Felmeddelande vid körning av en tilläggs- eller tabellfråga eller vid dataimport i en stor Access-databasfil: "Ogiltigt argument"

BUG #: 17019 (Content Maintenance)Den här artikeln gäller Microsoft Access-databasfiler (MDB- eller ACCDB-filer). Måttlig: kräver grundläggande kunskaper om makron, kodning och interoperabilitet.

Symptom

När du försöker köra en tilläggs- eller tabellfråga eller importera data till en stor Microsoft Access-databasfil visas följande felmeddelande:
Ogiltigt argument.
Det här problemet uppstår när Access-databasens storlek närmar sig gränsen 2 GB (gigabyte).

Workaround

För att undvika det här problemet måste du minska Access-databasfilens storlek med någon av följande metoder:

Metod 1: Komprimera Access-databasfilen

Du kan minska Access-databasfilens storlek genom att köra verktyget Komprimera och reparera databas så här:

Obs! Om du vill komprimera en delad Access-databasfil som finns på en server eller i en delad mapp, måste du se till att ingen annan användare i nätverket har öppnat Access-databasfilen. Du måste öppna Access-databasfilen exklusivt.
 1. Starta Access.
 2. Peka på DatabasverktygVerktyg-menyn, och klicka sedan på Komprimera och reparera databas.

  Obs! I Access 2007 gör du så här: klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Hantera och klicka på Komprimera och reparera databas.
 3. Markera Access-filen du vill komprimera i dialogrutan Databas att komprimera från och klicka på Komprimera.
 4. Markera namnet på den komprimerade Access-databasfilen i dialogrutan Komprimera till.
 5. Klicka på Spara.

Metod 2: Dela upp Access-databasfilen

Du kan även undvika problemet genom att dela upp Access-databasfilen i flera Access-databasfiler. Om Access-databasfilen innehåller moduler med mycket kod kan du använda biblioteksdatabaser för att lagra koden. Du kan också använda databasdelningsguiden för att dela upp Access-databasfilen i två Access-databasfiler. Den ena Access-databasfilen innehåller då alla tabeller, och den andra Access-databasfilen innehåller återstående databasobjekt, till exempel formulär och rapporter. Gör så här:
 1. Starta Access.
 2. Öppna Access-databasfilen som vållar problem.
 3. Peka på Databasverktyg i Databas-fönstret på Verktyg-menyn, och klicka sedan på Databasdelning.

  Obs! I Access 2007 klickar du på Access-databas i gruppen Flytta data på fliken Databasverktyg.
 4. Klicka på Dela databasen i dialogrutan Databasdelning.
 5. Skriv ett namn på backend-databasfilen i dialogrutan Skapar backend-databas, i rutan Filnamn, och klicka sedan på Dela.
 6. Klicka på OK.

Referenser

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
304932 Dela en Microsoft Access-databas manuellt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
302495 ACC2000: "Ogiltigt argument" visas vid import, kopiering eller tillägg av data till en tabell (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
209912 ACC2000: Referera till klasser i flera bibliotek (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
288631 Defragmentera och komprimera en databas för bättre prestanda (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 835416 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback