-presentationer samt webbsidor och enkla webbsidefiler, skapade i Word, Excel och PowerPoint. Det fungerar inte med några andra dokumentformat.

Åter till innehåll

Datatyper som kan tas bort

Följande datatyper tas bort automatiskt.
 • Kommentarer
 • Tidigare författare och redigerare
 • Användarnamn
 • Personlig sammanfattningsinformation
 • Revisionsmarkeringar I verktyget accepteras alla revisioner som angetts i dokumentet. Därmed motsvarar innehållet vyn Slutversion med markeringar i verktygsfältet Granska.
 • Borttagen text Dessa data tas bort automatiskt.
 • Versioner
 • VB-makron. Beskrivningar och kommentarer tas bort från modulerna.
 • ID-numret som används för att identifiera dokumentet när ändringar förs samman i originaldokumentet.
 • Cirkulationslistor
 • E-posthuvuden
 • Scenariokommentarer
 • Unika identifierare (endast Office 97-dokument)
Obs! Genom Ta bort dolda data aktiveras också funktionen Ta bort personlig information. Om du vill veta mer om denna söker du efter "Ta bort personlig information" i programmets hjälpfunktion.

Åter till innehåll

Kända problem

 • Excel: Skrivarsökvägar tas bort i Excel 2003 men inte i Excel 2002.
 • Excel: Länken till en stödjande extern arbetsbok rensas inte bort från en enkel Excel-webbsidefil.
 • Om Ta bort dolda data oväntat stängs av visas ett tomt Anteckningar-fönster, och en loggfil kan finnas kvar i den temporära katalogen. Stäng fönstret genom att klicka på Arkiv och Avsluta. Ta bort loggfilen genom att ta bort innehållet i den temporära katalogen i mappen Lokala inställningar.
 • Om du stänger Ta bort dolda data innan granskningen av ett dokument är klar kan en eller flera temporära filer finnas kvar i målkatalogen. Ta bort filerna genom att ta bort dem från målkatalogen.
 • Enkla webbsidefiler som har granskats med verktyget kan innehålla namnet på en slumpmässigt genererad temporär fil i formatet file:///c:/<nummer>/. Numret i namnet baseras på den enkla webbsidefilens namn och kan inte spåras tillbaka till datorn.
 • Befintliga dolda slumpmässiga nummer, som används för att öka exaktheten vid koppling och lagras i Word-filer, tas inte bort.
 • När Ta bort dolda data körs från kommandoraden fungerar det inte i XML-dokument som har skapats i Word, Excel eller PowerPoint.
Åter till innehåll

Grundläggande användning

Installera Ta bort dolda data, öppna dokumentet som ska granskas och klicka på Ta bort dolda dataArkiv-menyn.

Obs! Om kommandot Ta bort dolda data inte syns på Arkiv-menyn kontrollerar du följande:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Säkerhet.
 2. Klicka på Makrosäkerhet under Makrosäkerhet.
 3. Klicka på fliken Betrodda utgivare.
 4. Markera kryssrutan Alla tillägg och mallar som är installerade är tillförlitliga och klicka två gånger på OK.
När du har angett ett filnamn tas angivna dolda data bort automatiskt. Mer information finns i Datatyper som kan tas bort.

Obs!

Spara alltid filen med ett nytt namn i stället för att skriva över den ursprungliga filen, så att det finns en kopia av dokumentet med alla ursprungliga data.

Det går inte att spara dokument som mallar med Ta bort dolda data.

Åter till innehåll

Kommandoraden

Så här kör du Ta bort dolda data från kommandoraden:
 1. Avsluta alla instanser av Excel, Word, Outlook och PowerPoint innan du startar kommandoradsverktyget.
 2. Klicka på KörStart-menyn.
 3. Skriv cmd och tryck på RETUR.
 4. Växla till katalogen med filen OFFRHD.EXE. Normalt är detta katalogen där Ta bort dolda data har installerats.
 5. Skriv syntaxen för önskad aktivitet vid kommandotolken.
Obs!

Även om dokumentprogrammet inte syns körs det i bakgrunden. Om en dialogruta öppnas i programmet gör Ta bort dolda data uppehåll tills dialogrutan stängs. Om dialogrutan är öppen i mer än 120 sekunder avslutas programmet, och Ta bort dolda data går vidare till nästa fil eller stängs om det har nått den sista filen.

Du kan skriva ett snedstreck (/) eller ett bindestreck (-) som en flagga före parametrar. Flaggor är inte skiftlägeskänsliga.

Om du skriver flera flaggor identifieras bara den första.

Du måste skriva parametern /source först, följd av den valfria parametern /destination. Alla övriga parametrar kan komma i vilken ordning som helst.

Om du skriver ett snedstreck (/) i slutet av källkatalogens namn fungerar inte verktyget.

Syntaxen för OFFRHD.EXE är följande:
OFFRHD [/?] källa [mål] [/O] [/R] [/F:filtyp] [/L: loggfil] [/A]
ParameterBeskrivning
källaObligatorisk. Anger enheten, katalogen och filerna du vill ta bort personlig information från. Kan vara valfritt giltigt sökvägsnamn.
målValfritt. Anger en plats för genomsökta filer. Om du inte anger detta fält sparas alla filer i samma katalog med ett suffix som anger aktuellt datum. -C010503 anger till exempel den 5 januari 2003. Om målfilen redan finns skrivs den över.
/OAnger att du inte behöver bekräfta att du vill skriva över en befintlig fil.
/RAnger att innehållet i källkatalogen och alla dess underkataloger kommer att granskas.
/F:filtypAnge formatet för målfiler.
/F:HAnger HTML.
/F:MAnger MHTML.
/F:BAnger binärt dokumentformat. Om du inte anger något värde för den här parametern sparas filer normalt i samma format som källfilen.
/L:loggfilAnger en plats för lagring av loggfilen. Om du inte anger någon plats visas loggen när verktyget har körts.
/AAnger att en rapport om problem i filen genereras men att inga data tas bort.
/:?Visar en lista över alla tillgängliga parametrar.
Åter till innehåll

Loggfil

När filerna har granskats visas resultatet i en loggfil, som du kan spara för senare bruk.

Åter till innehåll

Använda Ta bort dolda data med IRM

I Office 2003 kan du inte använda verktyget på IRM-skyddade dokument om du inte äger dokumentet eller har "Ändra"-behörighet med möjlighet till "programmässig åtkomst av innehåll".

Så här tilldelar du behörighet att köra Ta bort dolda data i IRM-skyddade dokument:
 1. Klicka på Behörighet, Begränsa behörighet somArkiv-menyn.
 2. Markera användarkontot (vanligen ditt eget) som ska användas för att skapa eller öppna innehållet, och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på Fler alternativ i dialogrutan Behörighet.
 4. Klicka på användarkontot du vill ge behörighet åt. (Användarkontot måste ha Ändra-behörighet i dokumentet för att kunna använda Ta bort dolda data.)
 5. Klicka på Programmässig åtkomst av innehåll och OK.
Åter till innehåll
Egenskaper

Artikel-id: 834427 – senaste granskning 16 juni 2006 – revision: 1

Feedback