MS04-011: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-011 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Kända problem

Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå vid installation av den här säkerhetsuppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

Windows Server 2003

841180 Startprocess för Oracle-databastjänst slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

840997 EMF-grafikfiler eller EMF-bildfiler som har skapats i Adobe Illustrator kan inte visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Windows XP

840997 EMF-grafikfiler eller EMF-bildfiler som har skapats i Adobe Illustrator kan inte visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Windows 2000

841180 Startprocess för Oracle-databastjänst slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

841382 En dator med Windows 2000 slutar svara, det går inte att logga in i Windows eller processoranvändningen för systemprocessen närmar sig 100 procent

841343 Miljövariablerna HOMEDRIVE, HOMEPATH och HOMESHARE fungerar inte som avsett om de ändras i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

841395 Domänkontrollanten registrerar inte _GC-, _KERBEROS- och _KPASSWD DNS-poster när en Windows 2000-server startar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

841617 Felmeddelandet "Det går inte att hitta nätverksnamnet" visas vid försök att ansluta till en SMB/CIFS-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

842644 Händelse-ID 256 loggas i systemhändelseloggen efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-011 på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Windows NT 4.0

841384 Felmeddelandet "STOP 0x00000079" visas på en dator med Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om du vill veta mer om allmänna problem som kan uppstå vid installation av programuppdateringar som ersätter filen Ntoskrnl.exe på en dator med Windows NT 4.0, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
317050 Felmeddelandet "Fel vid läsning/skrivning till disk: Status = 00000001" visas vid start av datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

224526 Windows NT 4.0 stöder maximalt 7,8 gigabytes systempartition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 835732 – senaste granskning 21 maj 2009 – revision: 1

Feedback